16.4.2024 | Svátek má Irena


Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat

KULTURA: K diskusi o dotovaných divadlech

24.7.2008
Ve prospěch subvenčního systému lze uvést, že umění prohlubuje, povznáší a poetizuje duši národa, že ji odpoutává od zaujatosti materiálními věcmi,... více

Má stát podporovat umění prostřednictvím subvencí?

EKONOMIE: Obchodní bilance

25.6.2007
Vyrovnaná obchodní bilance je nedotknutelným článkem věrouky. Je známo, v čem spočívá: jestliže nějaká země dováží víc než vyváží, pak rozdíl pro ni... více

Vyrovnaná obchodní bilance je nedotknutelným článkem věrouky.

EKONOMIE: Stát

11.6.2007
Přál bych si, aby někdo nabídnul odměnu za dobrou, jednoduchou a inteligentní definici pojmu "Stát". Jak nesmírnou službu by to prokázalo... více

Stát! Co je to? Kde je to? Co to dělá? Co by to mělo dělat?

EKONOMIE: Spravedlnost a bratrství

21.5.2007
Je ovšem příznačné, že tyto školy se odlišují jedna od druhé nejméně natolik, nakolik se odlišují od nás. Z toho důvodu ovšem musí mít jeden princip... více

Ekonomická škola je v mnoha věcech v rozporu s početnými socialistickými školami.

EKONOMIE: Loupežné subvencování

30.4.2007
Lidé většinou shledávají moje psaní o ekonomických sofismatech příliš teoretickým, abstraktním a s příliš mnoha metaforami. Nuže dobrá. více

Pokusím se nyní o triviální, banální a třeba i poněkud drsnější styl psaní.

EKONOMIE: Čínský příběh

23.4.2007
Lidé neustále naříkají kvůli chamtivosti a sobeckosti naší doby! Naproti tomu já ze svého pohledu vidím svět, zvláště pak Paříž, obývaný samými Decii. více

Poukážete-li na překážku, poukáží ostatní na pracovní místa, jež jsou díky překážce vytvořena.

EKONOMIE: Něco jiného

11.4.2007
Jestliže celkové množství spotřebního zboží, z něhož se těší francouzský lid, může být získáno s vynaložením práce o desetinu menší, nikdo neumí... více

Co je hlavním cílem protekcionismu?

EKONOMIE: Petice výrobců svíček

10.4.2007
svícnů, voskovic, lamp, lustrů, svítilen, kandelábrů, kratiknotů, zhasínadel, jakož i výrobců loje, oleje, pryskyřic, alkoholu a obecně všeho, co... více

Esej z roku 1845.

EKONOMIKA: Nedostatek a hojnost

26.3.2007
„Co je to za hloupost?“podiví se jistě mnozí. „Jak by něco takového mohlo někoho napadnout? Copak někdo vůbec někdy navrhoval nebo tvrdil, že... více

Co je lepší pro člověka a pro celou společnost? Hojnost nebo nedostatek?