27.2.2024 | Svátek má Alexandr


INTERNET: Dezinformace webu Manipulátoři

27.12.2021

Jan Cemper na webu Manipulatori.cz uvádí: „Školí pracovníky ministerstva vnitra, jak pracovat s dezinformacemi. Spolupracujeme s Člověkem v tísni, odjíždíme školy a děláme přednášky.“ Pokud pan Cemper školí úředníky a vyplachuje dětem hlavy způsobem, jakým předvedl v článku o dr. Malonem, tak máme, Houstone, problém.

V souvislosti s článkem KORONAVIRUS: Kolotoč se znova roztáčí… na Neviditelném psu Cemper uvádí, že dr. Malone šíří „polopravdy a zavádějící informace” a že „vynález mRNA vakcíny se častěji připisuje Katalin Karikóové”, která se „výzkumem zabývala už o mnoho let dříve”. Za prvé je úsměvné, když aktivista Jan Cemper, který každý den píše o něčem jiném, s bohorovností sobě vlastní fack-checkuje světoznámého vědce, jenž více než třicet let pracuje ve vědě v oblasti virologie, imunologie a molekulární biologie. Za druhé jsem již přestal počítat, kolikrát byl Jan Cemper a server Manipulatori.cz usvědčen ze lži a manipulace. Za třetí pan Cemper odkazuje na článek v angličtině (statnews.com) jako důkaz svého tvrzení. Pan Cemper tento článek zřejmě nečetl nebo neumí anglicky, protože dokazuje přesný opak! Nemohl jsem uvěřit, že by pan Cemper byl tak nekompetentní, a proto jsem se snažil tento údaj ověřit u jiných zdrojů a našel jsem stejnou informaci ve Forbesu.

Podle obou zdrojů se paní Karikóová začala zabývat problematikou mRNA vakcín od roku 1990 a je dobře zdokumentováno, že dr. Malone začal se svým výzkumem o několik let dříve, 1986-1989. Na základě jeho výzkumu byla technologie mRNA vakcín patentována 21. března 1989, tedy o rok dříve, než se touto problematikou začala paní Karikóová zabývat. Jak je vidno, pan Cemper si ani není schopen zjistit ty nejzákladnější informace o člověku, kterého „fact-checkuje”, a sám šíří dezinformace.

Za čtvrté v dalším článku (logically.ai), na který pan Cemper odkazuje, je zveřejněna aktualizace, kde uvádějí, že je dr. Malone kontaktoval a upřesnil, že není vynálezcem vakcín mRNA, ale technologie vakcín, a dodal jim kopie devíti patentů. V návaznosti na to Logically.ai shrnuje, že dr. Malone opravdu není vynálezcem mRNA vakcín. Jak by mohl, když jim právě sdělil, že je vynálezcem technologie vakcín. Někdo nejdříve vynalezne novou technologii a na jejím základě pak někdo přijde s konkrétním produktem. Autorka tohoto článku Alice Franklin má ve svém biu uvedeno, že ráda vysvětluje složité věci jednoduchým způsobem, ale to by ty složité věci musela nejdříve pochopit.

Za páté Wikipedie odstranila dr. Maloneho ze svého webu (článek „RNA Vaccine”) poté, co varoval před plošným očkováním a upozornil na možné nežádoucí účinky vakcín. Na stránkách webového archivu ze 14.června 2021 lze však dohledat původní verzi tohoto článku, kde je uvedeno, že „dr.Malone, P. Felgner a další v roce 1989 vyvinuli vysoce efektivní systém transfekce RNA in vivo in vitro (ve zkumavce a živých tkáních) - přenos RNA do tkání, zárodků a různých typů buněk…první experimenty v oblasti mRNA vakcín vedly k devíti patentům 21. března 1989...v roce 1990 se touto problematikou začala zabývat Katalin Karikóová…”

Za šesté v článku o historii mRNA vakcín manželka dr. Maloneho popisuje celou historii výzkumu mRNA vakcín s odkazy na patenty a mimo jiné zmiňuje, že „kontaktovali paní Karikóovou a ta jim přiznala, že technologii mRNA vakcín nevynalezla, ale pouze vylepšila”.

