18.6.2024 | Svátek má Milan


SEX: Hnus, dělá zle mně i tobě

27.5.2024


Takto nějak by se mohla změnit první slova v 90. letech oblíbené písničky „Sex je náš, dělá dobře mně i tobě“. „O tempora, o mores! (Jaké to časy, jaké to mravy!) „ říkal Marcus Tullius Cicero. Různá doba předepisuje různé mravy a zcela určitě ve věci, která je z nějakého důvodu obecně v křesťanské civilizaci považována za nemravná. To, co je někdy mravné, jindy považováno za nemravné ba dokonce odporné a trestné a „pachatele“ takového počínání jsou vrhání do žaláře případně do plamenů.
Dneska je sex, souložení, osaháváním sekundárních pohlavních znaků, a dokonce i neutrálních části těla, hlavně těch ženských, v podstatě přímo zločinem. A pokud to není zločinem v okamžiku kdy se to stalo, tedy nikdo to v tom okamžiku nenahlásil, a lze to nahlásit kdykoliv v průběhu třeba dalších padesáti let, aby byl pachatel označen za falokrata, sexuálního zvrhlíka, násilníka, a tak vůbec.

Když bolševici měli už na krku statisíce politických procesů v padesátých letech a zavírali i hokejisty a vtipy v hospodě a už to bylo neudržitelné, vymysleli soudruzi heslo“ Straně věřte, soudruzi“. Protože ty lži a nesmysly a řádění fanatiků a grázlů se už nedalo nijak „okecat“ (popravených bylo více než 200 a vězněných „protistátních živlů více než 220 000,) vynalezli jak heslo proti šílenství Meetoo a genderu heslo:„ Ženě musíte věřit!“ To si každý rozmyslí, jít „vyrábět děti“!

Taková ideologie má ovšem své následky. Podle Českého statistického úřadu se v roce 1971 za bolševika v době „normalizace“ narodilo 154 180 „Husákových“ dětí a v roce 1972 dokonce 163 661. Dneska pláčeme a pořádáme konference o tom, jak zvednout porodnost, protože v roce 2023 se porodnost slova hroutí a narodilo se u nás pouze 91 149 dětí. A to tady máme něco okolo milionu a půl přistěhovalců a emigrantů, kteří mají v průměru na jednu ženu více dětí než Češi. Čímpak to asi může být?
Jenom hormonálními prostředky proti početí to určitě nebude, protože ty už za Husáka byly běžně k dostání. Špatnou finanční a bytovou situaci to také není, jak melou politici a novináři, protože děti se rodily i za druhé světové války a hned po ní, kdy celé rodiny včetně babičky a dědečka bydleli ve dvou místnostech a záchod byl buď na pavlači anebo to byla dřevěná kadibudka u hnojiště.
Nalijme si čistého vína. Je to prostě tím, že se málo souloží. A tím pádem se rodí málo dětí. Nejsme v tom sami a první. Už ve staré řecké Spartě bojovali místní vlády za zvýšení porodnosti, mimo jiné proto že homosexualita, a to včetně pedofilního homosexuality byla „společenskou smetánkou“ podporovaná, ba dokonce velebena. Všichni ti hrdinní vojáci, co padli u Thermopyl a zachránili Řecko před Peršany, byli v praxi vycvičeni a zacvičeni jako bojovní homosexuálové. Filozofie řecké armády stála na tom, že pokud jsou dva vojáci milenci, budu bojovat statečně a hrdinně už jen proto aby ochránili svého milence.

Homosexualita je dneska u nás v podstatě „moderním výdobytkem“ a ukázkou toho nejpokrokovější jeho myšlení, zatímco druhá část staré řecké homosexuality, tedy pedofilie realizovaná s chlapci od cca 9 let (nikdy ne s děvčaty!!!), je dnes považována za jeden z nejstrašnějších hříchů naší společnosti. Dneska by zřejmě všichni bojovníci za morálku utrpěli mozkovou mrtvici, pokud by spatřili tehdejší mimořádně společensky úspěšnou činnost, a to, když si dospělí muži vybírali na sportovištích mladé jinochy (eféby) staré okolo 10 let a dělali z nich milence a své společníky. Které pak protlačovali do vyšších společenských postavení. Rodiny takových efébů to považovaly za společenské vyznamenání.

Nedumejme nad morálkou, ale podívejme se na praktickou stránku. Spartská vláda nakonec vydala nařízení, že ženatí muži musí plodit se svými ženami potomky, protože se přestávalo dostávat svobodných obyvatel – vedoucích mužů i vojáků. Nebylo to nic platné. Kdyby si bratři se setry z KDU-ČSL přečetli dějiny, nemohli by navrhovat takové ptákoviny, jak zvednout porodnost. Spartská společnost řešila tím, že z porobeného obyvatelstva vytvořilo tzv. Heilóti nazývané kdysi otroky ale ve skutečnosti to byli jacísi předchůdci „gastarbeiterů“ v dnešní Evropě i u nás. Proč Sparta nakonec padla se vedou učené diskuse, ale málokdy se přizná, že značný podíl na tom měla státem a vedoucími vrstvami společnosti podporovaná pedofilní i běžná homosexualita. Protože když nejsou lidi, tak nejsou lidi a pak není ani stát a společnost. A Heilóti, i když často bojovali proti nepřátelům po boku sparťanů, se v boji rozhodně nepřetrhli. Porovnejte si to, ale spíš potichu a v duchu, abyste nebyli za dezinformátory, s postojem těch Ukrajincům, kteří utekli do Evropy a jsou sice v postavení obráceného gardu, takoví „dobrovolní Heilóti‟, ale za Velkou Ukrajinu se jim rozhodně bojovat nechce.

To, co nazýváme Západní Evropou anebo Západem obecně už 30 let vymírá. Nahrazujeme sice počty obyvatel imigranty jeho uprchlíky, ale že by zrovna ti všichni nadšeně bojovali za naši civilizaci a snažili se ji rozvíjet, byl zpočátku bláhový sen a dnes je to otevřená a drzá lež. Žádní muslimové ani Afričané za evropskou civilizaci bojovat nebudou. Spíš se ji pokouší už desetiletí zničit. A ti další příchozí, Vietnamci a Ukrajinci, obyvatelé Balkánu atd., to sami nezvládnou. A pokusit se domluvit se s Rusy a Bělorusy, kteří jsou na tom v ohledu vymírání a záplavy muslimů prakticky stejně, je v současné situaci je prakticky nemožné. Putin je z historického hlediska vůl, ale Západ se chová jako stejný idiot. Hlavně jeho vládnoucí „pokroková“ část.

Konec první části.