23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


Diskuse k článku

EVROPA: Naše demokracie a islámská migrace

Ve svých předcházejících úvahách jsem uvedl, že člověk, jako skupinový živočich, vytváří nejrůznější formy komunit. Jedním typem (charakteristickým pro euro-americký civilizační okruh) je demokratická obec, která je založená na vzájemném respektu příslušníků obce (občanů), kteří pravidla fungování obce současně tvoří a také dobrovolně respektují.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Hanzlík 7.2.2016 16:08

Přínos světu?

Domnívám se, že k přínosu muslimských zemí světu je třeba něco podotknout:

Antickému Římu, který plně akceptoval řeckou vzdělanost a rozvinul právní systém, z něhož čerpáme do dneška, se nepodařilo romanizovat dosud barbarskou část tehdejší severní Evropy. Po svém pádu a nástupu křesťanského vlivu, byla tato území postupně civilizována s pomocí vládců z těchto končin, kteří spojili své ambice též s křesťanstvím.

Tento fenomén byl však vykoupen jistým propadem kulturního a vzdělanostního přínosu antiky.

Prvotní církev začala organizovat svůj vliv v římském duchu centrálně právního systému a současně zachovala dostupné antické písemné archiválie. Jejich význam však odsunula a soustředila se na nezbytná duchovní dogmata svojí evangelijní činnosti.

V té době z rozvinutější části východní římské říše převzaly muslimské říše znalosti v některých oborech, které přinesla řecká vzdělanost a po úspěšné expanzi na dobytých územích, je ve svých kalifátech využívaly a rozvíjely (architektura, lékařství a pod.).

J. Hanzlík 7.2.2016 16:11

Re: Přínos světu? . dodatek

Trvalo několik dalších století, než se západořímská říše vzpamatovávala s “deficitu” svého rozšíření na evropský sever a za současného potýkání se s islámskou říší. “Pokorné” křesťanství vytlačilo v úspěšných bitvách muslimy z Pyrenejského poloostrova a vytvořilo tak současné kontury evropského kontinentu pod “praporem kříže”.

Prosím toto je velice stručné a jen obecné, určeno jen pro hrubou časovou orientaci. Posuzovat jak muslimové naložili s odkazem antiky nechám nejen na odbornících, ale i na vás.

D. Polanský 7.2.2016 15:30

Ano, jsme ve válce.

Na tom se shodli všichni diskutující, teď se již jenom musíme rozhodnout, kde bude bojiště.

M. Polák 7.2.2016 12:43

Nebuďme fundamentalisty

Pane Rudolfe, možná Vás překvapí, že o historii islámského světa jsem trochu informovaný a bez jakýchkoli pochybností velmi oceňuji přínos muslimských zemí pro zachování a rozvíjení dědictví antiky. Týká se to i rozvoje technických oborů, lékařství, architektury atd. Samozřejmě, že má islám, stejně jako křesťanství a již zmíněný čínský kulturní okruh za sebou jak období stability a míru, tak i období rozporů a válek (náboženských, dobyvačných i obranných). Posuzování kompatibility různých společenských systémů s tím však nemá prakticky nic společného.

Kompatibilitu totiž posuzujeme podle principů, ke kterým se představitelé toho kterého politického uspořádání hlásí a které považují (alespoň oficiálně) za potřebné a případně i vynutitelné. A které jsou společností také dobrovolně nebo pod tlakem přijímány.

Například politický islám vychází z nerovnosti lidí, demokratická politická kultura vyhlašuje rovnost lidí. Ale rovnost a nerovnost nemohou existovat ve stejnou dobu a na stejném místě pro jednu společnost současně. Je to nepřekonatelný antagonismus. Přirozeným řešením, které se pak vždy prosadí bez ohledu na přání všech sociálních inženýrů, je vytváření enkláv - fakticky na území nějakého svrchovaného státu vznikají ministáty s vlastními pravidly a vlastním územím. Taková situace nemůže existovat nekonečně dlouho a končí buď dobrovolnou kapitulací jedné strany nebo násilným převzetím svrchovanosti jednou stranou nad celým územím.

B. Rudolf 7.2.2016 6:34

Nebuďme fundamentalisty

Vždycky mne mrazí, když čtu, jak nějaký demokrat vysvětluje muslimům, že islám je s demokracií neslučitelný, a že dobrý muslim bude za všech okolností, které mu to dovolí, usilovat o nadvládu nad nemuslimy.