Případ uzavřen.

Pokračujme ale dále. Pan Cemper zapomněl čtenářům sdělit, že paní Karikóová je viceprezidentkou firmy BioNTech RNA Pharmaceuticals, která zásobuje celý svět vakcínami (Pfizer), takže od ní nemůžeme čekat její upřímný názor na tyto vakcíny, protože kdyby se odchýlila od firemního narativu, dostane okamžitě padáka. Zatímco je paní Karikóová miláčkem korporátních mainstreamových médií, jelikož nekritizuje Bidenovu proticovidovou politiku, je vedena kampaň za vymazání dr. Maloneho z internetu poté, co kritizoval plošné očkovánía upozornil na možné nežádoucí účinky vakcín. LinkedIn mu zrušil účet, YouTube odstranil jeho přednášky, Wikipedia smazala zmínku, že jako první prováděl pokusy s přenosem RNA (lze dohledat původní verzi na webovém archivu), CNN vynechala ve svém pořadu přínos dr. Maloneho v oblasti mRNA vakcín apod.

Mezi řádky lze vyčíst i další souvislosti: Pan Cemper, který se dříve hlásil k Antifě, většinou rozporuje - stejně jako většina tzv. fack-checkerů - názory představitelů konzervativní pravice a ty jsou v souvislosti s covidem kritické vůči plošnému očkování, lockdownům apod. Na druhou stranu hoaxy z dílny progresivní levice zůstávají často ze strany těchto samozvaných hlídačů pravdy nepovšimnuty viz článek „Kde jsou fact-checkeři” od Společnosti pro ochranu svobody projevu. Tzv. fack-checkeři se vydávají za arbitry pravdy, ačkoliv se často jedná o levicové aktivisty usilující pouze o omezování svobodné diskuse.

Nepravdy a mylná tvrzení jsou totiž nedílnou součástí hledání pravdy. Takový vědec například udělá sto mylných pokusů, než postoprvé přijde s převratným objevem. Podle logiky novodobých inkvizitorů z řad tzv.fact-checkerů by tento vědec měl být zrušen (cancel culture), protože stokrát šířil dezinformace. Můžete sice namítnout, že definice dezinformace je naplněna pouze v případě, jedná-li se o úmyslnou snahu uvést lidi v omyl, a na to se výše zmíněný příklad nevztahuje. V tom je ale ten problém, protože tzv. fact-checkeři často označují za dezinformace i běžné názory lidí jenom proto, že se odchýlili od povoleného narativu, ať už jde o očkování, migraci, gender apod. A ještě k tomu je obviní z „předsudečné nenávisti”.

Je jistě v pořádku, pokud úřady například upozorní na to, že v případě ivermectinu nemají lidé konzumovat odčervovací přípravek pro zvířata, ale lék pro lidi. To, co jsme však viděli ze strany farmaceutických firem a tzv. fact-checkerů, byla difamační kampaň tohoto léku, ačkoliv se jedná o schválený a bezpečný lék, který je více jak čtyřicet let na trhu a jen v rovníkových oblastech byl distribuován více než 200 milionům lidí. Nemluvě o tom, že kdekoliv byl ivermectin použit v rámci včasné přednemocniční léčby covidu, klesla úmrtnost cca o 80 %.

Pokud si myslíte, že máte o nějaké problematice objektivní informace, protože jste „o tom” četli v českých médiích, která převzala článek od CNN, New York Times či BBC apod., a ty se odkazují na „fact-checkery” či Wikipedii, můžou se k vám i přesto dostat několikrát zrecyklované dezinformace z dílny levicových aktivistů-novinářů, které chrlí západní univerzity. Výše zmíněná média (patří sem i Facebook, Twitter, Google, YouTube apod.) jsou totiž obhájci náboženství Jediné Správné Pravdy. Té progresivní levicové pravdy samozřejmě, i když se navenek prezentují jako nestranná a objektivní média. Pokud se odchýlíte od povoleného narativu, výše zmíněná mašinérie médií, wikipedií, neziskovek a fact-checkerů (a stále častěji i státních úřadů), jež na sebe vzájemně odkazují a tím dodávají váhu své „objektivitě”, vás roznesou na kopytech. Budete ocejchováni jako dezinformátoři a extrémisti a budete vaporizováni - odejiti do internetového gulagu. Jako dr. Robert Malone.

