13.6.2024 | Svátek má Antonín


EKOLOGIE: Zelení fundamentalisté zase sebevražedně útočí na jádro ?

16.2.2009

Je nezbytné, aby dogmatickým "environmentalistům", kteří jsou v opozici k jakékoli jaderné energetice, nebylo dovoleno zdržovat výzkum a vývoj 4. generace jaderné energetiky. Proto je žádoucí vyhnout se na klíčových energetických pozicích zaměstnání osob, které v minulosti oponovaly rozvoji jaderné energetiky. Je samozřejmé, že využití jaderné energie je jedna z možností a některé země nebo regiony mohou dávat přednost zcela jiným zdrojům, ale odpůrcům jaderné energie by nemělo být dovoleno upřít tuto možnost všem.

James Hansen - Obamův poradce pro životní prostředíDobré zprávy na začátek

  V poslední době bylo možno zaznamenat několik pozitivních informací v souvislosti s jadernou energetikou.

 Bylo to jmenování Stevena Chu (obhájce jádra jako základního energetického zdroje) ministrem energetiky ve Spojených Státech - a již v předinauguračním slyšení uvedl, že jestliže bude žádat širší pravomoci, tak to bude v oblasti jaderné energetiky. V USA byl rozvoj jaderné energetiky na nátlak původně protiválečných aktivistů a fosilní lobby vedené neo-konzervativci efektivně zastaven už za Jamese Cartera na konci 70. let a později i klíčový výzkum za administrativy Clintona&Gora (která zastavila výzkum a vývoj 4. generace - jm. rychlých reaktorů IFR s uzavřenou recyklací paliva - že prý "není potřeba"). To pak dohromady - vzhledem k neustále rostoucí spotřebě energií a relativní rigiditě struktury jejich užívání - zásadně přispělo k prohlubování fatální závislosti USA na dovozu energetických surovin a nepřímo i řekněme k "imperiálním výbojům" za účelem jejich zajištění, které se bez nadsázky staly středobodem geopolitiky skoro celých posledních dvou desetiletí.

  U nás to pak bylo v souvislosti s přerušením dodávek plynu z Ruska v rychlém sledu prohlášení pana prezidenta podporujícím rozvoj jaderné energetiky, prohlášení ministra Karla Schwarzenberga v Otázkách Václava Moravce o tom, že ČR bude usilovat o post evropského komisaře pro energetiku, kde od energetického náměstka ministra průmyslu Tomáše Hünera zaznělo i to, že Česká republika přepracuje energetickou koncepci - a jako o jedné z priorit mluvil i o rozvoji jaderné energetiky 4. generace a každopádně o budování nových jaderných elektráren.


Současná úroveň poznání ve Straně zelených

  Byli jsme ale ovšem rovněž svědky názorových veletočů ministra Martina Bursíka, který nejprve překvapivě prohlásil, že Zelení už "nebudou zásadně proti jádru", budou-li vyřešeny jejich výtky. Ale jen o pár dní později to v podstatě dementoval s tím, že "při současné úrovni poznání jsme proti jádru".

  Pojďme se tedy na tu "současnou úroveň poznání" zelených a jejich "výtky" podívat blíže:

  Strana zelených je v ČR samozřejmě "hlavní diecézí" zbrusu nového apokalyptického "náboženství globálního oteplování" - o to více zaráží její odpor k jaderné energetice - neboť ta neprodukuje žádné "skleníkové plyny", jejichž produkci přece považuje pomalu za "smrtelný hřích". Osazenstvo této strany jsou až na výjimku lidé, jejichž vzdělání se ani vzdáleně neblíží odbornosti v energetice, natož jaderné a podle toho také vypadají jejich názory.

  Posuďte sami - Ti nejvyšší zelení pánové a dámy: Bursík (obor hydrologie, specializace na znečištění podzemních vod); Liška (politologie a religionistika); Jaques (politologie a překladatelství); Rabas (veterinární lékařství); Jakubková (SŠ vzdělání); Zubová (filosofie, zkušenosti z cestovní kanceláře a provozování galerie); Stehlíková (psychiatr); dříve Kuchtová (PedF, učitelka němčiny)

  Či třeba v zastupitelstvu hl.m. Prahy: Drhová (VŠ zemědělská); Kolínská (Filosofická fakulta); Kotvová (geografie); Štěpánek (PřF UK, učí politologii, zabývá se prevencí korupce a budováním cyklostezek); Jech (vedoucí oddělení vzdělávání a osvěty MŽP, účast akcích na Greenpeace); Tylová (jediná sice absolvovala fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT, ale vlastní slova: "Dělala jsem to asi pět let, ale moc mě to nebavilo. Navíc mi začalo být jasné, že atomová energie nemá budoucnost...")

