24.5.2024 | Svátek má Jana


DOKUMENT: Ministr vnitra je zklamán kritikou ČSSD

17.2.2007

V souvislosti se včerejším vyjádřením nejvyšších představitelů ČSSD musím vyslovit své hluboké zklamání nad způsobem a úrovní kritiky opoziční ČSSD.

Je právem opozice se kriticky vyjadřovat na adresu vlády a jejích členů. Taková kritika by měla být fundovaná, věcná, založená na reálném stavu věci, vycházející ze znalosti dané problematiky a postavená na odbornosti a profesionalitě kritizujícího.

Včerejší vyjádření vedení ČSSD k bezpečnostnímu opatření na Letišti Praha – Ruzyně nevycházelo ani ze znalosti toho, co se ve skutečnosti odehrálo, ani nesvědčí o profesní zdatnosti kritiků.

1. Nejednalo se o mimořádnou a spektakulární akci, šlo o standardní opatření, kterého se účastnilo 22 policistů v té době sloužících na letišti. Opatření se neúčastnily žádné speciální jednotky policie.

2. O tomto opatření nerozhoduje a nerozhodoval ministr vnitra, nýbrž tým odborníků na bezpečnostní problematiku. (Je absurdní se domnívat, že o zmíněné hlídkové činnosti 22 policistů rozhoduje ministr vnitra.)

3. Postup policie byl zcela v souladu se standardy nastavenými v minulých letech a používanými za předchozích vlád. Pokud ČSSD hovoří o chybě systému, kritizuje sama sebe. Mohu ale ujistit, že tento systém je průběžně vyhodnocován a upravován tak, aby odpovídal současným bezpečnostním rizikům.

Povinností policie je zareagovat na každý podnět znamenající možné ohrožení života, zdraví a majetku občanů. Reakce musí být adekvátní závažnosti podnětu. Tak tomu také bylo.

Na základě výše uvedených faktů je zřejmé, že kritika ČSSD se obrátila proti ní samotné, neboť ji usvědčila z hluboké neznalosti práce policie a pravomocí ministra vnitra.

Včerejší kritika opozice se stala účelovou politickou hrou, ve které se policisté řádně plnící své úkoly stali záminkou pro čistě osobní útok Jiřího Paroubka vůči mé osobě.

16.2.2007

ministr vnitra