21.2.2024 | Svátek má Lenka


POLITIKA: Pustíme umětele k moci?

6.6.2011

Je to vláda neumětelů, hřímal odborový boss Zavadil na jedné z řady akcí pořádaných k pádu vlády koalice zvolené ve sněmovních volbách 2010. Ve volbách, po kterých prasklo falšování „průzkumů veřejného mínění“. Vyvstal požadavek zakázat agenturám plést se do voleb. K čemu jinému je falšování „průzkumů“ než k falšování výsledků voleb?

Nezakázalo se. Výsledky obecních a senátních voleb 2010 se zase zfalšovaly podle „průzkumů“. Proruský blok „zástupců lidu“ ČSSD, KSČ(M) a dalších dosáhl podílu na veřejné moci v obcích a Senátu PČR umožňujícího udržet mocenský pat. Na rozdíl od ostatních požaduje vlastizrádná KSČ(M) veřejně vystoupení České republiky z NATO. K vystoupení ČR z „vůle lidu“ z NATO výsledky obecních a senátních voleb 2010 nestačí. Výsledky sněmovních voleb překáží.

Kdo všechno patří v České republice do proruského bloku? V čem spočívá jeho hlavní síla? Od koho všeho hrozí, že Česká republika bude první, kdo „suverénně“, z „vůle lidu“ vystoupí z NATO a bude se „integrovat“ do osy Praha, Minsk, Moskva, jak už veřejně požadují ruští politologové? Je to komplex „hybatelů moci“. Hlavní síla je v utajení jeho působení. Jak se tento proces jeví v širších souvislostech?

Euroatlantická civilizace včetně Evropy čelí od r. 1917 civilizační agresi. Civilizační hrozbě, kterou ruští politologové nyní nazývají ruskoasijskou civilizací. Ta, jak poukázal již profesor Cepl, má tatarskomongolské kořeny ve staleté porobě ruských knížectví po nástupu Džingischána.

Vznikla ve středoasijských stepích. Těsným živočišným sepětím pasteveckých kmenů s jejich stády dobytka ve vzájemném boji o přežití. Dobytek byl víc než člověk. Ne člověk, dobytek zajišťoval přežití. Člověk nebyl nic. Dobytek byl hlavní nejen majetkovou, ale doslova existenční hodnotou.

Personální kapacity kmene byly vázány na vlastní stádo. Co s válečnou kořistí? Nešla jednorázově zpeněžit, ani zkonzumovat. Bez pastevců poraženého kmene bylo ukořistěné stádo prakticky bez hodnoty. Pastevce nešlo spoutáním pohybu omezit. Omezil se jejich rozum. Zneužitím řeči ke spoutání myšlení.

Plíživým posunem významu slov až k protikladu jejich původního významu. Obdoba biblického zmatení jazyků při stavbě babylonské věže. Elita poraženého kmene byla zárukou jeho identity. Po likvidaci elity stačilo na její místo dosadit „důvěrníky“. Potom již nic nebránilo vybírat daň „vychod“. Pastevci porobeného kmene se tak stali součástí válečné kořisti. Otroky postiženými nevědomostí svého údělu.

Vyvinula se tak nelidská parazitní anticivilizace. Oproti většině nám známých předchozích, nezávisle na proklamacích popírá svojí podstatou duchovní přesah existence člověka. Duchovní potřebou člověka v rámci civilizační agrese pohrdá. Hlavní zbraní civilizační agrese není ani tak síla, jako lstivost.

Znásilňování německých žen prchajících z území obsazovaných armádou sovětského Ruska dává tušit, jaké kořeny za staletí poroby ruských knížectví zapustil genofond tatarskomongolských nájezdníků v jejich obyvatelstvu. Evropská šlechta vlastnila územní panství. Ruská šlechta „duše“. Staletími se ruská šlechta poevropšťovala. Proto ji po r. 1917 bolševici zlikvidovali jako první. S využitím sice evropského, ale materialistického učení. To člověka od duchovního přesahu jeho existence „osvobozovalo“. Jako mutace Džingischánova dobyvatelského vzestupu mohla ruskoasijská anticivilizace s ideologickým štítem bolševismu nastoupit vítěznou cestu světového „pokroku“ za „světovou revoluci“.