  Žádný ekonom.

  V médiích jsem rovněž zaznamenal články Matěje Stropnického "O jádru nedogmaticky, není to náboženství" v Právu a polemiku s oním článkem od dalšího zeleného Václava Hály: "O jádru zodpovědně, je to politikum" - jsou pro celkovou do nebe volající nekoncepčnost myšlení Zelených značně ilustrativním příkladem. Pan Stropnický (žurnalistika a mezinárodní teritoriální studia), pan Hála (konstruktér)


Nenáboženský nedogmatismus pana Stropnického

  Pan Stropnický ml. nám hned v úvodu svého článku kromě o obligátním radaru káže dogma o naší lenosti: "Teze, že radar nás ochrání od všeho nebezpečenství, a jiná, že jádro zas zajistí dostatek energie tak, aby konečně šlo topit a větrat zároveň, mají obě stejný základ: lenost. Lenost se bránit, lenost šetřit, lenost přemýšlet." Pak poněkud paranoidně poznamenává: "společnost jako celek je dnes na energii závislá. Její výroba, distribuce a prodej tak v sobě soustřeďují mimořádnou moc, nikým nevolenou. Jádro ve své dosavadní podobě je nejkoncentrovanějším způsobem výroby energie, vlastník atomové elektrárny tak moc koncentruje nejvíce." (Jako bychom neviděli, co se za mocenské veletoče se páchá kvůli fosilním zdrojům - v čemž majitelé elektráren hrají asi tak 6. housle ...) A nastoluje: "Předpoklad první" (pro souhlas s jadernou energií): "dojde k decentralizaci jaderných zdrojů". (Stropnický by měl, podle toho, co píše, zřejmě na mysli demonopolizaci a deregulaci. Ale nemá. Myslí opravdu decentralizaci - to je řeč prosím o izolovaných zdrojích ~1-4 GW různých vlastníků na liberalizovaném evropském trhu o objemu obchodovaného výkonu >2600GW... Co chce ještě decentralizovat? (Chce snad zrovna Zelený rušit státní jaderný dozor, společnou EUnergetickou politiku, nebo odpískat Lisabon ?)

  Vzápětí hned další dogma, či už lež?: "Jaderná energetika je obecně málo rentabilní." (- když se to tedy nerentuje, proč pak jsou ti majitelé JE "nejmocnější"? Výrobní cena elektřiny z Temelína je 85h za kWh z Dukovan dokonce 60h za kWh, a levnější je jen vodní energie - díky úplné amortizaci přehrad, další vodní elektrárny už u nás ale není kde stavět. Cena vstupů fosilní energetiky bude s docházením zdrojů už neustále stoupat. Nehledě na to, že způsobuje emisemi škody právě na životním prostředí a zdraví, které jsou těžko vyčíslitelné - tak jak to vlastně myslí ti "ekologové"? - a tzv. obnovitelné zdroje se vesměs dotují, aby vůbec obstály v konkurenci, a každopádně ji - při předpokladech velikosti světové populace, růstu spotřeby energie světovou ekonomikou - nemohou v globálu nahradit viz zde a zde

  Pak pokračuje: "Předpoklad druhý: budou nejprve maximálně využity možnosti úspor". (I průměrně chytří umí dělat více věcí najednou. A hlavně: žádoucí je co nejvíce omezit uhelnou energetiku právě s ohledem na životní prostředí.) Pak znovu, možná právě díky své lenosti, opět nemluví pravdu: "Jaderná elektrárna v Černobylu explodovala ne hlavně kvůli obecné nebezpečnosti štěpení atomu, ale proto, že Sovětský svaz tajil její skutečný stav." (Proč skutečně došlo k havárii Černobylu, si každý, kdo není líný alespoň kliknout, číst a přemýšlet, může podrobně přečíst zde)

