19.5.2024 | Svátek má Ivo


NMPEU: Diskuse o ničem

24.4.2024

Nový migrační pakt (dále jen – NMPEU) schválený EU a předložený jednotlivým státům, vyvolal v Evropě bouřlivou reakci. U nás také. Diskuse u nás se však zásadně týká okrajových záležitosti, jako například toho, jestli ministr Rakušan lhal anebo nelhal, když vykládal, že máme díky Ukrajincům z tohoto paktu výjimku. Nevím, ale možné je to, že pan ministr neumí tak dokonale anglicky a vsadil bych se 100 ku 1, že celý ten šílený tlustý spis, co ho na stůl položil Václav Moravec v diskusi na ČT 24 rozhodně celý nečetl.

Vraťme se ke skutečnosti: migrace do dnešní Evropy má podobný charakter jaké známe z dějin a kterým se říká „velké stěhování národů“ (4. až 7. století n. l.). A díky kterému jsme se my Češi dostali tam, kde dnes žijeme. Dnešní stěhování národů funguje jako dobře namazaný stroj. Často zoufalí anebo špatně informovaní lidé ze států, kde je ubohá životní úroveň, se obrací na profesionální gangy, které fungují jako cestovní kanceláře. A vydělávají tak miliardy dolarů. Co se týče Evropy, následuje mezičlánek, na který platí staré úsloví Jana Wericha: „Oni to dělají částečně z blbosti a částečně za cizí peníze“. Ten mezičlánek se jmenuje „neziskovky“ a jsou financovány různými způsoby. Jak pašeráky lidí, tak státy euroatlantické civilizace.

Ubytovatelem imigrantů zdarma, tedy „ex offo“ (tento výraz znamená „z úřední moci“ a z povinnosti), jsou pak na naší straně oceánu státy EU. Stejně tak jsou „ex offo“ na základě dohod přijatých po 2. světové válce (i nelegální) imigranti zdarma živeni a pokud možno i vzděláváni. Jak píše v článku „Ovládne islám Evropu?“ Drieu Godefridi v Gatestone Institute, v roce 2012 Evropský soud pro lidská práva vynesl tzv. „rozsudek Hirsi“. Pojmenovaný po soudním případu Hirsi Jamaa a ostatní proti Itálii. Toto soudní rozhodnutí uvádí, že evropské státy mají zákonnou povinnost zachraňovat migranty, kdekoliv je ve Středozemním moři najdou – byť třeba jen 200 metrů od libyjského pobřeží – a převézt je do evropského přístavu, aby tito lidé mohli požádat o status uprchlíka.

Celý tento systém je dodnes prosazován jako norma EU přestože naprosto zkrachoval. A přes výhrady „nových států“ EU je dodnes tvrdě vymáhán. Výsledkem je například oficiálně nepřiznaný vnitřní politický rozvrat Francie, Německa, Belgie a částečný rozvrat Itálie, Řecka a Švédska atd. V čase „20 minut po dvanácté“ se nakonec podařilo, aby pokrokáři a vedení EU částečně vyslyšeli hlas vlastních obyvatel a pokusili se něco konat. Výsledek je ovšem nevalný.
NMPEU si například klade úkol všechny imigranty na hranicích EU zadržet, zaregistrovat a pak podle nejasných pravidel část pustit do Evropy a část vypovědět. V okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, všechny gangsterské převaděčské skupiny a „politické neziskovky“ přestanou transportovat imigranty na místa, kde na ně čekají evropské neziskovky a úředníci, a začnou je vykládat z lodí na nehlídatelném a členitém jihoevropském pobřeží. EU nemá ani dostatek policistů a pohraničníků, ani dostatek lodí, aby tyto lidi uhlídala a ti se pak rozprchnou po celé Evropě. Představa jak desetitisíce či lépe řečeno statisíce migrantů z muslimských států Afriky budou jakési speciální oddíly policie honit po celé Evropě, když jim ve skrývání budou pomáhat jak převaděčské gangy, tak různé neziskovky, je naprosto fantastická. Jiná možnost pak je silou zasahovat už na moři. Ale představa že by si to gangsteři nechali líbit je mylná. Budou se bezohledně bránit a střílet. Protože vědí, že obyvatelé EU nesnesou představu, že by jejich armáda střílela z kulometů na lodě obsazené imigranty, mezi které převaděčské gangy budou takticky rozmisťovat dostatek žen a dětí, aby byla ochrana hranic EU z morálního hlediska Evropanů prakticky neúčinná.
Teoreticky mají úředníci EU dále zjistit, kdo dotyčné osoby jsou, odkud jsou (zda jim skutečně hrozí nějaké nebezpečí), jaké jsou národnosti. jaké mají vzdělání atd. a vypichuje se to, že jim budou odebírány otisky prstů, a to všem osobám od šesti let.
Jak upozornil český ombudsman JUDr. Stanislav Křeček v dopise do Lidových novin, je celý tento systém nerealizovatelný. Typické je to, že Lidové noviny zařadily jeho dopis, tedy dopis jedné z nejvyšších autorit ve státě do kolonky: „Dopisy čtenářů“. Kde si ho prakticky nikdo nevšiml. Takže místo toho, aby vyvolal diskusi, byl smeten ze stolu. Jak upozorňuje český ombudsman u většiny imigrantů, kteří přistanou na březích Unie či se tam dostanou jinak, je prakticky nemožné zjistit, o koho se jedná. Ti lidé zahodí doklady a vzhledem k množství používaných jazyků v části světa odkud přichází, není nikdo v EU schopen ani výslechem zjistit, odkud dotyčná osoba je.
Údajně prý obrovským úspěchem tohoto NMPEU je plán na vytvoření jakýchsi detenčních center, kde budou tyto osoby po nějakou dobu shromažďovány. Celkový počet nelegálních vstupů do EU sice klesl podle statistiky EU z 1,04 milionu v roce 2015 na 255 332 v roce 2023, ovšem samotná čísla , s kterými se v EU „šermuje“, jsou neuvěřitelně rozdílná. Podle jiných údajů bylo za rok 2022 v EU podáno cca 1 milion žádostí o azyl , dvakrát více než rok předtím ( voz ECHO 16/2024 . Ale už samotná představa, že by těmito sběrnými tábory prošlo ročně 255 000 osob ukazuje nesmyslnost tohoto nápadu. Po celém pobřeží jižní Evropy, ale také na Balkáně, na východní hranici unie, a to včetně Finska, by musely být vybudovány rozsáhlé ubytovací kapacity, kde bude zajištěno bezpečné ubytování, stravování, hygiena, lékařská péče, bezpečí žen a dětí, a také bude nutno zabránit tomu, aby tyto osoby z těchto zařízení odcházely bez povolení úřadů dál do Evropy. To znamená v podstatě vybudovat takové shromažďovací tábory, včetně dozoru, administrativy a služeb, jaké vybudovali Američané pro americké Japonce za druhé světové války.

