13.4.2024 | Svátek má Aleš


SPOLEČNOST: Nehorázná provokace komunistů!

26.11.2011

22 let od sametové revoluce, jejíž vůdcové zabránili potrestat zločiny komunistického režimu, zakázat komunistickou stranu a vyrovnat se s totalitní minulostí, sklízíme plody tohoto selhání. Jde i o selhání každého z nás, kteří jsme tomuto podvodu nečinně přihlíželi. V posledních dnech jsme svědky další nehorázné a drzé provokace Komunistické strany Čech a Moravy, jejíž poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová podaly trestní oznámení na statečnou ženu, paní Zdeňku Mašínovou, sestru protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínů. Komunistické poslankyně údajně argumentují ve svém trestním oznámení vystoupením paní Mašínové na Vysoké škole ekonomické v Praze 31. října t. r. V přednášce Život a boj bratří Mašínů si jejich sestra "dovolila" říci, že činy svých bratrů vždy podporovala a schvalovala, přičemž litovala, že se v důsledku svého postižení nemohla do jejich činnosti přímo zapojit.

Tak jako mám v úctě protinacistický odboj, schvaluji i ozbrojený protikomunistický odboj, který byl prohlášen zákonem č. 198/93 Sb. úctyhodným, legálním a legitimním. Hlásí se k němu i vysocí státní představitelé, premiér Nečas, ministr obrany Vondra, ministr zahraničí Schwarzenberg a další občané. Nebyli to protikomunističtí odbojáři, kdo vyhlásili vlastnímu národu třídní boj, ale byl to zločinný a zavrženíhodný komunistický režim, jehož tehdejší přisluhovači i nynější zastánci a obdivovatelé jsou hodni opovržení. Bratří Mašínové a jejich druhové odpověděli silou na státní terorismus komunistického režimu, který zatýkal, věznil a vraždil nejen své skutečné odpůrce, ale kohokoliv, na koho zlovolně ukázal udavač, příslušník SNB nebo StB, koho v zinscenovaném procesu odsoudil komunistický soudce. Byli to komunisté ve vládě, v armádě, v SNB, StB, justici i v dalších státních strukturách, kteří zde rozpoutali válku proti občanům. Mašínové nevraždili, ale ve specifické situaci zabili pomahače režimu, kteří by se ani na vteřinu nerozpakovali je zabít nebo vydat komunistické "spravedlnosti", která by je poslala na šibenici.

Doufejme, že veřejnost i vláda budou nynější komunistickou provokací utvrzeny ve svém názoru, že stále je aktuální rozpustit Komunistickou stranu Čech a Moravy. Věřím, že vláda konečně podá v tomto smyslu návrh Nejvyššímu správnímu soudu s využitím všech poznatků o činnosti KSČM a jejích členů, v souladu se zákony České republiky. (Kvalifikovaněji než já o problematice rozpuštění KSČM napsal JUDr. Zdeněk Altner v článku Česká republika není právní stát v Neviditelném psu 24.11.).

KSČ byla zákonem č. 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu označena za zločinnou. KSČM je její pobočkou, pokračovatelkou, stranou nedemokratickou a extremistickou. Komunistické poslankyně nám znovu názorně ukázaly nepoučitelnost komunistů a lze si představit, co by se stalo, kdyby jim bylo umožněno znovu se zmocnit vlády.

Není to paní Zdeňka Mašínová, která by měla stanout před soudem, a nedovedu si představit soudce, který by trestní oznámení na ni přijal. Před odsudkem veřejnosti by však měly stanout poslankyně Marta Semelová a Marie Nedvědová a strana, kterou representují. Obě poslankyně slíbily "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. . .". Svůj slib nedodržují, dopouštějí se vědomě pomluvy vůči Zdeňce Mašínové a zákon č.198/93 Sb. nerespektují. Měly by odstoupit, vzdát se poslanecké imunity, které zneužily a zodpovídat se ze svých činů jako každý jiný občan této země.

Autor je člen Generální rady Konzervativní strany