  Následuje "Předpoklad třetí a čtvrtý: jaderné elektrárny budou plně pojištěny proti všem nehodám a jejich stav budou kontrolovat i jejich odpůrci, ti bývají nejpozornější." S tím ovšem logikou (peněz) sobě vlastní spojuje otázku odpadu: "...jde o převzetí odpovědnosti za zbytek palivového cyklu." Zaprvé: jaderné elektrárny by měly být kontrolovány především odborníky. A samozřejmě už dávají peníze na dva zvláštní účty (Atomový zákon) na dekontaminaci a likvidaci (§18) a na řešení otázky paliva (§26) - jinak by byla jaderná energie jistě ještě levnější. V budoucnosti bude ale ten "odpad" cennou surovinou - má se skutečně ještě platit, že se produkuje? Stanovují si Zelení dávno splněné podmínky, nebo chtějí prohloubit jejich nerovnost? Mimochodem: kam se platí za budoucí likvidaci větrníků, přehrad, rekultivaci tropických lesů po pěstování biopaliv...

  A pak "Předpoklad pátý: je důležité žádat, aby každý odpad byl nákladem výrobce, tedy i jaderný, včetně jeho umístění." (Výrobce čeho? Výrobce paliva nebo "výrobce" jaderného "odpadu"? - ti s ním náklady samozřejmě mají - ukládá jim to zákon - ale znovu: nebudou-li Zelení dále blokovat rozvoj jaderné energetiky, pak se tento "odpad" dlouhodobě stane cennou surovinou pro výrobu paliva reaktorů 4. generace.)

  A jako další prorok staronového protijaderného (ne)náboženství uzavírá: "Ať ani z podpory jádra nedělá se náboženství, žádnou spásu nenabízí." (Náboženství se z jádra nedělá - v mírovém využití jaderné energie se vesměs angažují střízliví a vzdělaní lidé, znající dobře výhody i rizika...ale ano, možná jádro svým způsobem "spásu" nabízí - bude-li laskavý čtenář pokračovat dále, snad pochopí, že jedinou, kterou reálně známe.)


Zodpovědné politikum páně Hály

  Se Stropnickým pak na Britských Listech (že mu to prý v Právu neotiskli) polemizuje pan Hála, kterého "o nepřijatelnosti jaderné energetiky pro ČR...přesvědčily teprve v polovině 90. let argumenty Hnutí Duha": Poznamenává, že "Splnění třetího a pátého požadavku by znamenalo značný nárůst nákladů, protože by prý "zcela podle zákonů trhu učinil toto odvětví nekonkurenceschopným." (Ale nekonkurenceschopným s čím? - když už za ~30 let začne docházet i uhlí a systém ekonomiky bude více a více zatížen nedostatkem ropy a plynu... A propos: proč stavět plynovou elektrárnu, jak čerstvě navrhuje pan Bursík - když nás učiní ještě závislejší na jeho dodavatelích zejm. Rusku, pro koho pracuje?) Ztotožňuje se pak se šetrností (ta však má své nejen fyzikální meze) a k podivuhodným argumentům si přisazuje: "Jde o to, abychom kontroverzní metodu přeměny energie případně využívali k pokrývání opravdu základních, nezbytných potřeb." (Co je na jádru kontroverzního třeba v porovnání s fosilní energetikou produkující milióny tun emisí? Co jsou ony "základní, nezbytné potřeby"?) -Ano, bez jádra výhledově nepřežijeme, to tím myslí? Ne! Myslí tím: "...k provozu veřejné dopravy, bude-li nejprve radikálně omezena ta individuální automobilová. K vytápění dobře zateplených budov, nebude-li k dispozici jiný významný zdroj. (Ona dosavadní jaderná energetika 2 a 3. generace "zatepluje" cca 68ti % svého výkonu vzduch okolo elektrárny - protože na západě "ekologové" blokují už 15 let rozvoj 4. generace - která by to a) snížila na ~50% a b) odpadní teplo s mnohem vyšší teplotou bylo mnohem lépe využitelné ...a pan Hála by nám zbavení se aut a zateplení budov naordinoval jako podmínku, že tam můžeme zavést třeba (odpadní) teplo z jaderných elektráren. - logika "konstruktéra-ekologa", že by jeden spadl ze židle...)