Naprosto směšné je ustanovení NMPEU tvrdící, že pokud bude žádost o vstup klasifikována jako neopodstatněná, může být migrant okamžitě poslán zpět do své domovské nebo právnicky řečeno do „třetí země“. Tady tvůrci tohoto dokumentu záměrně matou občany EU a politici, kteří tento pakt obhajují tvrdí, že tak bude dotyčný poslán mimo EU. Zapomínají, či spíše lžou. Termín: „může být okamžitě poslán“ ovšem vůbec neznamená, že se tak stane. Za prvé nebudeme vědět, odkud dotyčný imigrant vůbec pochází, a pak hlavně, jak už jsme vyzkoušeli, státy odkud tito lidé prchají nemají rozhodně (až na Rwandu) vůbec žádnou chuť tyto lidi nazpět přijímat. A žádné „třetí země“ s výjimkou Albánie – která ovšem leží v Evropě a překročit její hranice je naprosto lehoučké – se žádná taková země na celé zeměkouli nenalezla.
Je zbytečné vyjmenovávat další a další nesmysly a utajované lži, které v tomto paktu jsou. Navíc je jasné, že Česká republika a východní státy EU budou prostě státy západní a jižní Evropy přehlasovány a že číslo pouhých 30 000 imigrantů které budou povinně tyto státy přijímat je, jak říkaly naše babičky „hausnumero“. Tedy číslo „vycucané z prstu“. Začne-li válka na Středním východě kolem Íránu a Izraele, pokud se rozpadne další africký stát (čemuž Evropa už od rozdělení na Západ a komunistický Východ neustále pomáhá) a pokud se zhroutí ukrajinská fronta, před čímž varují i význační západní politici a vojáci, navalí se do Evropy taková vlna imigrantů, že z tohoto nesmyslného tlustospisu zůstane jen hromada blouznivými větami popsaných papírů.
Fascinuje mne, že ani opozice, tedy hlavně ANO není schopna přiznat, o co v tomto paktu vlastně jde. A dokáže se v diskusích vášnivě hádat kolik miliard nás budou odmítnuti imigranti stát, což je dodnes naprosto imaginární číslo, které nemá a nebude mít budoucnosti žádný význam. Docela se divím, že vedení ANO, které pravděpodobně vyhraje budoucí volby, se nechává mediálních a televizních diskusích doslova ukecávat lidmi jako je Rakušan. Či ovlivňovat televizními komentátory, kteří společně usilovně zabraňují tomu vést rozumnou a hlavně pravdivou diskusi, co to v Bruselu, i za pomoci Petra Fialy a Rakušana upletli úředníci EU. Například neustále tvrdí, že proti paktu je jenom Slovensko a Maďarsko jakoby „nenápadně“ vynechávají své nově oblíbené Polsko, a dále státy jako je Rakousko Malta atd. atd. Takové lhaní je nejen hloupé ale pro ČR také velice nebezpečné.
Civilizační konflikt mezi civilizací evropskou, muslimskou (a vznikající civilizací africkou) nelze vyřešit žádnými politickými „plky“ a neustálým zastírání toho, o co vlastně jde. My u nás v Čechách víme své a měli jsme geniálního spisovatele Karla Čapka, který takový střet civilizací geniálně popsal ve své knížce „Válka s mloky“.
Vzpomněl jsem si na to v neděli, když jsme procházeli přes Karlův most a v množství „větším než malém“ se tu jako turistky procházely ženy s muslimskými šátky a někdy i celým oblečením. A mně hlavou probleskla vzpomínka na „Válku s Mloky“ a na pana Povondru, když prvně uviděl Mloka ve Vltavě u Národního divadla. Jen bych nakonec dodal, že Karel Čapek viděl Mloky jako bytosti chytré, schopné, s vlastním viděním světa, které je jiné než vidění naše, tedy že to nebyla žádná bílá rasistická nadřazenost, ale geniální předtucha budoucnosti Evropy.