22.4.2024 | Svátek má Evženie


ŠKOLSTVÍ: Vše koronavirem poblázněné

30.11.2020

Laik se diví, odborník žasne. Ovšem v případě obnovené prezenční výuky maturitních ročníků od 25. listopadu 2020 asi nebude toto rčení platit zcela. Spíš to bude tak, že laik neví, o co přesně jde, a odborník (v tomto případě ředitelé škol a učitelé), který je z titulu své práce seznámen s podrobnostmi, musí být zděšen.

Stačí si totiž přečíst jen jednu pasáž z Informace k provozu škol a školských zařízení MŠMT, když čtení celého pětistránkového dokumentu by mohlo být i pro profesionála stresující.

Zde je: Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/oddělení.

Ale jak zajistit tu „ministerskou“ homogenitu, když mnohé školy realizují výuku tím způsobem, že na určité předměty chodí žáci z různých tříd? Někteří ředitelé středních škol dokonce označili podmínky pro návrat středoškoláků do škol za nerealizovatelné.

A tak se s těmito podivnými ministerskými nařízeními budou muset vypořádat školy po svém. V některých se budou volitelné předměty učit distančně a výuka, kterou mají všichni žáci ve třídě společnou, bude probíhat ve škole. Někde rozdělí prezenční hodiny volitelných předmětů na polovinu, látku pak odučí v každé polovině zvlášť. Jinde budou některé hodiny živě přenášet do dalších učeben.

V žádném případě nelze současnou epidemii podceňovat a brát na lehkou váhu. Vždyť zdraví máme jen jedno. Ale čeho je moc, toho je příliš. Domnívám se, že restrikce ve školství jsou úplně nejhorší ze všech oborů. Jak obsahově, tak technickým prováděním.

Proto na závěr důrazná výzva:

„Pane ministře Plago! Žáci, studenti, učitelé a další pracovníci ve školství jsou v drtivé většině rozumní a svéprávní lidé a ne pokusní králíci protagonistů nového, pokrokářstvím zmutovaného světového řádu.