30.5.2024 | Svátek má Ferdinand


CLIMATEGATE: Mysli zeleně - patří indoktrinace do škol?

4.3.2010

climate gate

Když nemám argumenty, abych přesvědčil dospělé, začnu oblbovat jejich děti. Jsou ještě malé a nemohou se bránit. Je to snazší.

Dítě v jistém věku bere jako fakt všechno, co řekne paní učitelka. Děti se nemohou greenwashingu bránit. Ještě ani neumí anglicky, aby si mohly fakta ověřit v odborné literatuře. A nemohou navíc utéct, musí ve škole sedět a poslouchat - v marketingu se tomu říká "captive audience". think green

Poslední bitva vzplála, tralalá

V New York Post nám Andrea Peyser sděluje, jak klimatický brainwashing přichází do škol. Je maskovaný eufemismem "ekologická výchova".

"Kdy se z globálního oteplování stalo násilím vnucované náboženství? Nedávno má dcerka přišla ze školy rozjásaná a s písní na rtech. Naprosto bez varování - takže jsem neměla šanci zavolat včas vymítače ďábla - spustila následující děsivý refrén:

". . . You can hear the warning -- GLOBAL WARMING . . . " (Slyšte varování...o oteplování)

S manželem jsme úplně zkoprněli. Když jsme přišli k sobě, dozvěděli jsme se toto: A) Všechny děti byly donuceny, aby na koncertě pro rodiče zpívaly tuto píseň, které říkají "The Warming Song - Oteplovací píseň" B) Text písně dále kárá sobecké dospělé (rodiče), že znečišťujeme planetu a přinášíme zkázu světa, vraždíme polární medvídky a ohrožujeme ptáčky a včeličky."

To mi připadá jako tradiční snaha diktatur ukrást srdce dětí a obrátit je proti rodičům. Odtud už je jen krok k tomu, aby děti ve škole při ekologické výchově byly nabádány, aby neekologické chování rodičů hlásily na Gestapu.

Zdroj: Andrea Peyser. Climate-cult con is hard to bear. New York Post. Nov 30, 2009.

Vážený pane řediteli, nabízíme vám porušování zákona

Školský zákon hovoří jasně:
- Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
- Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

Klimatičtí jehovisté to ale nechápou a do škol se cpou.

Tuhle mi ředitel jedné školy, čtenář mých článků, přeposlal, s čím ho oslovilo plzeňské sdružení TODERO. Nabízí škole členství v Klimatické alianci. Climategate Aliance... totiž Climate Aliance, sídlí v Bruselu a právě nyní expanduje do střední Evropy. Sami říkají, že je spolufinancuje EU - to znamená i my. klimaskeptici. Nemáte zač, hoši.

Rádi by ve školách u naší mládeže zvyšovali povědomí (awareness) o problémech kolem změn klimatu. Nabízejí přednášky, workshopy, semináře o klimatu. Skvělé. Zajímalo by mne, kolik budou mít workshopů o Climategate, kolik hodin budou přednášet o nálezech Wegmanovy komise a zda "Velký podvod s globálním oteplováním" promítají v HD kvalitě. Můžete jim napsat a zeptat se.

Al Gore jako výukový materiál?

V roce 2007 se britské ministerstvo rozhodlo distribuovat Al Gorovu agitku "Nepříjemná pravda" do škol jako výukovou pomůcku. Rodiče rozhořčení takovou indoktrinací podali soudní protest (případ Dimmock). Ukázalo se, že název filmu je oxymoron, protimluv. Nejvyšší soud (soudce Burton) tehdy rozhodl, že film se smí ve škole promítat, jen pokud bude uveden seznam nepravd, které v něm jsou. Asi jako když se reprízovalo 30 případů majora Zemana.

Viz článek Ivana Breziny: Kurs sebeobrany proti klimatickému lháři. Přečtěte si to. Připomeňte si, že Bursíkovo ministerstvo v roce 2007 dotovalo české vydání Al Gorovy knihy.

Výroba mávátek

Když jsem se účastnil v Kodani soutěže TH!NK About It, jeden z environmentalistů nadšeně referoval o škole, která "grilovala" na nějaké besedě politiky, že nejsou dost zelení.

Kolega blogger ovšem nezažil komunistický režim. Mně zpráva naopak připomněla základní školu, kdy jsme při hodině povinně vyráběli mávátka na oslavu "jediné správné ideologie". Rozdíl je jen v barvě - z rudé se stala zelená. Místo světové komunistické revoluce je na transparentech "zelená revoluce".

Nám nakecali, že Lenin byl hodný pán a že VŘSR bylo masové povstání lidu. Kdo podvedl tyto studenty na fotografii? Kdo jim namluvil, že naše teploty jsou nenormální a že za to může CO2?

ycp

Rovnost před zákonem

Indoktrinace dětí zeleným náboženstvím je trestný čin. Je to totiž porušení ústavy sekulárního státu - ta říká, že stát nesmí zavádět státní náboženství. To by bylo porušení svobody vyznání a diskriminace lidí s jiným přesvědčením.

Když si italští katolíci pověsí ve škole na zeď křížek (viz), levice a muslimové ječí, jako by je na nože brali, že je to porušení sekularismu. Ale zelené náboženství jim nevadí?

Pokud toho nenechají, měli bychom požadovat alespoň zrovnoprávnění. Tak jako když se protestanti v rakouském mocnářství dožadovali tolerančního patentu.

V roce 2008 think-tank Heartland Institute rozeslal do tisíců škol klimaskeptické materiály a DVD. Environmentalisté hned spustili poprask, že "popírači" chtějí zmást děti. Sierra Club se vyděsil, že by si žáci a učitelé nedejbůh mohli udělat vlastní názor a dozvědět se fakta. (Viz zde.)

Právě to však nyní potřebujeme. Dostat do škol "nepříjemnou pravdu" o Climategate. V češtině je však zatím dost málo materiálů, které nejsou kontaminovány zprávami IPCC. Jenom propagandistických webů ve stylu Greenpeace je jako smetí. Jak by ne, když dostávají dotace od "sekulární" EU.

Proto přicházíme s projektem Klimaskeptik.cz, který by měl pomoci tuto mezeru alespoň trochu zacelit.

klimaskeptik-banner

Na tomto novém webu najdete vzdělávací materiály, odbornou literaturu, dokumentární filmy, ale i zábavu. Hry, videa, zprávy. Veškeré audio-video s českými titulky, mnohdy poprvé na internetu v češtině.

Uvítáme vaše připomínky a doporučení, jaké další materiály na web zařadit.

Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.