  Pak se na to vrhá ovšem od podlahy: "Ne k vnějšímu osvětlování skoro každé památky nebo firemního sídla...Ale hlavně ne k provozu celých odvětví přebujelého exportně orientovaného průmyslu." (Takže prostě máme zřejmě onen "přebujelý" export zrušit? Jako v 90. letech, kdy zmizela celá odvětví?). Nebo dokonce hned vzápětí: "Především v souvislosti s ním je legitimní připustit i dosud kacířskou myšlenku, že není důvod být v elektroenergetice soběstačnými." A kdo tedy bude tu elektřinu pro nás vyrábět, Zelení na rotopedech? To už je vysloveně na dr. Chocholouška, ale jemu to nestačí a dodává: "je legitimní uvažovat i o významném dovozu elektrické energie pro potřeby tohoto beztak nepříliš udržitelného sektoru ekonomiky." Takže máme tu "přebujelou ale neudržitelnou exportní ekonomiku" zrušit, nebo na ní dovážet energii, nebo obojí? A jak se to uplatí samozřejmě raději nedodává. Natiskneme si zelený jako okolí páně Hálova PNAC na válku? (Jaderná energie by naopak omezila dopravu - těch vlaků uhlí - neboť uran má objemově padesátmiliónkrát větší energetickou hustotu - tj. na výrobu stejného množství energie oproti uranu je třeba někam dopravovat řádově desetimiliónkrát více uhlí...pokud nějaké bude.) Pak se vrací od "přebujelého exportu" zpět k jaderné energetice a dodává poněkud rozporuplně: "Odmítám ji, ale pokud bych měl něco v krajním případě připustit, pak by to byla právě dostavba Temelína..." (Ten "krajní případ" znamená, že pan Hála, starší ročník, není už přece jen tak ortodoxní? - a nebo - třeba jako když se handluje jinak Zelenými odmítaný radar za Lisabon?)

  Pan Hála svou "polemiku" s panem aktivistou proti lenosti Stropnickým končí prohlášením, že "Alternativy k jaderné energetice existují a Strana zelených nemá nejmenší důvod ze svého programového pilíře slevovat." (Jaké alternativy? - Které nám už v r. 2025 vyrobí ~32 TWh ročně? - předpokládanou výrobu z jádra v ČR...neříká se tomuhle náhodou už fundamentalismus?) a vzápětí nasazuje korunu krále bosáků projaderným výsledkem průzkumu, avšak s demagogií Zeleným to obrací zase proti jádru a bezděčně nám tak odhaluje pravou podstatu politiky Zelených: "Podle průzkumů Eurobarometru má jaderná energetika podporu asi 65 % občanů ČR, jednu z nejvyšších v EU. To zároveň znamená, že 35 % občanů jádro odmítá. Pokud Strana zelených důsledným trváním na svém programu přesvědčí jen polovinu těchto voličů, získá v příštích parlamentních volbách třikrát vyšší podporu než v těch minulých." - A to myslím už každému soudnému čtenáři konečně napoví, že to, o co bude pánům a dámám Zeleným opozičníkům ležet na srdci, nebude zase v první řadě nějaká příroda, udržení růstu a rozvoje či spíše nastolení rovnováhy, a vůbec realistické a dlouhodobé vyhlídky přežití lidstva - půjde jim nejspíš především zase o volební zisky, moc a o korýtka.

  Že si neberu moc servítky? Kdo by to dělal tváří v tvář lidem, jejichž názory a politika nás mohou přivést doslova ke skutečné světové katastrofě, proti níž by byla i současná krize jen malé zaškobrtnutí.


Elektřina je zboží

  Energie je zboží a zvláště ta jaderná odvětvím průmyslu, jehož produkt - zejm. elektrická energie - je mnohem čistším, stále žádanějším - dá se relativně snadno vyvážet - je-li jí někde nedostatek - není-li, pak by mohla relativně stále zlevnit a budeme s ní zase topit, může být a je energetickým zdrojem od železnic (včetně vysokorychlostních - v jaderné Francii TGV - nahrazujících částečně i letectví) přes výrobu až dokonce po pohon automobilů- a samozřejmě s ohledem na životní prostředí velice bezpečným i v porovnání s fosilní energetikou - kterou politika Zelených v důsledku pomáhá vlastně udržovat včetně cen - až se jeden zas ptá, kdo je platí...

