30.5.2024 | Svátek má Ferdinand


VĚDA: Klimatologové klimatu stále nerozumějí

12.3.2012

climate gate
otaznik

Zdůvodnění uhlíkové daně se opírá o vratké základy – o popelku mezi vědami. Je to teprve mladý začínající obor. Asi jako matematika v době před Pythagorem.

Kodaňská výzva, kterou kritici alarmismu vydali v roce 2009, evokuje Sokratovo "Vím, že nic nevím".

"Výzkum klimatu je ve fázi objevování vlastní neznalosti – čím více se dozvídáme o tomto výjimečně složitém a rychle se vyvíjejícím oboru, tím více začínáme chápat, jak málo toho vlastně víme. Věda opravdu nemůže říci, že tu má jasno." (Copenhagen Climate Challenge 2009)

O KOLIK SE OTEPLÍ?

I odhady velikosti vlivu zdvojnásobení CO2 na teploty se v klimatickém panelu OSN (IPCC) pohybují v mlhavém rozmezí 1,5- 4,5°C. Rozpětí tří stupňů Celsia! To je jako předpověď typu, nebude-li pršet, nezmokneme.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-4-5.html

JAKÝ JE VLIV MRAKŮ?

IPCC sama přiznává, že nemá ani tušení, zda celkové zvýšení oblačnosti má ve výsledku na klima vliv ochlazující nebo oteplující! Ze shora mraky chladí (nepropustí teplo dolů), zespodu mraky hřejí (nepustí teplo pryč). Klimatologové netuší, který vliv je silnější.

"Navzdory jistému pokroku, velikost ba i znaménko zpětné vazby mraků byly ve Třetí zprávě IPCC označeny za vysoce nejisté." (In spite of this undeniable progress, the amplitude and even the sign of cloud feedbacks was noted in the TAR as highly uncertain)

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch1s1-5-2.html

KLIMATOLOGIE JAKO RULETA?

Ledabylost, s jakou klimatický panel OSN nakládá s přiznáním své nejistoty, je legendární. I když nemá žádné důkazy, klidně napíše, že Himaláje "pravděpodobně" roztají do roku 2035 (viz). Asi. Pravděpodobnostní jazyk však patří do hazardních her. U hodu kostkou lze EXAKTNĚ spočítat pravděpodobnost, že padnou dvě šestky. Gaussova křivka atd. Naproti tomu v klimatologii je užití slov pravděpodobně či velmi pravděpodobně jen subjektivní pocit – nejde o přírodní vědu, ale jen o hormonální rovnováhu pisatelů.

Proč poctivě nenapíší "nevíme" nebo "možná"? Proč to předstírání, jako že pracujeme s exaktní teorií pravděpodobnosti?

POČASÍ PŘEDPOVÍDAT NEUMÍ

Právě v tomto duchu pan Metelka - český zástupce klimatického panelu OSN a pracovník Českého hydrometeorologického ústavu - v nedávném článku "Tzv. klimaskeptici o klimatu diskutovat nechtějí nebo neumějí?" (15.3.2012) naříká nad svou neznalostí.

Asi znáte klasický argument skeptiků: "Když neumíte předpovídat ani počasí na týden dopředu, jak chcete předpovídat klima na sto let dopředu?" Někteří klimatologové dříve namítali, že to je nesrovnatelné, protože klima a počasí jsou prý něco docela jiného. Pan Metelka ale přiznává, že počasí i klima je tatáž fyzika.

LM: "Klimatický model, použitý v projektu, je tedy prakticky identický s meteorologickým modelem, oproti němu má ale hlavně snížené rozlišení. Prakticky všechny klimatologické modely, které na světě fungují, jsou podobným způsobem odvozeny nebo vyvinuty z modelů pro předpověď počasí."

NEJSOU TO PŘEDPOVĚDI, ALE JEN SCÉNÁŘE

Pan kolega rovněž sklesle potvrdil podezření pochybovačů, že to, co klimatologové říkají o budoucím vývoji teplot či srážek, nejsou žádná tvrdá data, ale jen nejisté spekulace, které nelze brát příliš vážně. Jsou to odhady, které už za deset let nemusejí platit.

