28.5.2024 | Svátek má Vilém


FEJETON: Zlý sen

8.10.2012

Konec civilizací, v rozpočtu peněz stále dost

Celá staletí si vědci lámou hlavu nad koncem mayské civilizace. Proč to stavitelé velkolepých chrámů a paláců, důmyslných zavodňovacích zařízení, zčistajasna zabalili? Proč potomci vysoce organizované společnosti disponující vojsky a bohatstvím, potomci básníků a astronomů, přežili polodivoce, bez znalosti písma a vlastní historie, v okolí zpustlých velkoměst v podobě primitivních kmenů?

Archeologové jsou bezradní, čiré hypotézy (sucho? mor?) nedávají kloudnou odpověď.

Když tak sleduji současné dění, napadá mne jiné vysvětlení.

Četla jsem například nedávno, že v Olomouci se bude stavět nová dostihová dráha. Za přispění mnoha milionů dotací… Soukromého investora, tedy firmu, která ji staví, neznám a ke koním mám vztah víc než kladný. Jen mne napadá, jestli v současné ekonomické situaci je parkúr právě to, na co by měly veřejné peníze jít.

Ve školách se právě mnozí rodiče dověděli, že vzhledem ke krácenému rozpočtu mají letos dětem sami sehnat učebnice i sešity a že budou hodní, když donesou i papír, včetně toaletního. Rozmohly se vši, protože pravidelný nákup drahých šamponů proti nim je pro mnohé rodiny ruinující a dříve fungující hygienická služba je nečinná. Nemocní zjistili, že okruh částečně hrazených léků se zúžil, leckde budou rušeny celé nemocnice. Chybí místa ve školkách…

Olomouc prý krytou jízdárnu a dráhu potřebuje z důvodu, že dosud žádnou nemá, a také proto, že dle územního plánu má být v dané lokalitě sportoviště.

Přitom v okolí parkúry (a nedotované) jsou. V době, kdy se plánuje dojezdová dráha za lékařem specialistou hodinu, by se snad mohla tolerovat dojezdová dráha za parkúrem půl hodiny. Populace stárne a jezdectví není levný sport - a tak mne napadá, jaké procento obyvatel Olomouce bude parkúr aktivně ke sportování využívat nebo chodit na koně sázet. Centrum se má údajně využívat i k hippoterapii - pokud je však někdo ochotný tuto léčbu platit či proplácet (stát neuhradí mnohým z nemocných ani potřebnější péči – viz stálé sbírky), určitě by byla bez problémů k dosažení i u stávajících chovatelů koní ať už přímo v Olomouci či v blízkém okolí.

Nepamatuji si už, z jakých dotací se bude dráha stavět, mám pocit, že ze státních, ale to je fuk - každopádně jsou to peníze odvedené od lidí, ať už přímo daně ze mzdy, výdělku či majetku, nebo jako DPH s každým rohlíkem a všemi potřebami, které si člověk kupuje; či jako spotřební dań z pohonných hmot a ostatního. Obyvatelstvo chudne a na megalomanské stavby jen zírá.

V pořadu Václava Moravce odpovídala kandidátka na hejtmana na dotaz kněze ze Šumperska po nějakém receptu pro neprosperující části kraje. Odpověď měla hned po ruce - podle mého názoru nekriticky soudí, že spásou těchto území bude agroturistika, cestovní ruch. A chybějící lepší nabídka služeb je prý důvod, proč se tam agroturistika dosud nerozvinula. Kraj by to měl podpořit.

Lze se tedy nadít, že proběhne pár setkání na úrovni v konferenčních prostorách "kov a sklo" s kávou a občerstvením - a kraj zplodí nadějný akční plán, na základě kterého vrhne desítky milionů dotací (zase z odvedených daní nebo zadlužením, takže se z daní budou platit i úroky) skrz zástupy dohlížejících úředníků na konta soukromých investorů: na vznik pseudoselských dvorců, bobových center a wellness v těchto krajích (Přerovu spalovna, Šumpersku bio). Už vidím ty budoucí radniční plátky (Občane, hleď, za naší vlády jsme postavili v Libině... zprovoznili v Hlubočkách…), aby se po čase potichu zjistílo (ono se to ví už předem, žádný ekonomický boom v Česku se nechystá), že nemají šanci se uživit.

Vzpomínáte na tzv. památníky socialismu, smutná torza nedokončených či dále nepoužitelných monumentálních rekreačních středisek, hotelů či nákupních center, z nichž většinu bylo nutné odstranit? Tolik marně vynaloženého úsilí společnosti… Dobu plánovačů a kormidelníků společnosti jsme tu už měli!

Proč stát vybírá čím dál více peněz, aby jimi deformoval trh a kazil konkurenční prostředí?

Možná se mýlím, ale kdyby lidé měli peníze a zájem utratit je tímto způsobem, nevznikla by střediska v těch přírodně hodnotných oblastech sama od sebe už dávno? Dost lidí je ale rádo, že může dovolenou trávit na své či zapůjčené chalupě a ušetřit za drahé služby. Kdyby jim zůstalo více vydělaných peněz, použili by je na své vlastní priority. Nelze zjistit, kolik je vlastně skutečných zájemců o onu "lepší nabídku" a zda přecivilizovanost hor některé z nich spíše neodradí od návštěvy.

Jen jestli celý systém už není za hranicí návratu…

Na dnešek se mi zdál zlý sen: chodíme okolo akvaparků, golfových hřišť, mrakodrapů a hotelů a vybíráme popelnice. Lidé, kteří si ještě udrželi placenou práci, jsou čím dál tím víc zadlužení a na plavání či parkúr nemají pomyšlení. Nějaký čas tedy zařídí správci společnosti jakoby veřejné fungování těchto výstavných institucí formou různých " programů" typu "Sport do škol" (školy povinně) nebo "V neděli rodinná sleva", aby jejich provoz mohli hradit z veřejných peněz. Takže jednou, dvakrát do roka děti navštíví atrakce, projdeme se po krásném koberci … zatímco kvůli exekucím rostou na okrajích stále méně používaných center měst ghetta a slumy jako houby po dešti.

Přerované za nějaký čas poté, co "strany a vláda" vybudovaly z veřejných peněz v jejich městě spalovnu odpadu za tři miliardy (po kampani pro obyvatelstvo za pět milionů), chodí hrabat prstíčkem na bývalou skládku odpadu a vozí odtamtud na primitivních vozících (na benzín už nemá z běžných obyvatel nikdo) suroviny. Spalovna s úžasným filtrem, kde už ale není co pálit, zůstává jako velkolepá technologická památka pro nic nechápající archeology budoucnosti.

Poté, co dochází k všeobecnému krachu, organizovaný život společnosti zaniká. Udrží se pár tlup na periferii; kultura je přítěží, cílem je přežít. Mrakodrapy a dráhy zarůstají kopřivami a břečťanem…

Působí to jako - mayská džungle.