23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


POLEMIKA: B.E.S.T. nepodváděl, klimaskeptik ano

12.12.2011

Čeští klimaskeptici v poslední době rádi poučují klimatology o tom, co prý je všechno v klimatologii špatně a jak klimatologové svému oboru nerozumějí. Když ale dojde na konkrétní data, často se ukáže, jak bídně na tom čeští klimaskeptici jsou.

Přiznám se, že klimaskeptický bulvár nečtu nijak pečlivě. Na to nemám chuť a většinou ani čas. Na článku pana Kremlíka „Nejasná zpráva o konci světa“ (NP, 9.12.2011) mě ale zaujal jeden graf, konkrétně graf č. 6, a popis pod ním. Je totiž (výjimečně) o konkrétních datech a to už se, na rozdíl od bulváru, komentovat dá. Ten graf znázorňuje některé výsledky projektu B.E.S.T. (Berkeley Earth Surface Temperature):

graf1

Zdroj

Především je třeba upozornit na to, že horní graf znázorňuje vývoj ročních globálních teplotních anomálií, zatímco spodní graf vývoj měsíčních anomálií. Data, která grafy znázorňují, jsou k dispozici a ke stažení na webových stránkách projektu B.E.S.T. Jsou tam jak původní data ze stanic, tak i vypočítané roční a měsíční globální teplotní anomálie vzhledem k období 1950-1980. Vypočítané měsíční hodnoty globálních anomálií zahrnují období od ledna 1800 do května 2010, roční hodnoty od roku 1800 do roku 2009.

Ke spodnímu grafu pan Kremlík píše: "Spodní graf ukazuje data BEST – za posledních 10 let se neoteplilo. Navzdory růstu CO2." Není nic jednoduššího, než se přesvědčit přímo na datech, jestli je toto tvrzení pravdivé. Když vezmeme měsíční data za posledních 10 celých let, tedy za roky 2000-2009, zjistíme trend +0,268°C/10 let, který navíc je statisticky významný na 5% hladině významnosti. Tedy statisticky významné oteplování.

Abych předešel námitkám, že v měsíčních datech B.E.S.T. jsou hodnoty až do května 2010 a posledních 120 měsíců je tedy období od června 2000 do května 2010 a ne leden 2000 až prosinec 2009, které jsem použil, musím tady uvést jednu důležitou věc. Data B.E.S.T. obsahují nejen samotné teplotní anomálie, ale i odhad jejich nejistoty. Pokud si namalujeme graf měsíčních teplotních anomálií a jim odpovídajících intervalů nejistoty z dat B.E.S.T. , dostaneme tento obrázek:

graf2

Z něj je jasně vidět, že zatímco nejistota odhadu měsíčních teplotních anomálií se v roce 2009 pohybuje kolem 0,05 až 0,13°C, v dubnu a květnu 2010 najednou vyskočila na 2,5 až 3°C. Najít příčinu ale není až tak složité. Stačí spočítat, kolik stanic bylo použito k výpočtům jednotlivých měsíčních hodnot. To znázorňuje další graf:

graf3

Zatímco před dubnem 2010 byly měsíční anomálie počítané ze 14000 až 17000 stanic, dubnová a květnová hodnota v roce 2010 jsou vypočítány z pouhých 47 (!!!) stanic. Je jasné, že z tak malého počtu stanic nelze globální měsíční teplotní anomálie odhadnout s potřebnou přesností. Hodnoty pro duben a květen 2010 jsou tedy extrémně nespolehlivé a podle mého názoru vůbec neměly být uvedeny v datech projektu B.E.S.T. Nebo přinejmenším s několika červenými vykřičníky a upozorněním, že jde o extrémně nespolehlivá data. Jen velký bloud by je použil k analýze…

Pokud tedy budeme počítat trend za posledních 120 měsíců se spolehlivými daty (tj. daty s malou nejistotou), tedy za období duben 2000 až březen 2010, dostaneme trend +0,256°C/10 let, který je opět statisticky významný na 5% hladině významnosti. I tady vychází statisticky významné oteplování.

Tvrzení pana Kremlíka, že se podle spodního grafu za posledních 10 let neoteplilo, je tedy nepravdivé.

