16.6.2024 | Svátek má Zbyněk


KLIMA: Klaus vs ČHMÚ

3.6.2011

climate gate

Oteplilo se v ČR od roku 2000?

Ve snaze oponovat Klausovi za každou cenu si klimatolog vstřelil vlastní gól. Důkaz pomocí statistických triků a kouzel s grafy v pečlivém zkoumání neobstojí.

Do rozrůstající se sekce "novinářské kachny" (už 23 položek!) na svém webu Klimaskeptik.cz mám další úlovek. Tentokrát ale provinilcem není novinář, nýbrž klimatolog, o to je to závažnější.

Radim Tolasz: V první dekádě 21.století žádné oteplování nenastalo (11.5.2011)

Pan Tolasz ve svém nedávném článku polemizuje s Klausovým výrokem, že „v první dekádě 21. století žádné oteplování nenastalo. Citace: “Pokud však připustím, že výše uvedená citace o neexistenci oteplování v první dekádě 21. století je reálná, pak se pokusím ukázat, že není pravdivá. Nevím, z jakých dat pan profesor vychází."

Když něco klimatolog neví, blogger rád vypomůže radou.

Klausovy výroky jsou založeny na měření teplot ze satelitů (UAH, RSS) a na pozemních měřeních (CRUTEM, HADCRUT). Tyto údaje pan Tolasz ve svém článku vůbec nezmínil. Ví vůbec, že existují satelity? Pokud ne, zde je odkaz: http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Pokud se někomu nelíbí UAH, podívejme se na pořadí nejteplejšíh roků dle RSS (zdroj). Žádný rok za posledních 12 let nebyl teplejší než 1998.

  1. 1998: 0.549 °C
  2. 2010: 0.510 °C
  3. 2005: 0.374 °C
  4. 2003: 0.358 °C
  5. 2002: 0.334 °C

Globální oteplování vyvrcholilo v roce 1998. Od té doby žádné statisticky významné oteplování - přiznal to i Phil Jones ve známém interview pro BBC. Už prakticky 13 let globální teploty stagnují. Stoupající trend byste dostali, jen kdybyste si účelově za začátek grafu vybrali nějaký chladnější rok než rok 98. Chytrým posouváním začátku a konce grafu lze totiž vytvořit jakýkoli trend si zamanete. Pak už by to ale nebylo porovnávání s vrcholem oteplování, že?

Pan Tolasz místo toho pro globální teploty používá podivné grafy NASA-GISS. Zvláštní volba. Tyto grafy dělá James Hansen, alarmistický exot (takto ho označil pan Metelka). Pan Tolasz zřejmě netuší, že oteplení po roce 1998 Hansen dosahuje tím, že si vymýšlí oteplování navíc v Arktidě, odkud ale nemáme žádná měření (viz článek: NASA – Je nejtepleji za 130 let?).

A co říkají údaje o ČR?

graf1

GRAF 1 Pan Tolasz měl raději ukázat tento graf. Dojem oteplování po roce 2000 mizí. Průměry z 90. let jsou o něco chladnější než současné průměry hlavně díky několika nezvykle chladným rokům kolem 1995

Podívejme se na webu ČHMI na odchylky teplot od průměru z let 1961-90 (normál: 7,5°C). Do ČR oteplování dorazilo se zpožděním. Globálně byl nejteplejší rok 1998, ale v ČR až rok 2000. O 1,6°C teplejší než referenční období. Nejteplejší rok od 60. let. Oteplilo se od té doby? Ne.

1998 +0,7
1999 +0,8
2000 +1,6
2001 +0,4
2002 +1,3
2003 +0,9
2004 +0,3
2005 +0,2
2006 +0,7
2007 +1,6
2008 +1,4
2009 +0,9
2010 -0,3

Když si z těchto údajů uděláte trend od roku 2000, opravdu myslíte, že bude vzestupný?

Jak z těchto dat proboha mohl pan Tolasz vyvodit, že se v ČR i po roce 2000 oteplilo? Inu, on použil známý statistický trik ekologických aktivistů. Asi ho v kruzích, kde se pohybuje, slýchá tak často, že už zapomněl, jak je to vědecky nepřijatelné.

My tvrdíme, že v první dekádě prvního milénia se dále neoteplovalo, tj. že mezi začátkem a koncem této dekády nebylo oteplení. On tvrdí, že tato dekáda byla v průměru teplejší než dekáda předchozí. Mezi tím není žádný rozpor. Přesto pánové předstírají, že tím náš výrok vyvrátili.

Přirovnání:

Pepa: „Od roku 2000 moje mzda nevzrostla“
Franta: „Tvoje mzda byla po roce 2000 vyšší než před rokem 2000“

Pokud nechápete, že tyto dva výroky NEJSOU spolu v rozporu, tak gratuluji. Přesně takového zmatení alarmisté využívají.

graf2

GRAF 2 Připojuji pro ilustraci graf na úrovni mateřské školky, aby to pochopil i člověk s doktorátem z klimatického modelování. Jde o takzvaný prasátkový klimatologický model TPM čili The Pig Model. V levé části grafu se otepluje. Růst teplot naznačuje červená šipka. V pravé části grafu už se neotepluje. To značí červená vodorovná úsečka. Zelené čáry ukazují, že před rokem 2000 bylo v průměru chladněji než po roce 2000

A aby toho nebylo málo, pan Tolasz se ještě zapřísahá, že prý čeští klimatologové nedělali žádné „vyřazování „teplých“ nebo „studených“ stanic, jak je nám někdy podsouváno.“ Pan Tolasz zjevně nemá nejmenší tušení, že toto obvinění klimaskeptici adresovali globální databázi GHCN a nikoli ČHMÚ. Pan Tolasz se brání proti obvinění, které nikdy nepadlo, protože nemá přehled o tom, co kritici klimatologům vyčítají.

Není pak divu, že klimatologové z neznalosti šíří o klimaskepticích dezinformace. Proto je tak znepokojivé, když dělají přednášky typu "v čem se klimaskeptici mýlí" a vykládají tam něco o nás bez nás.

Závěr: Klausův výrok, že „v první dekádě 21. století žádné oteplování nenastalo", je správný. Tento stav dokonce trvá ještě déle než tuto dekádu. V ČR žádné oteplení od roku 2000. Globálně žádné oteplení od roku 1998. Věřím, že pan Tolasz svůj zavádějící článek opraví a nebude v podobném stylu psáti dále. Český hydro meteorologický ústav by měl občanům poskytovat spolehlivý informační servis. Článek zřejmě nebyl psán s chladným rozumem, ale spíše jej vedly emoce proti známému kritikovi klimatologie.

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.