14.4.2024 | Svátek má Vincenc


DOKUMENT: Dva projevy Giorgie Meloni

30.9.2022

Každý člověk má vždy dvě možnosti. Buď si přečte, co si má o někom myslet, nebo si přečte, co daná osoba říká nebo dělá, a pokusí se udělat si názor sám. I s přihlédnutím k tomu, že nikdy nemůže přečíst všechno a že třeba výběr z jejích projevů níže není kompletní a tedy z definice objektivní. Je to těžší a nikdy člověk úplně neví, jestli je jeho závěr správný. Ale minimálně má tu výhodu, že si ho udělal sám a bez mezičlánku s neznámými motivy.

Giorgia Meloni pronesla mnoho projevů. Níže je překlad vybraných částí dvou projevů, které si získaly na sociálních sítích největší pozornost.

Výběr, překlad, zkrácení redakce serveru Sýr zdarma.

(1) Projev na konferenci národních konzervativců v Římě v roce 2020

Naším největším nepřítelem je globální směr těch, kteří vnímají identitu ve všech jejích podobách jako zlo, které je třeba překonat. A neustále chtějí přesunout reálnou moc od lidí k nadnárodním organizacím, v jejichž čele stojí údajné elity.

Nebojovali jsme proti komunismu a neporazili ho, abychom ho nahradili novým mezinárodním režimem, ale abychom umožnili nezávislým národním statům znovu bránit svobodu, identitu a svrchovanost jejich obyvatel. Naše strana bojuje za Evropu svobodných a nezávislých národů jako reálnou alternativu k byrokratickému superstátu, který nám byl postupně podstrčen od doby Maastrichtu. Vždy se najde někdo, kdo si osobuje právo rozhodovat za svobodné lidi a národní státy.

To znamená, že bez ohledu na to, jestli se to falešným demokratům líbí, nebo ne, národní konzervativci jsou v každé zeměpisné šířce jedinými skutečnými demokraty. Protože pouze obranou národních států bráníme politickou svrchovanost, která náleží občanům daného státu.

Ronald Reagan na mě udělal velký dojem metaforou třínohé stoličky, kterou použil k popisu konzervativního hnutí. První nohou je vlastenecká duše. Druhou nohou je ekonomická svoboda. Svobodné podnikání, nižší daně a méně byrokracie, to je recept, se kterým dnes prezident Trump (projev z jara roku 2020) pohání americkou ekonomiku. Třetí nohou je sociální duše, která chrání posvátné a morální hodnoty jako nejnoblesnější účel politiky.

Naši oponenti nás nazývají omezenými nacionalisty. Ale to není náš případ. Svrchované národy tu nejsou proto, aby zničily Evropu, ale chtějí vybudovat opravdovou Evropu lidí a národů, ne abstraktní Evropu, o které rozhodují technokraté v temných místnostech.

(2) Projev na světovém kongresu rodiny v roce 2019

Věřím ve společnost, ve které každá volba přináší nějaké důsledky a vy jste za ně odpovědní. Odmítám společnost, ve které se každé přání nebo rozmar stane právem, kde nemám žádnou odpovědnost, mám pouze práva. To odmítám. To je špatně.

Proč je rodina nepřítelem? Proč je rodina tak děsuplná? Existuje jedna odpověď na všechny tyto otázky. Protože nás definuje. Protože je to naše identita. Protože vše, co nás definuje, je nyní nepřítelem pro ty, kteří nechtějí, abychom měli nějakou identitu a jejichž cílem je, abychom se stali perfektními konzumními otroky.

Proto útočí na genderovou identitu, proto napadají rodinnou identitu. Nemohu se identifikovat jako Italka, katolička, žena, matka. Ne. Musím být občankou X, pohlavím X, rodičem 1, rodičem 2. Musím být číslo. Protože když jsem jenon číslem, když již nemám žádnou identitu nebo kořeny, stanu se perfektním otrokem v rukou finančních spekulantů. Perfektním spotřebitelem.

To je, proč vyvoláváme tolik obav. Protože nechceme být čísly. Budeme bránit hodnotu lidské bytosti. Každé lidské bytosti. Protože každý z nás má jedinečný genetický kód, který je neopakovatelný. Budeme bránit Boha, vlast a rodinu. Ty věci, které vyvolávají takový odpor. Uděláme to, abychom bránili naši svobodu, protože nikdy nebudeme otroky a prostinkými spotřebiteli v rukou finančních spekulantů. To je naše mise.

Chesterton napsal před více než stoletím, že ohně budou zapáleny, aby se potvrdilo, že dvě a dvě jsou čtyři, meče budou vytaseny, aby bylo dokázáno, že listy jsou v létě zelené.

Ten čas nastal. Jsme připraveni.