Pan Kremlík ale pokračuje: "A tak Muller použil trik "hide the decline". Prezentoval veřejnosti horní graf. Data ukončil v roce 2006 a křivku zahladil. Aby zamaskoval, že se neotepluje." Pan Kremlík se samozřejmě vůbec neobtěžoval tím, že by si ověřil na datech z B.E.S.T., jestli to, co píše, je pravda a zda v horním grafu opravdu data končí rokem 2006. Kdyby to totiž udělal, snadno by zjistil, že ten graf ve skutečnosti znázorňuje data až do roku 2009, nikoli jen do roku 2006. Za všechny kompletní roky, které B.E.S.T. zpracoval. Tedy žádný trik "hide the decline" se nekonal a pan Kremlík se opět mýlí. Pokud chcete, můžete si porovnat graf, uvedený panem Kremlíkem, s grafem, vykresleným přímo z dat B.E.S.T. Z něj je vidět, že data v obou grafech skutečně končí rokem 2009. Nebo ještě lépe - můžete si stáhnou data přímo z B.E.S.T. (zde) a graf si namalovat sami.

graf4

Půvabné je také tvrzení, že Muller "…křivku zahladil". Nevím, jestli "zahlazování" je nějaká nová statistická metoda pana Kremlíka, ve statistice ale žádné "zahlazování" neexistuje. Existuje ovšem něco, čemu se říká shlazování. Pokud má pan Kremlík na mysli právě to, bylo by dobré znát a správně používat alespoň základní terminologii.

Nicméně v grafu, který pan Kremlík komentuje a o kterém tvrdí, že v něm jsou data "zahlazená", jsou ve skutečnosti vykresleny přímo hodnoty ročních globálních teplotních anomálií, a to bez jakéhokoli shlazení. Tedy další omyl pana Kremlíka. A opět se "laskavý čtenář" může přesvědčit přímo na datech z B.E.S.T.

Takže si to trochu shrňme:

· Kremlíkova lež č.1: Pan Kremlík tvrdí, že ve spodním grafu žádný trend oteplování není. Statistika ale celkem jasně říká, že tam trend je, a to statisticky významný.

· Kremlíkova lež č.2: Pan Kremlík tvrdí, že data v horním grafu jsou shlazená. Ve skutečnosti shlazená nejsou, jsou to přímo roční průměrné teplotní anomálie bez jakéhokoli shlazení.

· Kremlíkova lež č.3: Pan Kremlík tvrdí, že horní graf byl na konci cíleně zkrácen ("hide the decline") minimálně o 3 roky, aby cosi zakryl. Ve skutečnosti ten graf znázorňuje veškerá data z projektu B.E.S.T., až do roku 2009 včetně.

· … a nakonec to půvabně komické "zahlazování"…

Je obdivuhodné napáchat tolik lží a nepravdivých tvrzení v jediném popisu k jedinému obrázku, jak to předvedl pan Kremlík. A ještě tím oblbovat veřejnost.

Možná Vám to celé připadá jako drobnost, ale není. Pěkně to totiž ukazuje některé metody klimaskeptiků. Proč by si měl český klimaskeptik ověřit na snadno a veřejně přístupných datech, zda jsou jeho tvrzení pravdivá? To raději použije (bez jakékoli kontroly a tedy i bez jakéhokoli skepticismu) cokoli, co ho napadne a co se mu ideologicky hodí. Místo jednoduché statistiky (Excel většinou celkem stačí), používá metodu "kouknu a vidím". Pak mu ale občas vyjdou nesmysly. Zvlášť pokud vidí špatně. Když ale ty nesmysly a lži tak dobře odpovídají jeho ideologii, proč by je nepoužil, že?

A proč to všechno? Klimaskeptici si od projektu B.E.S.T hodně slibovali. Doufali, že tento projekt zpochybní správnost dosud používaných řad průměrných globálních teplot, které počítá CRU, NOAA či NASA. Výsledky projektu B.E.S.T. jsou ale nakonec úplně jiné, než co klimaskeptici potřebovali. Ty výsledky totiž nejen nezpochybnily řady CRU, NASA a NOAA, ale naopak jsou jim velice podobné. To se ale klimaskeptikům vůbec nehodí "do krámu", tak se teď snaží výsledky projektu B.E.S.T. zpochybňovat a znevěrohodňovat, jak to jen jde a za každou cenu. Dokonce i za cenu lží o nějakých tendenčních manipulacích s daty, které prý měly cosi skrýt. Přesně tak, jak to předvedl pan Kremlík. Jen asi nepočítal s tím, že by si někdo mohl jeho tvrzení ověřit přímo na datech.

Nakonec tedy pan Kremlík ve svém článku neodhalil žádné lži a podvody projektu B.E.S.T. Zato pěkně odhalil ty svoje…

Autor je zástupcem ČR v Mezivládním panelu pro změny klimatu – IPCC