24.2.2024 | Svátek má Matěj


POLITIKA: Zrušme volby!

25.6.2021

O čem nadcházející volby budou? Záleží na úhlu pohledu:

- Může na ně být nahlíženo generačně, jako na řešení konfliktu mezi mladými a starými. Podíváme-li se na volby z tohoto úhlu, ukáže se, že volby nejsou potřeba, protože konflikt vyřeší přirozená generační výměna. Volby sice mohou proces výměny urychlit, je ale otázka, jestli je to žádoucí. Dá se totiž očekávat, že takový proces výměny zvýší náklady sociálního a důchodového pojištění. Mimochodem, Piráti jako hlavní představitelé tohoto procesu dosud neřekli, co budou dělat zaměstnanci dotčení jejich racionalizačními opatřeními, jako je digitalizace. Mají o tom nějakou představu?

- Dále lze na volby nahlížet jako na pokus o obnovení pravo-levého schématu. Takový pokus by byl značně pochybný. Levé křídlo, v současnosti reprezentované ČSSD a KSČM, je zdecimováno natolik, že jeho účast v budoucí Sněmovně je krajně nejistá. Na pravici je situace sice o něco lepší, to ale jen díky koalici Spolu. Je třeba vědět, že součástí Spolu jsou lidovci, kteří jsou pravicoví pouze podmíněně, v závislosti na situaci. Navíc ani koalice Spolu nemá výraznou podporu voličů, aspoň zatím. (Zařazení některých subjektů na pravo-levé škále je zcela nejasné. Tak Šlachtovu Přísahu řadí přispěvatel Britských listů Cvek mezi pravici, to přesto, že Šlachta na stránkách Přísahy říká:“Jsem proti privatizaci nemocnic...“)

- Z jiného hlediska mohou být volby označeny za protikorupční opatření. Některé subjekty, které ve vládě nejsou, se označují za protikorupční, Piráti a Přísaha zejména. Nezapomínejme ale, že dnes vládní ANO se taky kdysi prezentovalo jako protikorupční hnutí a vládní ČSSD měla kdysi na programu akci Čisté ruce. Takže když dnes Šlachta slibuje, co všechno vyšetří a jak to bude šetřit, mnohému to připomene staré české přísloví, že „kdo šetří, má za tři“! Byl to Babiš, kdo tomu přísloví dal nový a zcela nečekaný význam!

- Posledním možným úhlem pohledu (ale jen v mém výčtu) je pojetí voleb jako boje řádu s chaosem. Zde by mohl být prostor pro Fialu, kdyby si ho všiml. Na rozdíl od skoro všech ostatních subjektů má ODS jasně formulované programové body, dokonce tak jasně, že se jich Fiala drží, i když se to nehodí. Není jeho vinou, že ANO a ČSSD vládly tak, jak vládly. A ani jeho další konkurence - Piráti nebo SPD - se v tomhle ohledu nemohou s ODS srovnávat. Jistá neurčitost dává amorfním subjektům výhodu flexibility, ve srovnání s jasně seřazenými prioritami ale sotva obstojí.

xxx

Ono nejde ani tak o to, kdo vyhraje volby, jako spíš o to, kdo bude sestavovat vládu. Při sestavování vlády má důležitou roli prezident. A před vlivem prezidenta mnozí varovali už před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě.

A proto: Zrušme volby! Je to nejelegantnější způsob, jak zabránit nejhoršímu! Za sebe mohu slíbit, že o nich už aspoň nebudu psát.