Životopis dr. Roberta Maloneho

Pokud by někdo pochyboval o odbornosti dr. Maloneho, připojuji ještě jeho zkrácený životopis. Na jeho osobních stránkách si můžete stáhnout kompletní životopis s výčtem patentů apod.

Robert W. Malone MD (doktorát ze všeobecné medicíny), MS (doktorát z přírodních věd) je americký lékař a vědec provozující poradenskou praxi se specializací na vývoj moderních lékařských postupů proti infekčním chorobám (vakcíny a léky). Působil jako odborný asistent a docent patologie a chirurgie na University of California v Davisu, na University of Maryland a na Univerzitě zdravotnických věd ozbrojených sil. K jeho hlavním odbornostem patří klinický vývoj, související zákony a předpisy, řízení projektů a příprava smluv. Lékařský titul získal na Northwestern Feinberg School of Medicine. V roce 2016 absolvoval stáž na Harvard Medical School jako stipendista globálního klinického výzkumu, vědecky se dál vzdělával na University of California v Davisu a San Diegu a v laboratořích molekulární biologie a virologie v rámci Salk Institute. Dr. Malone je mezinárodně uznávaným vědcem (virologie, imunologie, molekulární biologie) a původním vynálezcem vakcinace mRNA, vakcinace DNA a několika nevirových technik přenosu DNA a RNA/mRNA. Je držitelem mnoha významných domácích i zahraničních patentů v oblasti přenosu genů, přenosových preparátů a vakcín, a to včetně zásadních vakcinačních technik DNA a RNA/mRNA. Má přibližně 100 recenzovaných publikací a publikovaných abstraktů a přibližně 12 000 citací svých recenzovaných publikací (podle Google Scholar s hodnocením podle faktoru významnosti jako „vynikající“). Přednášel na více než 50 konferencích, mnoha konferencím předsedal a byl členem nebo předsedal mnoha studijním sekcím NIAID (Národního institutu pro alergie a infekční choroby) a Ministerstva obrany.

Dr. Malone má za sebou zkušenosti se sestavováním a vedením expertních týmů zaměřujících se na řešení složitých problémů v oblasti biologické obrany tak, aby plnily požadavky vlády USA. Měl zásadní podíl na tom, že vakcína PHAC/rVSV ZEBOV (tzv. „Merck Ebola“) tak rychle zvládla cestu k podání žádosti o biologickou licenci a že ji nedávno získala. Dr. Malone uvedl projekt do pohybu za podpory DTRA (Defense Threat Reduction Agency) v rámci Ministerstva obrany a společnosti NewLink Genetics, ke spolupráci s USAMRIID (U.S: Army Medical Research Institute of Infectionus Diseases) a WRAIR (Walter Reed Army Institute of Research) získal pro tým další spolupracující organizace, vzájemně propojil vedení Světové zdravotnické organizace, činitele norské vlády pro filantropii a vedení Pentagonu, aby urychlil počáteční klinické vakcinační zkoušky a kruhové testy prováděné výzkumným ústavem WRAIR, získal pro práci manažerský tým, přesvědčil organizaci Merck Vaccines, aby od NewLink zakoupila ověřovaný produkt, pomohl napsat a upravit klinické zkoušky vyvinuté Světovou zdravotnickou organizací a vedl proces přípravy smluv pro BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) a DTRA, což přineslo prostředky v hodnotě více než 200 milionů dolarů. Jeho časné zapojení do tohoto projektu umožnilo velmi rychlý vývoj vakcíny Merck proti ebole.

