29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


SVĚT: Dodělejte už tu klimatickou zprávu!

8.4.2022

Člověk by si myslel, že zpráva IPCC o fyzikálních základech klimatické změny je dávno hotová, když máme už půl roku po vydání jejího Shrnutí pro politiky. Pro leckoho je to asi překvapivé, ale není tomu tak.

V těchto dnech zase média vybubnovávají zprávu o klimatické katastrofě, která údajně vyplývá z aktuální zprávy IPCC, a to třetí pracovní skupiny (AR6 WG III), o tzv. mitigaci, tj. boji proti těmto změnám (nejlépe po německém zeleném vzoru, tedy vypínáním jádra a náhradou zemním plynem a sem tam nějakým větrníkem, dlužno dodat s určitou mírou sarkasmu). My se však vrátíme ke zprávě první pracovní skupiny o fyzikálních základech změn klimatu, která vyšla v srpnu 2021.

Mezivládní panel pro klimatickou změnu se prezentuje poměrně zvláštním typem práce. Udělá se jakási předběžná verze podrobné zprávy, pak se napíše shrnutí pro politiky (Summary for policymakers), ale podrobná zpráva (tj. od stránky cca 43 dál) je stále „předmětem závěrečné editace“. Viz obrázek, který ukazuje jednu stránku z podrobné zprávy, kde je přes půl roku stále šikmý „vodotisk“ s textem: ACCEPTED VERSION. SUBJECT TO FINAL EDITS“ („PŘIJATÁ VERZE. PŘEDMĚT ZÁVĚREČNÉ EDITACE“).

greening

Stránka 2-91 ze zprávy IPCC AR6 WG1, Fyzikální základy s autorovým zvýrazněním některých částí textu. Datum této verze zprávy: 6.4.2022 (IPCC)

V podrobném textu této kapitoly 2.3.4.3.3 se zrovna píše o globálním ozeleňování („greening“), kde jsem některé části zvýraznil. I když má kapitola politicky korektnější název „Global greening and browning“, píše se zde např. o tom, že vegetační index NDVI narostl na sedmdesáti procentech zemského povrchu, index plochy listoví (Leaf Area Index) od r. 2000 do r. 2017 narostl na jedné třetině vegetačně aktivního (“vegetated“) území. Celková plocha lesů narostla mezi roky 1982-2016 o 7 %. V této kapitole se také píše, že v některých oblastech došlo i k lokálnímu (tedy nikoliv globálnímu) „hnědnutí“ („browning“). To se údajně podílelo na částečném zpomalování procesu globálního ozeleňování v posledních letech, ale to samozřejmě celkový trend zásadně neovlivnilo.

Celkově je v této kapitole shledána příčina zelenějšího zemského povrchu ve fertilizačním efektu (tedy hnojení) onoho démonizovaného oxidu uhličitého, který se údajně podílí na veškerém klimatickém zlu. Tedy kromě toho ozeleňování, které asi nemůžeme považovat úplně za špatné, pokud tedy nepokládáme za nejcennější zrovna pouště a ledovce. Nevím, proč se zmínka o zelenější Zemi díky CO2 do Shrnutí pro politiky nevešla, důvody vynechání tohoto poměrně důležitého sdělení nechám na úvahách laskavého čtenáře.

Ale to není hlavní důvod, proč tuto poznámku píši. Stále mi připadá podivné, proč je na stránkách podrobné zprávy psáno, že je tento text předmětem závěrečné editace. A to přes půl roku po vydání politického shrnutí této zprávy. Představte si třeba studenta, který by chtěl obhajovat dejme tomu dizertační práci s tím, že má jenom celkové shrnutí, ale podrobný text teprve dodělává. Asi by ho k obhajobě těžko připustili, ale u IPCC je tento postup normou, týká se podrobných zpráv všech odborných skupin. Ano, zpráva o několika tisících stran není totéž, co dizertační práce, ale stále si myslím, že by to mělo být spíše naopak; tedy nejdříve se napíše a dokončí podrobná zpráva a teprve poté shrnutí. Takhle to vypadá, že podrobná zpráva se podle politického shrnutí dolaďuje, i když asi nikoliv zásadně.

Co je ale také zajímavé, že to zřejmě nikomu nevadí, nikde jsem nezaznamenal žádnou kritiku tohoto postupu. Když se chce člověk do podrobné zprávy o fyzikálních základech klimatické změny začíst, je to stále určitým způsobem masochismus, protože třeba odkazované grafy a mapy jsou někde o desítky stránek jinde oproti textu, který dané obrázky rozebírá, viz ukázka kapitoly o ozeleňování Země. Asi to opravdu snad kromě nějakých bláznivých šťouralů nikdo nečte, tedy určitě ne novináři, zelení aktivisté a politici, z nichž mnozí chtějí zachránit svět, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.

Autor je meteorolog

Převzato z blogu se svolením autora