Když se „světová revoluce“ na bodácích zastavila na hranicích sovětského Ruska, bylo třeba vést boj jinými prostředky. Počátkem minulého století ještě euroatlantická civilizace dominovala světu. Zejména anglosaský vliv přispěl v zemích s duchovní tradicí k jejich lidštějšímu uspořádání (např. justice v Indii). Boj proti kolonialismu nešlo vést pod praporem největší koloniální říše historie, sovětského Ruska. Vznikl Sovětský svaz. Postup civilizační agrese „za světovým pokrokem osvobozením národů“ mohl pokračovat. Pohrdáním Desatera k nelidskému vraždění v Kambodži a jinde.

Revoluce informačních technologií začala koncem minulého století podkopávat informační monopol ruskoasijské anticivilizace v jejím bolševickém období. S automatizací výroby spotřebního zboží zpřístupnila intenzifikace zemědělské výroby dostatek jídla a životních potřeb širším vrstvám obyvatel. Přestalo být nutné je za každou cenu držet v porobě hrůz teroru vražd a věznění v gulazích.

Civilizační agresoři pochopili, že je možné zužitkovat utajená aktiva ovládnutím světových médií. Správně odhadli slídilské perspektivy vývoje komunikačních technologií. Pokud si každý nosí svého „slídila“ sebou, postačí už jen vydírat. Přešli k účinnější, plíživé utajené strategii civilizační agrese.

Člověk povýšil na úroveň dobytka. Nejen, že dostane najíst. Naopak se vydražďují jeho živočišné chtíče k maximu konzumu. Přesyceného duchovno nezajímá. Nechá se prohnat konzumními, pardon nákupními centry. Pustí se mu v televizi „zábava“ a nechá se ho v „pohodě“ přežívat. Ani projevů „lásky“ k civilizačním agresorům není už třeba. Postačí nepřemýšlet. Hlavně ne v souvislostech. To by mohlo vyburcovat lidský vzdor. K plíživé „integraci“ do prostoru ruskoasijské civilizace civilizační agresoři vzdor potřebovat nemohou. Drůbež ve velkochovu také žádné duchovno nepotřebuje. Postačí občas pustit světlo, když zásobník přisune dávku konzumu. Pardon krmení.

Ruskoasijská anticivilizace je už svojí podstatou parazitní. Čím více její samoděržaví Rusko vysává, tím usilovněji útočí na další „mezihostitele“. Ruskoasijská anticivilizace je existenční hrozbou nejen Ruska, ale celé planety. Požáry, výbuchy muničních skladů se zdají být „suverénní záležitostí“ Ruska. Příští „Černobyl“ však může být už konečnou pro osud celého lidstva. Obdobně jako v případě Černobylu se teprve s odstupem času dozvíme, pokud se toho dožijeme, za co všechno ve světovém „pokroku“ vděčíme civilizačním agresorům.

Podstatou civilizační agrese je utajená plíživá imperiální strategie spočívající v rozvratu samotných základů právního státu „mezihostitelů“ utajeným ovládnutím nejvlivnějších složek jejich společenského života. Médií, politických struktur, státních orgánů, především tajných služeb, ke zneužívání státní moci státními orgány. Úplatnost státních orgánů není založena ani tak na jejich podplácení jako na jejich špehování a následném vydírání.

Právní stát stojí na rovnováze pravomoci a odpovědnosti za způsob výkonu pravomoci. Úplatnost veřejné, především státní moci paralyzuje obranné funkce právního státu neschopností vyvodit odpovědnost za úplatkářství veřejných činitelů.

Jejich úplatkářství je beztrestné, pokud tato úplatnost podléhá utajení. Utajit úplatkářství veřejných činitelů bez součinnosti tajných služeb nelze. Vždyť k odhalení hrozby úplatkářství veřejných činitelů jsou tajné služby v právním státě zřizovány.

Zločin, který je státním tajemstvím, jako by nebyl zločinem. Na zneužívání státní moci k nelidskému zacházení stojí diktatura tajných služeb. Zatím v Rusku, ale postupně se „integruje“ do dalších zemí, především v Evropě. Zločin vraždy Litviněnka v Británii byl ještě státním tajemstvím Ruska. Po nedávném verdiktu štrasburského soudu dospěla „integrace“ Evropy do nového stádia. Zločin věznění Chodorkovského přestává být státním tajemstvím jen Ruska. Aspiruje už na „státní tajemství“ EU.

