24.6.2024 | Svátek má Jan


KLIMA: Jaké oteplování?

29.1.2015

Nůžky mezi realitou a modely se rozevírají stále víc

Trend teplot stále chladne. Vědci NASA a jiných agentur se shodují, že rekordnost roku 2014 nelze dokázat. Oteplení je totiž tak malé, že se nedá odlišit od statistické chyby. Mediální bublina splaskla.

V některých částech světa se otepluje, jinde ochlazuje a je dnes tepleji než před 30 lety. Ale globální průměrmá teplota stagnuje. Tuto pauzu (“hiatus“) uznala i IPCC v poslední zprávě.

V minulém článku jsem konstatoval, že vědci netuší, zda byl rok 2014 rekordně teplý. Čeští klimatologové Tolasz a Metelka do diskuse přispěli emotivními výkřiky, že je to - cituji - „blbost“. Věcný argument žádný. Abych citoval Miloše Zemana, naposledy se skřeky vyjadřovali neandrtálci.

Ředitel Goddardova ústavu NASA Gavin Schmidt nyní ale potvrzuje přesně to, co jsem tvrdil. Pravděpodobnost, že rok 2014 je nejteplejší rok od 1880, činí jen 38 procent. Teplota roku 2010 byla překročena jen o dvě setiny stupně Celsia, což se nedá rozeznat od chyby měření. Když byl tázán, zda lituje, že jejich tiskové prohlášení na to neupozornilo, neodpověděl.

Podle měření NOAA (Americká správa oceánů a atmosféry) byl minulý rekord z let 2010 a 2005 překonán o 0,04°C. Možná. Data NOAA totiž uvádějí nepřesnost měření plus mínus 0,09°C. Podle jejich vlastní metodiky to znamená, že je „více nepravděpodobné než pravděpodobné“ (pravděpodobnost 48 %), že tento rok byl nejteplejší od začátku záznamů.

NOAA ani NASA neměly dost vědecké etiky, aby na nejistotu svých tvrzení v tiskovém prohlášení novináře upozornili. Chovají se jako vychytralí právníci, kteří vám to nejdůležitější napíšou drobným písmem kdesi pod čarou.

Vědci z university v Berkeley (projekt BEST) se zachovali lépe. Naměřili, že rok 2014 byl dokonce jen o 0,01°C teplejší než rok 2010. A vyvozují: „Tudíž je nemožné říci, zda nejteplejším rokem byl 2014, 2010 či 2005... Průměrná teplota Země se za minulé desetiletí změnila velmi málo.“

Satelitní měření neukazují dokonce žádný rekord. Rok 2014 patřil spíše k těm chladnějším.

Takže pánům Tolaszovi a Metelkovi doporučuji méně výkřiků a více vědecké racionality:-)

Pokud by chtěli odvést řeč - jak mívají ve zvyku - k dlouhodobým trendům, které prý stále ukazují oteplování, ani tam se jim dobře nepovede. I dlouhodobý trend za posledních 30 let potvrzuje „pauzu“ v oteplování. Zatímco kolem roku 2003 trend ukazoval oteplování tempem skoro 0,2°C za deset let, nyní už se blížíme k pouhým 0,15°C za deset let. Trend oteplování chladne.

V datech níže vidíte, že rozpor mezi předpovědí modelů a mezi realitou v posledních 10 letech dramaticky narůstá. Nůžky se rozevírají. Jak široko se musejí nůžky mezi modelem a realitou rozevřít, aby alarmistům došlo, že vliv skleníkových plynů na klima přecenili? Také v letech 1910-45 se oteplovalo 3x rychleji, než očekává klimatologický model. Vědci přecenili vliv CO a podcenili vliv přírody, ale nepoučili se a dělají to znovu.

Závěr? K žádnému „zrychlování změny klimatu“ - jak zní oblíbené klišé - nedochází. Bude-li se i ve 21. století oteplovat tak rychle jako ve století uplynulém, čeká nás jen příjemné oteplení o 1°C. A nikoli o 3°C, jak nezodpovědně tvrdil klimatický panel OSN. Jestliže EU chce 20 % svého rozpočtu věnovat na řešení tohoto neproblému, chová se jako špatný hospodář. Evropa by měla dát peníze na řešení naléhavějších problémů, kterých jsou plné noviny.

trend

GRAF 1: Červeně je předpověď modelu. Modře je realita. Nejde ale o teploty, nýbrž o trendy teplot. Místo roku 2014 je tam trend za roky 1985-2014. Místo roku 2013 je tam trend za roky 1984-2013 atd. (Zdroj). Třicetiletý trend by ale ukazoval oteplování, i kdyby se třeba 10 let prudce ochlazovalo - trendy mají velkou setrvačnost

Reference:
Bob Tisdale. Does the Uptick in Global Surface Temperatures in 2014 Help the Growing Difference between Climate Models and Reality? WUWT 16.1.2015
Bob Tisdale. On the Biases Caused by Omissions in the 2014 NOAA State of the Climate Report. WUWT 17.1.2015.
David Rose. Nasa climate scientists: We said 2014 was the warmest year on record... but we’re only 38% sure we were right. Dailymail. 18.1.2015

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.