Ve svém životě jsem zažil dvě velká náboženství: křesťanství a komunismus. Křesťanství naštěstí nevládlo za mého života totalitně, takže si křesťanů vážím. Ale vím, že, pokud by tu vládli, bylo by to jinak. Pokud jde o komunisty, za mého života, vládli téměř totalitně, i když už nešlo o hrůzovládu, jako v padesátých letech. Komunisté, které jsem znal, většinou nebyli zločinci, ale obyčejní prospěcháři, někdy byli ze svého členství nešťastní. Nicméně jejich vláda devastovala mezilidské vztahy a blokovala vývoj k něčemu rozumnějšímu.

Pokud jde o středověkost islámu, vidím před sebou intriky a útlak spojené s bojem o ropu na Blízkém východě, vidím hrůzy Rusy napadeného Afghánistánu, těžké bombardování Grozného v Čečně. To jsou podle mne východiska islámského terorismu a snů o nadvládě muslimů.

R. Morava 7.2.2016 8:52

Re: Nebuďme fundamentalisty

Je sice pravda, že zasahování mocností do Afgánistánu a Čečny určitě podpořilo islámský terorismu. Doporučuji si ale něco přečíst o historii Islámu a jeho dobývání celého světa včetně Evropy, potom Nový Zákon v Bibli. Islámská agrese, nebo jemněji rozpor mezi demokratickými případně křesťanským prvky a islámskou politickou ideologií tu byla mnohem, mnohem dřív - od začátku Islámu.

B. Rudolf 7.2.2016 9:18

Re: Nebuďme fundamentalisty

Znám dobře humanistickou podstatu Nového zákona, ale nezapomínejme na to, jaké zločiny byly v Ježíšově jménu prováděny.

Nakonec to byli právě křesťané, kdo dobyli svět. Byli to křesťané, kdo vnutili Číňanům závislost na opiu. Byli to křesťané, kdo vybili indiány a zotročili černochy. Mimochodem, víte, jaká byla doba přežití černých otroků v křesťanské Americe? Zpočátku to byly tři roky. Ale pořizování nových otroků moc lezlo do peněz, takže díky tomu se ta doba prodloužila na osm let.

Takže Ježíšova učení si vážím. Akorát, že ve spojení s mocí vedlo k dobývání a ničení světa.

J. Urban 7.2.2016 10:17

Re: Nebuďme fundamentalisty

Jo jo, a křesťanské učení je o lásce k bližnímu (bez ohledu na rasu a víru). Jakou paseku pak teprve nadělá (a už nadělala) tahle nenávistná a nesnášenlivá ideologie uctívačů pedofila...

J. Hanzlík 7.2.2016 11:05

Re: Nebuďme fundamentalisty

Otřesná zkratka, kterou presentujete! Je to ideologická komprese výkladu historie, která měla sloužit k propagandě na zakrytí bezprecedentních zločinů moderních totalit a nadále slouží k jejich tiché rehabilitaci. Její "genialita " spočívá v tom, že dosud slouží mnoha lidem jako náhražka vzdělání a je bariérou skutečného poznání.

B. Rudolf 7.2.2016 12:58

Re: Nebuďme fundamentalisty

Ano, je to zkratka. Ale také je to pravda. Nezavrhuji křesťanství, ale to neznamená, že budu popírat hrůzy, které se děly Ježíšovým jménem.

J. Hanzlík 7.2.2016 14:53

Re: Nebuďme fundamentalisty

Hrůzy se děly především k prospěchu těch, kteří je páchali! Tzv. náboženské války měly vedle věroučných sporů "podtext" obrovských majetkových a mocenských přesunů. Jménem moderních ateistických ideologií bylo spácháno ještě více násilí s mnohem větším počtem obětí a měly opět v podtextu imperiální ambice. Muž z Nazaretu nikoho páchání zla nepověřil!

J. Urban 6.2.2016 20:42

No, deklarace lidských práv je fajn, ale

- kromě několika civilizovaných zemí - kde ji vůbec berou vážně? Jistě, uctívači pedofila ji budou brát vážně, když půjde u nás o ně (to si svoje vyřvou), jinak nikdy a nikde. OSN je dnes silně promuslimská, tedy xenofobní, nedemokratická a hlavně impotentní. A protože "elity" v Evropě jsou vyprázdněné, vyhořelé a zdegenerované, nevidím to vůbec růžově :-( Autor má samozřejmě pravdu, islám je neslučitelný s čímkoli lidským a kulturním, i s tím islámem je islám slučitelný jen podmínečně a obvykle dočasně, proto se ten musulmanský dobytek už celá staletí řeže hlavně mezi sebou - jenže teď to bohužel začali posouvat do evropských zemí. Že jim to někdo poradil, či dokonce zorganizoval, o tom žádná.