LM: "Klimatologové předpovědi nedělají a v textu se samozřejmě od začátku píše o scénářích a ne o předpovědích."

Tvrdit, že scénář není předpověď, je ale jen páně Metelkův češtinářský omyl. Je to jako tvrdit, že mrkev není zelenina, nýbrž mrkev. Slovník Merriam- Webster říká: "Předpovídat (forecast) znamená vypočítat či predikovat (nějakou budoucí událost či stav) obvykle na základě studie či analýzy dostupných příslušných dat". Klimatologické "scénáře" do této definice spadají - je to jen jeden z druhů předpovědí.

Stejně tak bychom mohli předpovědím počasí říkat scénáře počasí, prašť jako uhoď.

Hansen1988

(Zeleně scénář A "co se stane, když CO2 dál bude stoupat". Černě realita dle Hansena – jiní autoři uvádějí oteplení ještě menší. Rozdíl půl stupně Celsia. Nepotěšil jste mne, studente. Za pět, sednout.)

Scénář James Hansena z roku 1988 se nenaplnil. Přecenil vliv CO2 na teploty. Klimatologové se někdy posmívají, proč skeptici mluví o zaprášených 20 let starých modelech typu Hansen. Jenže letos vyrobené modely jsou mi k ničemu. Protože budu muset 20 let čekat, abych viděl, zda jejich předpovědi jsou správné.

KAM SE NÁM PODĚLO OTEPLOVÁNÍ?

Klimatologové si lámou hlavu, proč se očekávané oteplení nedostavilo. Nenapadne je přiznat si, že za to mohou zprasené modely. Raději vymýšlejí spekulace, že oteplení tu je, jen se schovává. Klimatolog Kevin Trenberth píše, že se oteplování možná schovává v hlubinách oceánu, kam naše přístroje nedohlédnou. To není vtip, to opravdu napsal. (viz)

SLUNCI NEROZUMÍME, TAK DĚLÁME, JAKO ŽE NENÍ

Pan Metelka rovněž potvrdil můj názor, že klimatologové ve svých scénářích nepočítají s tím, že by se sluneční činnost nějak do budoucna měnila a měla vliv na teploty. A smutně si posteskl, že Slunce nemohou do svých modelů dát, protože mu nerozumějí.

LM: "Pokud panu Kremlíkovi chybí ve zprávě slovo "Slunce", může nám dodat věrohodnou a dobře zdokumentovanou předpověď TSI a dalších charakteristik sluneční aktivity do roku 2100. Jestli ji tedy má. Pak by nebyl problém ty hodnoty do výpočtů zadat. Zatím, bohužel, ani solární astronomové takovou předpověď sestavit nedokážou. Dokáže ji sestavit a dobře doložit a zdůvodnit pan Kremlík, historik a překladatel? Dokud to neudělá, nezbývá nám než předpokládat "střední" scénář se sluneční aktivitou, která systematicky ani výrazně neporoste, ani nebude výrazně klesat."

21century

(Modrá čára ukazuje, jak si klimatologové představují budoucí vývoj sluneční aktivity. Takový vývoj je ale na hranici nemožnosti. Nikdy doposud se totiž nestalo, že by sto let sluneční činnost byla beze změn. IPCC by napsala "very unlikely")

Klimatologové nemohou Slunce dát do svých fyzikálních modelů také proto, že neznáme dosud přesné fyzikální mechanismy, jak Slunce na klima působí. Experti to řeší jednoduše - Graeca sunt non leguntur - Slunce prostě ignorují. Přestože stovky let teploty kopírovaly vývoj sluneční činnosti. Je to jako by ekonom ve svých prognozách HDP ignoroval inflaci, protože vědci se neshodnou na přesné definici inflace.

Pan Metelka si na svou neznalost posteskl už v roce 2007 v interview pro Ekolist. Na otázku, zda neexistují i delší solární cykly než ten cca 11-letý odpovídá:

"Delší cykly možná existují, ale to je otázka spíš pro sluneční astronomy… modely, které jsou uvedeny ve shrnutí IPCC, nepočítají s výraznou systematickou změnou příkonu slunečního záření. Zatím k tomu není důvod. Pokud ale astronomové dodají věrohodné údaje o tom, že se bude sluneční aktivita zvyšovat, nebo snižovat, pak je možné je zabudovat do klimatických modelů a zohlednit v prognózách."

