21.2.2024 | Svátek má Lenka


OXID: Velký klima švindl

29.4.2023

Známý francouzský ultralevicový anarchista a notorický kverulant profesor Etienne Chouard na svém blogu sdílel informaci klimatoskeptického a konspiračního média Wide Awake Media o tom, že CO2 tvoří pouze 0,04% atmosféry a že lidská činnost se na něm podílí pouze 5%, z čehož vyplývá, že celý ten slavný boj proti změně klimatu je jen jedna velká kulišárna.

Etienne Chouard je autorem textu, jenž z levicových pozic kritizoval text Ústavy EU a jenž se stal v době před referendem o přijetí evropské ústavy ve Francii textem virálním (přeložil jsem ho tehdy do češtiny a vyšel tady v těch dobách na Neviditelném Psu), podle mne se velkou měrou podílel na tom, že Francouzi Ústavu v referendu odmítli. Byl také ideologem Žlutých vest a autorem tzv. RIC, tedy Referenda občanské iniciativy, právního textu a zároveň ideologického programu hnutí, které mělo mimo demisi prezidenta Macrona za cíl i konec páté francouzské republiky a nastolení republiky šesté, ve které by občanská společnost měla zákonodárné pravomoci.

Ale zpět k oxidu uhličitému. Etiene Chouard se v úvodu svého tweetu ptá, jaká je oficiální odpověď na tuto argumentaci. Celý text od klimaskeptiků přeložen do češtiny vypadá takto:

CO2 tvoří pouhých 0,04 % atmosféry a lidská činnost se na něm podílí pouhými 5 %.

0,04 % je 25krát méně než 1 %.

5 % z 0,04 % je 0,002 %, což je 500krát méně než 1 %.

Sekta Net Zero doomsday ve skutečnosti očekává, že uvěříte, že lidské emise uhlíku, které tvoří pouhých 0,002 % atmosféry, jsou zodpovědné za apokalyptickou úroveň změny klimatu a že jediným způsobem, jak zabránit klimatické apokalypse, je zcela zastavit lidské emise uhlíku, což by znamenalo 500krát menší než 1% změnu atmosféry.

Je to naprosto absurdní a skutečnost, že se jinak inteligentní lidé mohou takovým nesmyslem s vážnou tváří vůbec zabývat, mě nadmíru zaráží.“

Vzhledem k tomu, že výše uvedený notorický kverulant je v jistých kruzích ve Francii osobou poměrně známou, jejíž názory mají jistou váhu, můj oblíbený informační zdroj franceinfo do svého dnešního vydání zařadil článek, jenž tuto informaci vysvětluje coby pokus o fake news. Není to jednoduché, neboť základ, na které je argumentace položena, je daný a akceptovaný vědeckou obcí. V článku, který vychází z několika vědeckých prací, je demonstrováno, že lidská činnost se od doby průmyslové revoluce skutečně podílí na současné změně klimatu, což podle mne není vyloučené. Otázkou však stále zůstává, jak velkou mírou se ono lidské hemžení na tak gigantickém procesu podílí, jestli tedy, lépe řečeno, vůbec stojí za to, abychom tomu věnovali nějakou pozornost.

A konečně, údaj o 5 % emisí CO2 způsobených lidskou činností vypadá jako chybná interpretace údajů ve zprávě IPCC z roku 2021. V kapitole 5 zprávy je uveden graf znázorňující bilanci příspěvků k uvolňování uhlíku. Příroda a lidské činnosti uvolňují uhlík – absolutní proud emisí CO2 -, ale také jej pohlcují, takže odečtením lze vypočítat čistý proud uvolňování. Například oceány přirozeně vypouštějí do atmosféry přibližně 54 gigatun (Gt) CO2 ročně. Tento tok je však téměř zcela kompenzován absorpcí stejného objemu oceánem, takže čistý tok emisí se blíží nule.

Původ emisí a pohlcování CO2. (IPCC)

Zdá se však, že autoři 5% výpočtu citovaného Etiennem Chouardem brali v úvahu „absolutní toky, a nikoli čisté toky emisí“, upozorňuje Gerhard Krinner. Vypočítáme-li podíl emisí způsobených člověkem (11 Gt) ve vztahu k absolutnímu toku emisí (přibližně 225 Gt), dostaneme o něco méně než 5 %. Abychom však získali správný odhad dopadu lidských emisí, je třeba vzít v úvahu množství CO2 pohlcené oceány a lesy. A to vše mění: podle IPCC činí čistá bilance emisí uhlíku asi 5 gigatun CO2, z čehož téměř vše připadá na lidskou činnost. To potvrzuje převažující roli člověka v globálním oteplování.“

Vezmu-li však coby relevantní argumentaci čísla uvedená ve zprávě IPPC, zjistím, že čistá bilance emisí uhlíku poté, co jsou jeho emise pohlceny oceány a lesy, je pět gigatun, z čehož údajně téměř vše připadá na lidskou činnost. Jenomže pět gigatun je ještě méně než oněch výše uvedených jedenáct gigatun a necelých pět procent se tak scvrkne na dvě procenta a něco lidské role v celém tom obřím kosmickém procesu.

Stojí celé to zelené šílenství vůbec za to?

Vzhledem k výše uvedeným poznatkům si myslím, že by nebylo špatné, kdyby si i ti levicově zaměření občané a občanky Evropské unie uvědomili ( jejich většina je příznivcem zelené rakoviny lidstva ), že ona řízená likvidace evropského průmyslu, ekonomické prosperity a tím v neposlední řadě i sociálního státu evropského kontinentálního typu pod vznešeným cílem záchrany planety Země, kterou nikdo jiný na světě snad kromě Velké Británie v tak megalomanské míře neprovádí, jest počinem takřka sebevražedným nemajícím nic společného s pudem sebezáchovy a se snahou o to, aby se občanům a občankám Matičky národů EU dobrotivé žilo lépe a radostněji.

No a na závěr si dovolím přidat něco optimističtějšího, takový radostný a rytmicky řízný rock n’roll-nerock n’roll Vesna and Marena, který jsem nedávno dodělal a který po odcházející zimě vítá přicházející jaro (text je anglicky a rusky).


Poskytl Web Martina Mařáka