J. Jurax 7.2.2016 17:27

Re: No, deklarace lidských práv je fajn, ale

No, víte, on ten křesťanský dobytek se taky už celá staletí řeže hlavně mezi sebou, neboť Evropa byla od roku řekněme 1000 až řekněme do konce 18. století absolutně promořena křesťanstvím a historie Evropy je historie válek mezi křesťany - naposled za druhé světové v Evropě a severní Africe, v malém i později v Americe střední a jižní, ve Velké Británii IRA a ve Španělích ETA a vcelku nedávno v byvší Jugoslávii - Chorvati i Srbové jsou křesťané ...

Ale jinak celkem souhlas ...

J. Hanzlík 6.2.2016 19:07

Skepse nad vznešenou Deklarací

Velice dobrý článek! Je věcnou a aktuální připomínkou našich vazeb na tradiční principy uspořádání a fungování lidských komunit evropsko-americké civilizace, které jsou i dnes kompatibilní se zvyky potomků daleko starších civilizací s jedinou výjimkou. Autor dokládá a zdůvodňuje problém islámského pojetí územních práv a kultovních privilegií při výkonu jejich správy.

Prohlášení (Deklaraci) práv člověka a občana pro čtenáře, dlouhodobě žijícího (a existujícího) v ideologicky direktivním státním systému, tzv. totalitě, měl její text nesmírně vznešený význam asi stejně takový jako pro zapáleného francouzského revolucionáře, který právě smetl monarchii a pomohl nastolit republiku. Jakmile se francouzská revoluce začala opájet devastací autority a posléze se brodit v krvi, tak už lidu Francie nezněly tyto teze tak vznešeně.

A nemáme při jejím čtení dnes obdobný pocit? Nejsme těmito právy, vzniklými na půdě naší evropsko-americké civilizace a jejich vztažením na celé lidstvo zahnáni do kouta? Vidíme jak jejich zvráceným výkladem jsou provaleny elementární právní bariéry existence hranic evropských států. Jak je využívají vlny migrantů, ignorující naše zákony a pohrdající naší kulturou. Jak jsou jimi suspendovány zákony nevymahatelností v migračním chaosu.

P. Vaňura 6.2.2016 21:39

Uvědomte si, že veškerá práva se vždy týkala je OBČANŮ,

počínaje starověkým Řeckem a Římem. Cizinec neměl v principu ŽÁDNÁ PRÁVA, resp. jeho práva byla dána MEZINÁRODNÍMI dohodami se subjekty, jejichž byl občanem. Řím měl coby městský stát spoustu RECIPROČNÍCH dohod s jinými italskými státečky.

Ve starších dobách mohl být cizinec dokonce prodán do otroctví.

R. Morava 7.2.2016 8:56

Re: Uvědomte si, že veškerá práva se vždy týkala je OBČANŮ,

To s tím otroctvím zní zajímavě. Oddlužilo by se tím Řecko a nic kromě důslednosti by to nestálo.... prosím berte to ale jako vtip.

P. Vaňura 6.2.2016 11:39

Připomíná mi to projev římského senátora z roku cca 200

před Kristem. Jednalo se o to, zda vyslat vojsko do Makedonie, jejíž král vyhlásil před časem Římu válku.

Parafrázovat by to šlo takto: "Evropané, vy se nerozhodujete, zda bude válka s islámem, toto rozhodnutí učinili muslimové za vás. Rozhodujete jen o tom, povede li se tato válka na hranicích a vně hranic NEBO zda bojiště bude UVNITŘ VAŠICH MĚST A VESNIC."

