20.5.2024 | Svátek má Zbyšek


PRÁVO. Soudní spor Tomáš Paclík vs. Růžový panter

7.9.2007

Tiskové prohlášení nevládní protikorupční organizace Růžový panter

Nevládní nezisková organizace Růžový panter je v současné době existenčně ohrožena a hrozí jí zánik důsledkem zatím prohraného soudního sporu s Tomášem Paclíkem, obchodním ředitelem společnosti Veolia voda Česká republika, a.s. Soudy uložily protikorupční organizaci Růžový panter zaplatit Tomášovi Paclíkovi kromě soudních výloh i 100 tisíc korun jako zadostiučinění za zásah do jeho práv a poškození dobré pověsti. Nejvyšší soud nyní zamítl dovolání. Organizace Růžový panter bude podávat stížnost k Ústavnímu soudu a bude-li třeba, bude se odvolávat k soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Rozsudek je však pravomocný a zánik organizace tedy bezprostředně hrozí.

Pan Tomáš Paclík žaloval organizaci proto, že dne 10.4.2004 ve své tiskové zprávě o známé kauze „Lehké topné oleje“ označila Tomáše Paclíka za osobu, „která se svého času spolčila v rámci svých podnikatelských aktivit s osobami odsouzenými za přípravu vraždy související s obchody s LTO“. Tato charakteristika ředitele Paclíka vycházela z faktu, že Tomáš Paclík v letech 1999 - 2000 působil v představenstvu firmy Morpa a.s. , v níž skutečně spolu s ním figurovali dva muži zapletení do nelegálních obchodů s LTO a do plánování vražd, Vratislav Kutal a Milan Šišma. (Vratislav Kutal jako statutární zástupce jediného akcionáře Morpy, který přímo Tomáše Paclíka zvolil do představenstva Morpy a Milan Šišma jako předseda dozorčí rady.) Tomáš Paclík byl v době působení ve firmě Morpa a.s. zároveň zastupitelem v obci Zábřeh, tedy veřejně činná osoba. Tehdejší zastupitel Paclík se své funkce v Morpě, když oba muži byli zatčeni a bylo zahájeno jejich stíhání, které později skončilo jejich pravomocným odsouzením, nevzdal . Tato nesporná fakta sloužila jako podklad pro formulaci použitou ve zprávě o aféře s LTO.

Soudy nezohlednily prokazatelný fakt, že Tomáš Paclík skutečně byl v inkriminované době veřejně činná osoba a že tudíž veřejnost má právo na informace i o jeho podnikatelských aktivitách. Svá rozhodnutí postavily na jediném slově "spolčil", jež údajně vyvolává „dojem" nepravdivosti tvrzení v tiskové zprávě a z toho odvodily stanovisko vyjádřené rozsudkem. Nezohlednily tedy běžně užívané významy slova „spolčil". Ústav pro jazyk český se vyjádřil ve smyslu, že větu použitou v tiskové zprávě nelze vykládat tak, jak to učinil soud.

Výsledkem je tedy finanční břemeno, které je pro neziskovou organizaci likvidační.

Jsme si vědomi své povinnosti uložené soudem a proto se snažíme oslovit veřejnost a požádat jí v této složité situaci o podporu naší organizace, abychom mohli panu Paclíkovi uhradit vysouzené prostředky, kterých se tvrdě domáhá právními kroky.

Organizace Růžový panter až do vypuknutí této kauzy podle svých možností vykonávala svou činnost a měla připraven transformační plán pro přechod na obecně prospěšnou společnost. Nyní bude usilovat o to, aby mohla pokračovat ve své činnosti, mohla se rozvíjet a opět se mohla věnovat protikorupčním projektům.

Související dokument: Vyjádření Jany Lorencové k soudnímu sporu

Dodatek:
Růžovému panteru hrozí likvidace kvůli zatím prohranému soudu s RNDr. Tomášem Paclíkem.
Proto se organizace nyní obrací na veřejnost se žádostí o podporu.
Informace o soudním sporu jsou průběžně aktualizovány na webu organizace
www.ruzovypanter.cz
V těchto dnech organizace připravuje Ústavní stížnost.
Číslo transparentního účtu: 2793773001/2400
Děkujeme za každý projev solidarity.

NPO Růžový panter

6.9.2007

 

Růžový panter