Nejblíže k „integraci“ do ruskoasijské anticivilizace má Česká republika. Kde jinde se civilizačním agresorům podařilo spoutat svobodu myšlení národa tak, aby svoje porobení považoval za „osvobození“? Čechy mají proto obzvlášť v lásce. Nevytunelovali prostřednictvím svých agentů státní majetek? Neovládli tajné služby, média, a prostřednictvím tajných služeb, médií a agentur na „průzkumy veřejného mínění“ falšováním výsledků voleb politickou i státní moc?

A co my Češi? Nic. Nejlépe slouží, kdo neví, že slouží Považují nás za méněcenné? Odvolávat se v liduprázdné Antarktidě na „vůli lidu“ je obtížné. Zato v České republice tomu nic nebrání. Na summitu NATO-Rusko v září 2010 v Lisabonu požadoval Medvěděv rozdělit si Evropu. Obama mlčel. Žádná odpověď taky odpověď. Obama zahájil kampaň za svoje znovuzvolení. Potřebuje na ni miliardu dolarů. Civilizační agresoři dospěli k závěru, že Česko je na „integraci“ jako předmostí Ruska proti EU zralé.

Překáží tomu výsledek sněmovních voleb. Ten je třeba „opravit“ podle „průzkumů veřejného mínění“ v nových volbách. „Zvolit“ koalici s ústavní většinou, aby ČR mohla z „vůle lidu“ vystoupit z NATO.

„Průzkumy“ nás na to už připravují. Média nás „skandály“ přesvědčují, že politici nezvolení podle „průzkumů“ mohou být jedině „zločinci“.

Koho BIS špehuje, je v ČR státním tajemstvím. Pročipovaní mobily, inkartami, openkartami a vším dalším možným jsme všichni. Byl by zázrak, kdyby odposlechy činitelů VV neměla BIS k dispozici již před sněmovními volbami. Proč je nepoužila? Sněmovní volby měly dopadnout podle „průzkumů“. Zveřejňování odposlechů VV by bylo zbytečné. Mohly se „hodit“ jindy. Výsledky sněmovních voleb zaskočily i vedení BIS. Do výsledků obecních a senátních volbách nebylo jisté, zda si po prohře ve sněmovních volbách proruský blok udrží pozice.

A tak teprve po podzimních volbách jsme svědky skvělé koordinace mediálních štvanic na koaliční politiky, s „burcováním lidu“ proti reformám jednotnou frontou KSČ(M), ČSSD, odborů, Ne základnám a dalších „zástupců lidu“. Z povahy věci může těžko někdo koordinovat aktivity „zástupců lidu“ účinněji, než kdyby tak tajně činilo vedení BIS dosazené ČSSD.

Odboroví předáci politiku „pro obyčejné lidi umí“. Falbr ještě nebyl nenasytný. Spokojil se „jen“ s poslancováním v Parlamentu EU. To Štěch už dostal ústavní funkci předsedy Senátu PČR. Umětel Zavadil svými projevy strčí do kapsy i Tondu Zápotockého. Kdo jiný by si funkci příštího prezidenta „zasloužil“? I Gross s Paroubkem a Sobotkou jsou proti nim neumětelové. Ti aby se třásli, zda se se svým majetkem dostanou do ochranné náruče Ruska dříve, než se octnou před evropskou spravedlností. Té ve Štrasburku se už bát nemusí. Té v Lucemburku či Haagu snad zatím ještě ano.

Necháme vládu koalice, odsouzenou úplatnými médií za „zločiny“, padnout? Výsledek sněmovních voleb anulují úplatná media? Co jiného je to, než pohrdání Ústavou? Máme pustit k moci opravdové „umětele“?

Odkazy:
Ruský politolog: Česko je předmostím proti EU (Týden.cz, 9.5.2011)
Ruský politolog žádá integraci střední Evropy s Ruskem (Aktuálně.centrum.cz.8.5.2011)
Mráz přichází nejen z Kremlu (Neviditelný pes, 16.5.2011)
Pohrdání Ústavou je v ČR beztrestné (Neviditelný pes, 30.5.2011)