K. Janyška 6.2.2016 10:48

Za katastrofu, která se právě blíží může právě model

demokracie, používaný jak v tzv. demokratických státech světa, tak, a to zejména, tzv. eudemokracie. Ve zkratce řečeno, většinové hlasování bez testu jediným právem pravým, na úrovni států je přímou i když delší cestou k totalitě a většinové hlasováná bez práva veta, jak je to mu v EU, je prostě obrzločin. Je to podřizování Evropy tomu nejsilnějšímu, tedy Německu, které řídí nejbohatší světové finanční socialistické skupiny. Kdo to neví, měl by se doučit alespoň základy teorie spontánního řádu lidské interakce a rostlého spontánního řádu lidského světa. A takových vás jsou však miliardy a většího průseru si nedovede člověkm ani předtstavit... Dzp.

O. Zuckerová 6.2.2016 10:20

Když musíš,

tak musíš!

S. Netzer 6.2.2016 9:07

Tak si ta "razantní opatření"

zridte.

40 let zelezne opony vam zrejme nestacilo.

J. Kulheim 6.2.2016 9:35

Re: Tak si ta "razantní opatření"

Paní Netser, nejsou hranice pouze z ostnatého drátu. Ty jsou překonatelné. Jsou také jiné, těžko překonatelné. Ty jsou v myšlení lidí, které je určováno zejména výchovou v rodině, tradičními hodnotami ve společnosti, které většinou pramení z náboženství. Lidé, kteří mají rozdílné pořadí lidských hodnot se těžko domlouvají a jinakost vždycky vytváří problémy.

J. Kulheim 6.2.2016 9:53

Re: Tak si ta "razantní opatření"

Omlouvám se paní NetZer

T. Kočí 6.2.2016 9:38

Re: Tak si ta "razantní opatření"

Neser!

P. Vaňura 6.2.2016 11:42

Re: Tak si ta "razantní opatření"

Nechápete rozdíl mezi mřížemi na oknech banky a mřížemi na oknech vězení.

Tady se jedná o Limes Romanus, který zprvu úspěšně bránil Římskou říši před útoky barbarů.

P. Dvořák 6.2.2016 12:08

Re: Tak si ta "razantní opatření"

Chápe, ale sere do plev.

Z. Lapil 6.2.2016 11:56

Re: Tak si ta "razantní opatření"

Zjistěte si, kdo tu válku vyhlásil a komu. A zeptejte se sama sebe, jestli chcete válčit tady nebo tam.

P. Klouda 6.2.2016 8:31

Díky, ...

... pane Poláku.

P. Hlosta 6.2.2016 6:23

Velmi hodnotný článek!

Jen je potíž v tom, že tento článek nedojde k sluchu odpovědných. Ti mají především starost o svou sféru zájmů. Porušují tím minimálně jeden z článků ustanovení Lidských práv. Takže jednoznačně začíná období, kdy opuštění občané se musí starat o svou bezpečnost především sami. Musí se smířit s tím, že budou dehonestováni příznivci vládnoucí ideologie za nacisty, fašisty, pravicovými extremisty ap. Proti propagandě oficiální moci není žádné veřejné obrany. Dokonce u nás je to tak daleko, že i řádně zvolený prezident v přímé volbě, je dehonestován jako příznivce nacistů o vulgaritách ani nemluvě. Neustálé napadání prezidenta má za cíl označit názorově opoziční za nejsprostší verbež, která je zmanipulovaná z centra a nemají jedinci v ní vlastní názor, jen vlastní hloupostí že jsou ovlivnitelní prezidentskou jakousi klikou s temným pozadím někde v Kremlu.

V takové pozici veřejnoprávní ideologické propagandy se nemůže jedinec nadít jiného, než že mu budou postupně odnímána práva a svobody. Mimo to, musí občan počítat s tím, že mu moc dosadí do jeho domoviny nepřátelské cizince a on jim bude postupně nucen nejen uhýbat, ale posléze i sloužit, až zbude jen otroctví se smrtelným nebezpečím při jeho odporu. Pod pláštíkem humanitární pomoci se k nám v nepřehledném množství postupně dosadí velmi tvrdí nepřátelé. Původní občan našeho státu má přijmout svůj nevyhnutelný osud. Takže bude na každém, jak se bude ochoten tomu poddat. Na stát se už dnes dle všech znaků spolehnout nemůže!

J. Schwarz 6.2.2016 7:45

Re: Velmi hodnotný článek!

A co bod 2 deklarace - právo na odpor proti útlaku? Sluníčkářské elity se zjevně dopouštějí svévole a potlačování práv občanů, je tedy odpor vůči nim zákonný a správný.

P. Klouda 6.2.2016 8:31

Re: Velmi hodnotný článek!

Vpravdě věcný doplněk!