  Každá uhelná elektrárna stabilně (i teď!) vypouští řádově více radioaktivity do ovzduší než srovnatelná jaderná (uhlí je slabě radioaktivní, v popílku je obsažen uran, dokonce se uvažuje, že se z něj bude získávat a další radioaktivní prvky, ty se jím rozptylují po širém okolí) - dále ročně stamilióny tun jejich "ďábla" CO2 a třeba i řádově tuny rtuti a podobných lahůdek... Odhaduje se například, že jen na přímé následky emisí uhelné energetiky v USA ročně zemře - kolik lidí bude zasaženo nepřímo, kolik to asi bude zvířat, rostlin? - nejméně 24 000 lidí - tj. 6x více než bylo podle nejvyšších oficiálních odhadů přímých obětí po Černobylu. (Jsou ovšem i neoficiální zdroje, které mluví o desetinásobku a není to třeba zastírat - nechci tu havárii zaviněnou jasně lidským faktorem a mnohonásobným porušením bezpečnostních předpisů omlouvat a je jistě třeba mít nastaveny podmínky tak, aby se nic takového nemohlo opakovat - proto je třeba pokračovat ve výzkumu a vývoji, neboť 4. generace jádra vypadá velmi slibně co do pasivní bezpečnosti.)

Jádrem pudla je, že další otálení s rozvojem jádra by zásadně ohrozilo ekonomiku - neboť naše zdroje (fosilní), použitelné při rozvoji jádra, budou s poklesem těžby fosilních paliv a zároveň stoupající spotřebou v budoucnu už jen klesat. Musíme si tedy pospíšit - každý rok to může být s jejich ubýváním jen dražší a dražší.

  Častým populárním argumentem Zelených u nás je zejména to, že energie prý vyrábíme moc a přebytek vyvážíme. Co se týče elektřiny, je to v současnosti víceméně pravda. Ale naopak energie celkově - v podobě ropy a plynu - výrazně více dovážíme, než vyrábíme té elektrické viz. zde, zde, zde a zde. A vzhledem k docházení těchto zdrojů není stav strukturálně dlouhodobě udržitelný a nepostavíme-li alespoň ten 3. a 4. blok Temelína, nebo jiné elektrárny, budeme muset elektřinu nejspíš už mezi r. 2020 a 2025 začít dovážet, případně plyn na její výrobu (nechceme-li stavět další hnědouhelky). Kde bychom na to brali? Zabavíme majetek Zeleným?


Jádro je strategický zdroj

  Energetika je naprosto klíčovým oborem národního i světového hospodářství, která - jak se ukázalo i při nedávné krizi s plynem, nebo vleklé krizi na Středním Východě - zásadně určuje míru skutečné nezávislosti státu, potažmo jeho národní bezpečnosti a světové bezpečnosti obecně. Bez dostatečných energetických zdrojů není naše hospodářství udržitelné. Natož jeho rozvoj. Už v době počátku poklesu těžby současných fosilních zdrojů by se bez dostatečných alternativ projevily zcela katastrofické dopady na světové hospodářství (podívejte se jen co dělá se současnou ekonomikou ona současná zatím spíše jen krize finanční), které by bylo v průběhu jen několika málo let zcela rozvráceno nezastavitelným hospodářským poklesem stejně jako sociální smír ve světové společnosti - a tím i relativní světový mír, neboť bez dostatečných zdrojů energií nelze o hospodářském růstu a vůbec udržení alespoň současné životní úrovně a zaměstnanosti vůbec ani snít.

