29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


POLITIKA: Tříkrálová výzva realistů

6.1.2022

Expertní spolek vyzval vládu Petra Fialy k razantním opatřením v energetice

Think tank Realistická energetika a ekologie (www.realisticka.cz) vyzval novou vládu premiéra Petra Fialy k rozhodným akcím v energetice v zájmu zajištění národní bezpečnosti a zachování prosperity země. Tento spolek respektovaných vědců a expertů své varování vládě zaslal v kontextu rostoucí energetické krize, která se projevuje devastačním vlivem raketově rostoucích cen elektřiny i plynu na ekonomiku tuzemských podniků i domácností a ohrožuje sociálně-ekonomickou stabilitu země.

Podle spolku je načase, aby česká vláda, které je pod tlakem do značné míry iracionální, ideologicky motivované a časově i obsahově vystupňované dekarbonizační politiky Evropské unie v čele s Německem, vyhlásila nouzovou situaci v energetice.

Zásadním krokem by mělo být vládní vyhlášení elektrické energie za veřejný statek. Jen tak je možné zamezit, aby v Česku za příznivé ceny vyráběná elektřina se pod vlivem tzv. volného trhu stávala cenově nedostupnou a devastovala ekonomiku českých podniků a domácností. Lokální či omezeně regionální obchodování s elektřinou je dlouhodobé řešení energetické chudoby namísto poskytování mnohamiliardové a pro státní rozpočet neúnosně dlouhé pomoci stále většímu okruhu domácností i podniků. Je to v zájmu energetické i národní bezpečnosti republiky.

Výzva apeluje současně na vládu ČR, aby rázně zakročila proti další příčině růstu cen elektřiny a tepla tím, že se připojí k požadavku Polska na zásadní reformu systému emisních povolenek a získá pro tento požadavek další spojence v EU. To je společně se stabilizací české energetické základny předpoklad ke zvrácení nepřijatelného vývoje cen energie pro české podniky a domácnosti.

Spolek vyzval vládu ČR, aby v souladu s požadavkem Senátu nechala vypracovat studie dopadů naplňování unijního programového dokumentu Fit for 55. Do té doby je nutné projednávání dokumentu zastavit, přičemž je zřejmé, že pro ČR a jiné nové členské země EU je řada navrhovaných opatření s ohledem na jejich životní úroveň i reálné příjmy nepřijatelná a hrozí těžce narušit sociálně-ekonomickou i politickou situaci a zvýšit tlak na rozpad Evropské unie.

Ve své výzvě spolek upozornil vládu, že by se měla vrátit ke stále platné aktualizované verzi Státní energetické koncepce a závěrům vládní Uhelné komise, která stanovily, že stávající české domácí uhelné zdroje se budou odstavovat v časovém souladu se spouštěním nových jaderných zdrojů. Jak expertní spolek zdůraznil, investice do jaderných zdrojů, jež mají tvořit dominanci v energetickém mixu ČR, jsou mj. na základě vysokých cen a stoupající spotřeby elektřiny v případě rovných podmínek pro všechny nízkoemisní zdroje návratnou a vysoce ziskovou investicí. Think tank současně konstatoval, že vláda ČR by měla spolu s ostatnímu členskými státy zajistila skutečně reálné podmínky pro zařazení zemního plynu a jádra do taxonomie, jak o tom předběžně rozhodla Evropská komise v poslední den roku 2021.

Má-li mít vláda ČR skutečně mít reálnou sílu svou energetickou strategii realizovat, musí k tomu podle spolku obnovit 100% státní kontrolu nad společností ČEZ odpovědnou za 80 % tuzemské energetiky. To je zcela zásadní podmínka pro naplnění strategie energetické bezpečnosti ČR, soběstačnosti ve výrobě elektřiny a v její cenové dostupnosti pro české podniky a domácnosti.

Závěrem spolek vládu vyzval, aby při dalším budování energetického mixu a výstavbě energetických zdrojů v ČR si kladla za podmínku jejich stabilní fungování také v nejobtížnějších, převážně zimních povětrnostních podmínkách a přizpůsobila tomu i budoucí tarifní politiku. To je další klíčový požadavek v kontextu faktu, že Česká republika jako země s největším podílem průmyslu na tvorbě HDP mezi členy EU potřebuje stejně jako domácnosti garanci stabilní, bezpečné a cenově dostupné elektřiny 24 hodin denně a 365 dní v roce.