14.4.2024 | Svátek má Vincenc


SPOLEČNOST: Typologie neočkovanců

5.1.2022

Přiznám se, že jsem zcela racionální člověk, který věří na přirozený běh života a který se snaží pochopit logické souvislosti dění okolo sebe. Jako takový se neumím vyrovnat s postoji, názory a argumenty neočkovanců a nejsem schopen s nimi o očkování vést dialog. Jako ten, který by měl někoho přesvědčit nutnosti očkování proti covidu, bych zcela určitě neuspěl. Vždyť je to tak pro mě tak jasné, tak průhledné, tak srozumitelné a tak pochopitelné. Jak to, že to ti druzí nevidí?

Na světě bylo aplikováno asi 8,7 mld. očkování a nikdo hromadně netrpí a neumírá na následky očkování - vakcína je bezpečná. Na jaře jsme měli polovinu nakažených, ale zcela přeplněné JIP, nyní jsme měli dvakrát tolik nakažených celý listopad, a přece to špitály zvládají – vakcína je účinná. Očkovaných je na JIP asi 20 % ze všech a většinou mají ke covidu i jiné přidružené problémy a jsou nad 70 let. Neočkovaných je na kyslíku asi 80 % a dosud byli často zdraví a je jim i méně než 50 let. Vakcína chrání můj život. Vždyť je to tak snadné, milý Watsone, není-liž pravda.

Asi to snadné není, protože stále 40 % našich obyvatel navzdory logice a jasným výsledkům není nebo nechce být očkováno. Mám za to, že se nejedná o homogenní skupinu odpíračů, kteří myslí stejně a používají stejné argumenty. Mezi těmi, kteří nejsou očkováni, je podle pozorování několik druhů, které se liší motivacemi, proč se neočkovat, a používají každý jiné, byť stejně iracionální argumenty. Pokusím se na základě vlastního pozorování rozdělit neočkovance do několik skupin a pojmenovat jejich motivy.

1. Borec

Borec reprezentuje skupinu lidí, kteří nejsou očkováni, protože nejsou stádo, odmítají podlehnout nějakému stádnímu mechanismu a vždy si jdou za každých okolností vlastní cestou. Borec rád mluví o osobní svobodě a právu rozhodovat se sám za sebe a nepodléhat dirigismu státu. Takový borec se státními pravidly nenechá spoutat. Všechno platí až do doby, než se octne na JIP, pak prosí o pomoc. Borci jsou také velmi aktivní v komunikaci a svoje zjištění a svoje postoje hrdě prezentují každému, kdo je ochoten naslouchat

Borec je sebestředný druh.

2. Podnikatel

Podnikatel reprezentuje malé a střední české podnikatele, kteří 20 a více let budují svoji rodinnou firmu, věnují maximum energie do svého podnikaní a vše, co přichází od státu, budiž prokleto. Stát jim 20 let hází klacky pod nohy, ničím nepomáhá, otravuje vyhláškami a nařízeními a covid je další ze státních buzerací, kterým je potřeba se vyhnout nebo je obejít. Navíc nikdo nemá čas se složitě na státním serveru registrovat, ještě ho za to budou nějak popotahovat. Podnikatel se do žádných veřejných diskuzí nehrne a vyhýbá se jim.

Podnikatel je smutný druh.

3. Bludař

Bludař je hojně rozšířená skupina neočkovanců, kteří se spoléhají na zaručené zprávy od Máni z vedlejší vesnice a Franty z hospody. Bludař nadšeně přebírá a bohužel i šíří nesmyslné maily o dramatických problémech těch, kteří se nechali očkovat. V pokročilé fázi je pro bludaře covid dokonce fáma a spiknutí vládnoucích tříd. Fakta nečte, přehlíží a nezajímají ho, protože je buď není schopen pochopit, nebo jim apriori nevěří. Bludař s velkým zaujetím šíří svoje zaručené pravdy všude kolem sebe a nepochybuje o své vyvolené roli sdělit světu konečně tu objektivní pravdu o očkování. Ověřenou informaci mu právě sdělila Máňa z vedlejšího domu a ta to má od neteře, co má švagra a jeho tchyně zná jednu paní, co byla v nemocnici covidem, takže tomu rozumí.

Bludař je hloupý druh.

4. Esoterik

Esoterik je skupina neočkovanců, kteří se pohybují především mimo tento svět a mimo realitu. Esoterici se zásadně nezajímají o fakta a důkazy, ale spoléhají na svoje dojmy, léčbu covidu řeší pojídáním bylinek nebo dlouhým hleděním na Měsíc. Esoterici se nezajímají o současné problémy a covid buď nevzali na vědomí, nebo neberou vážně. K hrozbě onemocnění a smrti přistupují jako fatalisté se slovy „stejně jednou umřu, takže je to jedno“. Esoterik komunikuje především s hvězdami, stromy nebo nejvýše se stejně zaujatými kolegy.

Esoterik je naivní druh.

Pochopitelně mezi druhy neexistují žádné pevné hranice, mezi Borci a Bludaři je zcela jistě velmi vysoká prostupnost a stejně tak mnoho Esoteriků může také inklinovat k typu Bludař. Někteří neočkovanci ze skupiny Podnikatel mají velmi blízko k Borcům a jistě by šlo najít i další styčné plochy mezi skupinami. Typy představují spíše jádra argumentace různých neočkovanců.

Chce-li stát zvýšit podíl očkovaných a pomoci zdravotnictví i celé společnosti, musí asi svoji kampaň zaměřit specificky na různé skupiny neočkovanců. Snad by bylo možné nejsnáze oslovit skupinu Podnikatel a nabídnout jim ekonomický benefit za očkování. Snad je možné pracovat s Esoteriky, kteří nejsou zásadně proti očkování, jenom pro to zatím ve své naivitě nevidí důvod.

Skupinu lidí z typu Borec a typu Bludař se ale podle mě již nepodaří přesvědčit. Buď nastoupí státní donucení, nebo bohužel přirozená Darwinova selekce.

Autor je komunální politik ODS