26.5.2024 | Svátek má Filip


OTEPLOVÁNÍ: Hokejku prý potvrzují nezávislé studie? To snad ne!

22.12.2009

Hokejkový graf je prý potvrzen tuctem na sobě nezávislých výzkumů. To je ale divné. Tak proč je pod všemi podepsán Mann a jeho kolegové z jeho Climategate týmu?

Když v listopadu 2009 hacker zveřejnil soukromou korespondenci klimatologů OSN (autor slavného hokejkového grafu Michael Mann a další), ukázalo se, že poněkud ohýbají data, aby nafoukli velikost globálního oteplování.

* "právě jsem použil jsem Mikův trik z Nature, abych zakryl pokles teplot".
* "bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo "zneškodnit" středověké teplé období, i když ještě nemáme data pro celou severní hemisféru" atd.

Studie Manna a jeho týmu nyní vypadají nedůvěryhodně.

Známý oteplovač George Monbiot reagoval na aféru Climategate takto: "Ospravedlňují ale tato odhalení tvrzení skeptiků, že je to poslední hřebík do rakve teorie globálního oteplování? Vůbec ne. Poškozují pověst a důvěryhodnost jen tří nebo čtyř vědců. Zpochybněna je jen integrita jednoho či dvou ze stovek důkazů." (Guardian 23 Nov 2009, Global warming rigged? Here's the email I'd need to see)

Inu, tak se na ty stovky důkazů podívejme

Nezávislé zdroje dle Metelky

Ladislav Metelka. Spor o hokejku. 2006

Pan Metelka z ČHMÚ odkazuje na seznam nezávislých prací, které prý potvrzují, že středověké teplé období nebylo.

Pokud se ale podíváte na seznam najdete tam toto:

1) Všechny hokejkové práce napsal Mannův tým (Jones, Mann, Briffa, Crowley..). To není nezávislé ověření. Těmto lidem se po Climategate nedá věřit. Dělají grafy s pomocí "Mickova triku z Nature", utajují svá data před verifikací, odstřihávají konce grafů, když se jim nehodí...

2) Pak jsou tam počítačové simulace (Gerber), jejichž spolehlivost se blíží nule. Když neznáte všechna data, váš počítačový model si je za vás nedomyslí.

3) V seznamu jsou také práce, které hokejku vyvracejí (Baliunas 2003, Moberg 2005)! Příště si to po sobě přečtěte, pane Metelko, než takový seznam dáte na web.

Aktualizovanou verzi Soon a Baliunas viz zde. To je ta práce, jejíž publikaci se lumpové z CRU snažili zabránit (jak dokládají e-maily z Climategate). Storch dokonce na protest proti otištění odstoupil z vedení časopisu Climate Research. V článku se mj. říká: "Mnoho údajů z celého světa ukazuje, že za posledních tisíc let pravděpodobně 20. století nepředstavuje ani nejteplejší období ani období s extrémním klimatem."

A Moberg? Jeho rekonstrukce trvá na tom, že středověké teplé období bylo:

Moberg

Nezávislé zdroje dle RealClimate

Michael Mann má vlastní web zvaný RealClimate (což po Climategate působí dost ironicky). Tam má sekci nazvanou Myth vs Fact Regarding the Hockeystick čili Mýty vs fakta kolem hokejky, kde se praví: "Obvinění, že hokejková rekonstrukce je založena jen na dvou publikacích Michaela Manna a jeho kolegů (1998 a 1999), jsou zcela nepravdivá. V téměř tuctu rekonstrukcí průměrné teploty severní polokoule, které vycházejí jak z modelů, tak z proxy údajů, různé skupiny odborníků nezávisle na sobě došly k témuž závěru, že teplota konce 20. století je v dlouhodobém kontextu staletí až jednoho tisíciletí anomální."

* Když se ale podíváte do seznamu těchto "nezávislých prací", které "nezávisle" potvrzují správnost hokejkového grafu, zjistíte podivnou věc. Všechny je napsal sám Mann nebo jeho kamarádi. Mann, Phil Jones, Briffa, Crowley. Jak může Mann dojít k nějakému závěru "nezávisle sám na sobě"?
* A pak tam ještě najdete počítačové simulace (Gerber). Simulace je ale jen počítačová hra, ne realita. Její věrnost závisí na spolehlivosti vstupních dat. A data z CRU po Climategate moc důvěryhodná nejsou.
* Tyto práce však navíc nepotvrzují "hokejkový graf". Hokejkový graf vypadal zcela jinak, byl méně zvlněný a ve středověku ukazoval nižší teploty. Vypadal jako hokejka. Autoři potichu od svých bludů ustupují.

hockeystick

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/temperaturevariations-in-past-centuries-and-the-so-called-hockey-stick/

Kodaňská diagnóza

Hned po aféře Climategate přispěchal Stephen Schneider s "nezávislou studií", která potvrzuje, že ačkoliv se v CRU používaly nefér metody, hokejkový graf je přesto v zásadě správně a naše teploty jsou fakt děsivé. Děsivé.

Tak se podívejme, jak "nezávislá" Copenhagen Diagnosis je. Kdopak je pod ní podepsán?

* Stephen Schneider. Mannův starý kámoš. Člověk, který v roce 1989 v interview otevřeně řekl: "Musíme předkládat děsivé scénáře, dělat zjednodušená dramatická prohlášení a co nejméně se zmiňovat o nejasnostech, které snad máme. Každý se sám musí rozhodnout, jaká je ta správná rovnováha mezi účinností a pravdivostí."
* Michael Mann je jedním z autorů zprávy. To je bezva, že sám sobě přišel na pomoc.
* Dvanáct z 26 autorů zprávy je až po krk v Climategate. Jejich e-maily jsou součástí hacknutých CRU e-mailů (Climategate: Obama’s Science Adviser Confirms the Scandal — Unintentionally).
* Řada z nich jsou dřívější autoři IPCC, dlouholetí kamarádi. Hájí své minulé přešlapy. (http://www.copenhagendiagnosis.com/authors.html).

Wegmanova zpráva

Když se Michael Mann v roce 2005 ve Wall Street Journal holedbal, že svoje zdrojová data nikomu k ověření nedá a nedá, americký senát to rozzuřilo a spustil vyšetřování. Byly ustaveny dva vyšetřovací panely. Panel klimatologů Americké akademie věd a panel statistiků v čele s Wegmanem.

Wegmanova zpráva říká, že komunita klimatologů je velmi úzce provázaná. V rozhovoru Wegman uvedl: "Rozhodně je jasné, že Mann, Rutherford, Jones, Osborn, Briffa, Bradley a Hughes tvoří "kliku", ve které každý je v interakci s každým. Klika je definována jako plně propojená podskupina, kde každý člen kliky je v kontaktu s každým dalším členem kliky." (Only in climate science can you play with a broken hockey stick)

Závěr

Jediné studie, které potvrzují hokejku, jsou studie od Manna a zkompromitovaných švindlířů z Climategate. Žádné nezávislé studie hokejku nepotvrzují. Naopak. Nezávislé studie (jaké najdete na www.co2science.org) říkají, že MWP existovalo. Ale to je zase na jiný článek.

Přestaňte nám laskavě přepisovat dějiny. Dnes tvrdíte, že středověké teplé období neexistovalo. Zítra budete tvrdit, že neexistovaly plynové komory nebo že doba ledová nikdy nebyla.

Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.