(L.Metelka. Lepší je být opatrný. Ekolist 7.března 2007)

Pokud pane Metelko budete potřebovat doučování ohledně solárních cyklů jako je Gleissbergův, Suessův, Bondův či Halštatský cyklus, rád vám pomohu. Neznám sice všechno, ale tady bych dokázal svým skrovným příspěvkem vám poradit.

DEFINICE SPECIALISTY

Stále užší specializace ve vědě je vskutku vážný problém. Někdo se chlubí, že je "klimatolog", ale ve skutečnosti takový člověk rozumí z klimatologie jen drobounké částečce, na kterou se specializoval. Známý bonmot: "Odborník se specializuje na stále užší a užší oblast až na konec ví všechno o ničem, ale nic o čemkoli jiném."

NEJTEPLEJI ZA 10 TISÍC LET?

V témž interview pro Ekolist v roce 2007 pan Metelka prokázal, že sice rozumí šíření klíšťat v důsledku oteplování nebo meteorologickému modelování, ale nemá přehled o dějinách či dějinách klimatu.

LM: "Pokud to vezmeme globálně, tak teď s největší pravděpodobností zažíváme nejteplejší období minimálně za posledních několik tisíc let, pravděpodobně nejteplejší za posledních přibližně 10 tisíc let."

To je ovšem překrásný příklad diletanství, abych použil páně Metelkův oblíbený obrat.

GISP2_model

(Teploty podle vrtů z grónského ledovce, vrt GISP 2. Ledovce nesouhlasí s názorem pana Metelky, že je nejtepleji za 10 tisíc let. A abych nezapomněl: Vysvětlením malé doby ledové i dnešního oteplení je zřejmě tzv. Bondův cyklus o délce cca 1500 roků. Zdroj: Hulmum et al. 2011)

Ole Humlum et al. Identifying natural contributions to late Holocene climate change. Global And Planetary Change 79 (2011)

KONSENSUS

Al Gore proslul svým výrokem: "Jen nepatrný zlomek vědců popírá, že globální oteplování představuje krizi. Čas diskusí vypršel. Věda má jasno." (Only an insignificant fraction of scientists deny the global warming crisis. The time for debate is over. The science is settled).

Jak vidíte, věda jasno rozhodně nemá.

Občas slýcháme, že vědci mají o klimatu konsensus. Konsensus čili názorovou shodu. Ale shodu na čem? Shodnou se, že nic nevědí? Máme 97procentní shodu, že fungování klimatu stále nechápeme?

MAJÍ VĚDCI NEPŘÍJEMNOU PRAVDU TAJIT?

Není divu, že se klimatologové zdráhají jít s někým diskutovat. V diskusi by se mohli diváci dozvědět, jak málo toho klimatologie - nebo konkrétní úzce specializovaný odborník - o klimatu jako celku vlastně ví. A ptali by se, když je to celé tak nejisté, proč tedy mají platit tu uhlíkovou daň.

V klimatologii se bohužel prosadila doktrína Stephena Schneidera, předního badatele IPCC, která říká, že svou neznalost má vědec zapírat a maskovat, místo aby ji poctivě přiznal: "Abychom si získali pozornost veřejnosti, musíme líčit strašidelné scénáře, dělat zjednodušená a dramatická prohlášení a co nejméně zmiňovat, jak nejisté důkazy máme. Každý vědec si musí sám najít tu správnou rovnováhu mezi tím, co je pravdivé a co zabírá." (Discover, 1989)

Politici přijímají nákladná opatření, jako je uhlíková daň, protože jim aktivističtí vědci a žurnalisté říkají nepravdy a spekulace vydávají za fakta. Klimatologická obec jim to toleruje a zavírá před tím oči nebo se na tom dokonce aktivně podílí. Když nějaké takové nepravosti vyjdou najevo, klimatologové mlčí.

Na mou otázku, proč neinformoval českou veřejnost o chybách a skandálech klimatického panelu OSN, pan Metelka neodpověděl. Spílat tazateli není odpověď.

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.