  Tzv. obnovitelné zdroje (OZE) mají šanci nahradit ve většině zemí ty fosilní v globálním měřítku a dohledné době řádově. z ~10% (v současnosti u nás cca 4%, z toho v elektroenergetice vyrábí 98%! ony vodní elektrárny) - a drtivá většina z nich, které u nás mohou signifikantně růst - založených na rostlinné výrobě (jako biopaliva) - žádné emise vč. CO2 a přírodu nešetří, spíše úplně naopak a představy Zelených o možném zvýšení podílů OZE jsou navíc pro většinu zemí naprosto nerealistické - jak co do vůbec proporcí jejich reálného potenciálu k celkové spotřebě, relativní investiční náročnosti a rentability, tak i co do předpokládaného časového horizontu využití - a znamená v důsledku zatěžování limitovaných zdrojů a vyhazování peněz - mohly by být užity k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky mnohem efektivněji. Tam kde OZE bez problémů jdou, proč ne, ale nemalujme si vzdušné zámky, pardon elektrárny - z toho nebudou lidé za 30-40 let v teple a živi.)

  Ty země, které energetickými zdroji disponují (např. onen fundamentalistický Írán), nebo je naopak ve značné míře spotřebovávají, mají zásadní roli při určování geopolitiky. (např. USA spotřebovává 30% světové produkce, Američané: <5% světové populace - proto lze jen uvítat, učiní-li zásadní kroky k větší nezávislosti na světových zdrojích a sníží tak i neodbytnost potřeby provádět imperiální politiku. Obecně vzato 20% nejbohatších zemí spotřebovává 80% surovinových a energetických zdrojů planety - nejsou nezávislé.)

  Jaderná energie je jediným známým zdrojem energie, který má výhledově šanci pokrýt energetickou spotřebu budoucí lidské civilizace - při jejím populačním rozsahu. Využije-li se uran v reaktorech s uzavřeným cyklem (tím se stane uran - v horizontech, ve kterých má vůbec smysl uvažovat - v podstatě obnovitelným zdrojem energie) je to řádově na tisíce let, bude-li dokončen výzkum, vývoj a zavedení thoriové energetiky - což může být za 10-20 let (jen jediný thoriový důl v Idahu by mohl pokrýt celou energetickou spotřebu USA) - pak řádově desetitisíce let, a bude-li se uran těžit z mořské vody (což je už dnes jen ~5-10x dražší než klasická těžba), nebo sedimentů , pak už řádově nejméně milióny let. Ale bude to dobré udělat dříve, než nám začne docházet i hlavní zdroj pro elektroenergetiku a potažmo energie nutné pro nákladný rozvoj - z uhlí(-tj. začne docházet kolem r. 2040- ropa a plyn zřejmě již nyní - v r. 2040 už budeme možná už jen na polovině současné těžby celosvětově). Čekají nás tedy tak jako tak rozsáhlé strukturální změny v energetice, které je samozřejmě lépe začít s dostatečným předstihem a prodloužit tak zároveň životnost našich fosilních zdrojů, zejm. pro chemický průmysl. Jedině pokud budeme mít dostatečné zdroje budeme si moci dovolit čistší technologie.

  Se stávajícím uranem, použitým se stávajícími technologiemi v otevřeném cyklu (tam právě vzniká dlouhodobě radioaktivní jaderný odpad, který se nelíbí nikomu - nejen Zeleným - jeho ukládání namísto využití stojí nemalé peníze, a energie vytěženého uranu se využívá jen z 0,3-0,5%) je ho jen na cca 40-70 let - takže je žádoucí považovat vývoj uzavřeného cyklu jaderného paliva za prioritu. Navíc jen ty současné zásoby "vyhořelého"paliva by nám při uzavření cyklu paliva vystačily na velmi dlouho (na mnoho generací), takže by odpadl a) problém s dlouhodobým uložením odpadu a b) relativně dlouho bychom nemuseli moc těžit - a tím by odpadla další zátěž životního prostředí.

  Nezdají se vám tedy ti Zelení ve výsledku poněkud nekonzistentní a nekoncepční? Můžeme nechat pár laiků s funkcí - či těch, co se do nich už už tlačí za pomoci svých mediálních mší neinformovanosti a propagandy - a blokují ve výsledku kvalifikované rozhodování o klíčových strategických otázkách naší budoucnosti resp. o budoucnosti už nejspíš našich dětí?


