12.6.2024 | Svátek má Antonie


POLITIKA: Výzva vědců se smrskla

18.1.2018

Kdo by si chtěl přečíst Výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti, uveřejněnou 17. srpna 2015, může si ji nalézt zde (verze č. 1). Kdo by si chtěl Výzvu nejen přečíst, ale i zjistit i jména dosavadních signatářů, případně Výzvu podepsat, může tak učinit na www.vyzvavedcu.cz (verze č. 2). Pozorný čtenář si jistě ihned všimne, že se od sebe obě verze liší. Verze č. 1 je obsáhlejší a hned v úvodu obsahuje tuto větu:

„Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací.“

Výzvu jsem četla brzy po jejím zveřejnění, tehdy byla v plném znění (tzn. ve znění verze 1) umístěna na adrese současné zkrácené verze 2; tak jako nyní bylo možné se pod Výzvu podepsat. Výzvu jsem nepodepsala, nelíbila se mi totiž už její první, výše citovaná věta. Vnímala jsem ji jako určité povyšování se vědců nad neakademickou veřejností, které je Výzva vědců určena. Tedy jako povyšování se nad těmi, kteří třeba neumí kriticky myslet, nemají schopnost nazírat na problémy nezaujatě, rozeznat fakta od hypotéz a podobně. Takoví lidé by samozřejmě na poli vědy neobstáli, ale zato dělají spoustu jiné užitečné práce. Například vyvážejí popelnice nebo krmí dobytek, na což vědci jednoduše nemají čas.

Podruhé jsem Výzvu četla, opět na jejím původním umístění www.vyzvavedcu.cz, zhruba před rokem - poté, co při teroristickém útoku na vánočním trhu v Berlíně zemřela česká občanka paní Čižmárová - a nevšimla jsem si, že by v ní onen poněkud nabubřelý úvod chyběl. Tehdy jsem si pomyslela, zda by nebylo načase celou Výzvu raději nenápadně stopit - v té době už totiž svým autorům příliš ke cti nesloužila. Západní Evropa již za sebou měla řadu teroristických činů, jejichž pachatelé byli uprchlíci nebo potomci dřívějších přistěhovalců, k tomu spoustu dalších konfliktů a problémů, kterou přinesla migrační vlna. Nálada již byla zcela jiná než naivní nadšení žádající poskytnou pomoc všem, kdož přicházejí, bez rozdílu („Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“ - citace z Výzvy). Zkrátka měla jsem dojem, že vědci svoje schopnosti kritického myšlení a nezaujatého nazírání problémů poněkud přecenili. Také informace a fakta už byly jiné – to ovšem mohl tušit každý s trochou předvídavosti, neboť v zemích, odkud migranti přicházeli, byly terorismus, násilí vůči ženám, netolerance k lidem jiné víry atd. na denním pořádku. Předvídavostí se, pravda, vědci ve svém prohlášení nehonosili.

Potřetí jsem Výzvu četla asi před dvěma dny, v souvislosti s blížícím se 2. kolem prezidentské volby. Jeden z kandidátů na funkci prezidenta, prof. Drahoš, je pod Výzvou podepsán mezi prvními. Chtěla jsem si tedy znovu ujasnit svůj názor na obsah Výzvy. Jaké bylo moje překvapení, když jsem na původní internetové adrese nalezla už jen jakési torzo původní Výzvy, a její celý text - včetně úvodu, který mě kdysi nejvíc podráždil samochválou svých autorů - jsem si musela dohledat jinde. Přece jen tedy došlo k (auto?)cenzuře Výzvy; kým, kdy a proč se můžeme jen domýšlet.  Evidentně došlo k manipulaci s textem, který v původní podobě podepsalo několik tisíc osob. A to patrně ze strany těch, kteří se manipulací zásadně nedopouštějí.

Trochu mi to připomnělo pověstnou fotografii, na které zbyla ze soudruha Slánského jen čepice na hlavě soudruha Gottwalda. Princip „co se nehodí, škrtni“.

Poznámka redakce NP: Dnes je text na stránce Vyzvavedcu.cz kompletní. Nicméně tvrzení autorky jsme před uveřejněním ověřovali a skutečnost byla taková, jak píše paní Boublíková. Dosvědčuje to snímek cache Google:

vyzva