V současnosti vede dr. Malone velký tým, který se od 10. ledna 2020 soustředí na postupy klinického výzkumu, vývoj léčiv, výpočetní objevy a mechanismy působení při léčbě nemoci covid-19 repurponovanými léčivy. Součástí této práce je i několik rukopisů shrnujících týmové poznatky týkající se léku famotidin, žírných buněk a mechanismu covid-19. Recenzované rukopisy pojednávají o klinických účincích léků celekoxib, famotidin a dexametazon na covid-19. Dr. Malone navrhnul a sepsal prvotní postup klinických zkoušek pod názvem A Single Center, Randomized, Double Blinded Controlled Crossover Observational Outpatient Trial of the Safety and Efficacy of Oral Famotidine for the Treatment of COVID-19 in Non-Hospitalized Symptomatic Adults. Dalším projektem, který podporuje, je vývoj a provedení virtuální ambulantní klinické studie covid-19 využívající nových možností a výsledků on-line výzkumu zaměřeného na pacienta. V posledním roce se účastnil práce v hodnotícím výboru programu ACTIV (Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines) při NIH/FNIH (Foundation for the National Institutes of Health) a pomohl spustit proces IND (prověřování nových léčiv) pro použití famotidinu k léčbě a prevenci onemocnění covid-19, IND a protokoly pro klinické testování famotidinu a celekoxibu pro léčbu covid-19 a umožnil uzavření dohod o spolupráci a dodávkách léčiv se dvěma významnými farmaceutickými firmami. Jeho práce na přípravě a uzavření smluv získala na podporu této práce v posledním roce z federálního rozpočtu na výzkumné kontrakty více než 130 milionů dolarů.

Patent: První experimenty s mRNA provedené na myších, 1989-1990. Původně je vymyslel a zpracoval dr. Robert Malone a poté zdokonalil a provedl dr. Gary Rhodes se svým týmem ve společnosti Vical. Americký patent #US6867195B1 (jeden z deseti vydaných patentů).

Prameny:

Jan Cemper: Robert Malone není vynálezcem mRNA vakcíny

https://manipulatori.cz/robert-malone-neni-vynalezcem-mrna-vakciny/

Neviditelný pes: KORONAVIRUS: Kolotoč se znova roztáčí...

https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/koronavirus-kolotoc-se-znova-roztaci.A210717_165012_p_veda_wag?

Dr.Malone vymazán z Wikipedie poté, co varoval před plošným očkováním

https://www.lifesitenews.com/news/inventor-of-mrna-technology-removed-from-wikipedia-after-he-warned-against-taking-covid-jabs/

Webový archiv (14.června 2021): původní verze článku na Wikipedii

https://web.archive.org/web/20210614140319/https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine

Respekt: Jan Cemper ze serveru Manipulatori.cz šiří dezinformace

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/48/jako-tenkrat-ve-wu-chanu?_fid=axzw

Forbes: Katalin Karikóová, viceprezidentka BioNTech RNA Pharmaceuticals

https://www.forbes.com/profile/katalin-kariko/?sh=a88f431560fc

Společnost pro ochranu svobody projevu: Kde jsou fact-checkeři?

https://www.sosp.cz/kde-jsou-factcheckeri/

Štěpán Čábelka: 13 špinavých triků fact-checkerů (část 1)

https://www.ac24.cz/blog/stepan-cabelka-13-spinavych-triku-fact-checkeru-cast-1/

Jak CNN vyrábí cinknuté zpravodajství

https://tomaskupec.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=769360

Dr.Roberta Malone lze sledovat na Twitteru

https://twitter.com/RWMaloneMD

Dr.Roberta Malone lze sledovat na Telegramu

https://t.me/RWMaloneMD/127

Články od Dr.Malone na Epoch Times v češtině

https://www.epochtimes.cz/?s=malone

Články od Dr.Malone na Trial Site News v angličtině

https://trialsitenews.com/search_gcse/?q=malone

Články od Dr.Malone na Substack v angličtině

https://rwmalonemd.substack.com/

Osobní stránky Dr.Maloneho: Historie vynálezu technologie mRNA vakcín

https://www.rwmalonemd.com/rna-vaccine-inventor

Historie vynálezu technologie mRNA vakcín

https://www.linkedin.com/pulse/history-how-mrna-vaccines-were-discovered-jill-glasspool-malone-phd

Články o léku ivermectin v češtině

https://www.epochtimes.cz/?s=ivermectin

Články o léku ivermectin v angličtině

https://trialsitenews.com/search_gcse/?q=ivermectin