  ---------------------------------------------

  Pohled na východ: Ze 44 reaktorů, které jsou podle Evropské jaderné společnosti v současnosti na světě ve stavbě - se staví 11 v Číně (ano, tam kde člověk nejspíš stále jezdí na kole častěji, než pan Stropnický s panem Hálou dohromady), 8 v Rusku, 6 v Indii, 5 v Jižní Koreji, 2 v Japonsku (té třetí největší mírové jaderné velmoci, ano, tam kde mají tu zkušenost, co udělá atomový výbuch), 2 na Taiwanu, 2 na Ukrajině (ano, tam je ten strašný Černobyl), 1 v Íránu (ano, té 3. největší ropné a 2. největší plynové velmoci), 1 v Pákistánu. Jen 4 v celé EU.

  Jedinou jadernou elektrárnou spuštěnou v EU v posledních mnoha letech byl Temelín, a staví se pouze jedna jedna ve Francii - která je tradičně co do počtu jaderných elektráren i instalovaného výkonu druhou zemí na světě a 22. co do populace (ti hrozní Francouzi, ti museli být ale nezelení...) - a po jedné v Bulharsku a ve Finsku. Ve Francii je jedna elektrárna s rychlým reaktorem - Superfénix - klíčová součást evropského provozního výzkumu pro komerční využití EFR - ale provoz byl zastaven na nátlak "ekologů-pacifistů" (od r. 1973 stále běží její menší výzkumný předchůdce Fénix.) - dokonce na elektrárnu stříleli rakety získané od teroristů z Rudých Buněk, resp. známého Carlose Šakala, potažmo KGB, a jednoho - Chaïma Nissima - dokonce pak zvolili v sousedním Švýcarsku do vlády - jakže jim to prošlo, se ptá více lidí... V Japonsku pak běží pokusný Jōyō a připravuje se i přes kontroverzní havárii (netýkala se vůbec jaderné části elektrárny) a následný výrazný tlak zmanipulovaného veřejného mínění znovuspuštění větší Monju. Pokusný rychlý reaktor běží také v Indii a připravuje se stavba komerčního prototypu PFBR. Jedinou komerční elektrárnu s rychlým reaktorem provozují v Rusku a druhou staví (Ano, ti kteří mají zásoby toho plynu 1. na světě, ropu a uhlí - 2. na světě - a stačí jim jen zavřít kohout, abychom skákali jak pískají...)

  Tak doufám, že nám pro přílišné dohadování s "ekology" neujede vlak, dřív než zas lehnou na koleje, či jednou zas nepřijede pomyslný tank.

  Z politiky se stává klientelismus víceméně nesmyslů dotovaných z našich kapes, jako se naše sdělovací prostředky staly pomalu jeho agentem. Často už na nadnárodní úrovni. Můžeme si ale ještě dovolit nechat se dál ohlupovat - větrníky, které by u nás neměly potenciál více než 2.3% současné spotřeby elektřiny - a spíše méně; vodními elektrárnami, které není kde stavět; biomasou a biopalivy, které často produkují více emisí než spoří a ještě už dnes naprosto neúnosně zatěžují zemědělství a trh s potravinami, společnou kapsu, a kvůli kterým jsou ničeny tropické lesy závratným tempem... Ještě tak snad sluneční energie, která má poměrně slušný potenciál, bohužel u nás spíše jen v letních měsících - ale fotovoltaika je relativně velice nákladnou investicí na jejíž návratnost má nezanedbatelný vliv to, zda je dotována, proto je potenciál tohoto OZE v ČR i díky nepříliš příznivým geografickým podmínkám v dohledné době víceméně zanedbatelný. Snad jen ty kolektory na ohřívání vody nebo tepelné čerpadlo - které snad jediné jsou schopné se samy zaplatit - ale opět - výrazně to dotovat znamená dotovat v první řadě firmy, které to vyrábí a bohaté, kteří si mohou dovolit tu (nemalou) investici. A reálně: kdyby se podíl OZE v elektroenergetice zvýšil u nás nějakým (nákladným) zázrakem i o polovinu, stále nedosáhneme množství vyrobené energie, kterou u nás tvoří jen výše ztrát v přenosové soustavě.


© Jan Zeman 2009 Autor je původním povoláním elektrotechnik a vystudoval též psychologii se zaměřenímna politické násilí, v současnosti je nezávislým analytikem. Článek vznikl z dlohodobých konzultací s jaderným fyzikem RNDr Ondřejem Chválou PhD pracujícím v Brookhaven National Laboratory v USA, kterému autor děkuje za mnohé podněty.