18.6.2024 | Svátek má Milan


IDEOLOGIE: Politické zdroje klimatického alarmismu

18.10.2023

Řada lidí si klade otázku, kde se ten klimatický alarmismus vlastně vzal, když má nulový vliv na klima, někdy dokonce zvyšuje emise skleníkových plynů v rámci jejich snižování. I kdyby Evropa opravdu chtěla snižovat emise, stejně by nemohla sama nic strhnout. Známý profesor Hans Werner Sinn ve své přednášce z 12.9.2023 v Luzernu (k 16.10. 94 tis. zhlédnutí) „Extremismus v energetické politice na příkladu Německa & EU“ zdůraznil, že sóloakce nemají smysl.

Volant dějin
Hlavní hrdina Kunderova románu Žert Ludvík Jahn říká: „Mohl jsem před různými komisemi uvádět desítky důvodů, proč jsem se stal komunistou, ale to, co mne na hnutí nejvíc okouzlovalo, ba omamovalo, byl volant dějin, v jehož blízkosti (ať už opravdu nebo zdánlivě) jsem se octl. … vyskočili jsme na hřbet dějin a cítili jej pod sebou … člověk bude dějiny dirigovat a tvořit … mimo okruh onoho dějinného volantu není života, nýbrž jen živoření“.

Touhou po volantu dějin se dnes vyznačují nepoučitelní progresivisté a mnozí z nich na tom ani nevydělávají peníze, jenom se vznášejí pocitem vlastní ušlechtilosti.

V novele Pavla Páska z padesátých let „4:0 pro ATK“ o vítězství socialistické tělovýchovy nad tou starou špatnou, je postava vyakčněného majitele fotbalového klubu Volejníčka, kterému tam již nepatří nic, ale přes to kupuje zápas „svého“ klubu za vlastní peníze a má při tom rozkoš z pohledu na stazkaře muchlající na tribuně ty své jedničky, dvojky a křížky. O výsledku zápasu ovšem rozhodl on, Volejníček, a to je to žrádlo.

Řadu kroků dnešních progresivistů lze vysvětlit právě rozkoší z manipulace.

Intelektuální zdroj
Král dnešních marxistů-revizionistů a jeden z nejvlivnějších zloduchů dvacátého století Herbert Marcuse (1898 – 1979) z tzv. Frankfurtské školy chtěl (celá FŠ to chtěla) vytvořit nový svět a ten potřebuje nového člověka. Jako hlavní překážku tvorby nového člověka identifikovali paměť. Jako hlavní zdroje paměti označili rodinu, národ a náboženství. Ty je třeba zničit, a proto tady dnes máme na zničení rodiny gender, na zničení národa importy nekompatibilů a multikulturní propagandu. Úkolem klimatického alarmismu je (mimo jiné) převrstvit doutnající zbytky teistických náboženství náboženstvím ateistickým, které je ovládáno z politických centrál.

Bojovníci proti civilizaci
Mezi klíčové autority v oboru boje proti průmyslové civilizaci patří Římský klub. ŘK je globální klub světových elit, který byl založen v dubnu 1968 v Rockefellerově sídle v Bellagiu v Itálii. Celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou „Meze růstu“. Zpráva alarmujícím způsobem varovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku 1992. Není třeba zdůrazňovat, že tento katastrofický scénář se nenaplnil.

Mezi pozoruhodné výroky ŘK patří –

  • Při hledání nového nepřítele, který nás (míněno asi lidstvo) sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně... Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové
  • Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo
  • Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí
  • Maurice Strong (1929 – 2015), guru apokalyptické sekty, člen ŘK, bafuňář OSN a architekt Kyotského protokolu, sehrál rozhodující roli v globalizaci ekologického hnutí. Předložil tuto konspirační úvahu: „Co kdyby malá skupinka světových státníků došla k závěru, že Zemi hrozí obrovské nebezpečí kvůli chování bohatých zemí. Má-li svět přežít, ty bohaté země se musí smluvně zavázat, že sníží svůj dopad na přírodu. Ale učiní to? ... Závěr zní, že nikoli. Bohaté země to neudělají. Nezmění se. A proto, aby planetu zachránili, tato skupinka státníků by se rozhodla: Není snad jedinou naději pro planetu, aby se průmyslová civilizace zhroutila? Není snad naší mravní povinností, toho docílit?“

Štafetu v iniciativě po dnes již pasívním ŘK převzal Davos, který se stal tréninkovým hřištěm, na kterém si anticivilizační zlosynové zkoušejí své řiťbergry.

Byznys
Podnikatelé klimatickou akci neiniciovali, ale na subvencích všeho druhu vyrostl ekologicko-průmyslový komplex. EP komplex se stará o přesun peněz z kapes všech do kapes nemnohých a opravdová bilance skleníkových plynů, natožpak klima, je nezajímá. Klimatická vyprávěnda je jen story pod zakázky a finanční transfery.

V předchozích článcích na NP jsem se zabýval tím, že elektromobily, auta na vodík a syntetické palivo jsou zvyšující snižovačky, tedy technologie deklarované jako nástroj snižování emisí CO2, které ale zvyšují emise CO2.

Elektrická energie spotřebovaná navíc elektromobilem neovlivní výrobu jádra, slunce, větru a vody za rok. V ČR ovlivní uhlí. Do elektromobilu tedy nevstupuje v ČR polofosilní elektrická energie, nýbrž elektřina celofosilní. To platí pro celou Evropu včetně Norska. Když Norsko zvýší spotřebu, sníží vývoz a rozdíl nahradí kontinentální Evropa fosilně. Toto je základní podvod klimatistů, kterým zastírají, že elektromobily, jejich vlajková loď, jsou zvyšující snižovačky. Ekologicko-průmyslovému komplexu zvyšující snižovačky koneckonců vyhovují, protože vyšší emise skleníkových plynů znamenají vyšší imise skleníkových peněz.

Pro obzvláštní odpornost ideje syntetického paliva se k tomuto nesmyslu ještě jednou vrátím, obnažuje totiž falešnou povahu klimatického alarmismu.

Pro účely zjednodušeného výkladu energetických procesů v autě si můžeme představit benzin jako oktan C8H16. Potom dostaneme následující exotermickou reakci:

2*C8H18 + 2*5O2 → 16*CO2 + 18*H2O + energieout

Jinak řečeno: oxidací dostaneme z oktanu energii pro auto a vyfoukneme páru a kysličník uhličitý.

Syntetické palivo by mělo vzniknout tak, že načerpáme vodu, elektrolyticky z ní dostaneme vodík, nějak izolujeme kysličník uhličitý, dodáme tam energii a dostaneme zase oktan (nebo nějaký podobný uhlovodík, to je teď jedno).

Podívejme se na ten nesmysl, jedná se o endotermickou reakci:

16*CO2 + 18*H2O + energiein  2*C8H18 + 2*5O2

kde energiein > energieout (mnohem větší)

Energiein je elektrická energie do elektrolýzy (vyrobená ve fosilních elektrárnách) a pravděpodobně zemní plyn pro výrobu tepla do endotermické reakce a dále elektrická energie pro pohon chemické fabriky.

Pro energetickou výhodnost tohoto kolečka z oktanu do oktanu (rozbít oktan – či jiný dlouhý uhlovodík – a poskládat to zase zpátky) bychom potřebovali nějaké množivé perpetuum mobile. Skutečnost bude samozřejmě taková, že na konci budou zlomky původně vsazené energie. Členové ekologicko-průmyslového komplexu a politici kličkují a tvrdí, že tragickou bilanci těchto rovnic zachrání obnovitelnými zdroji.

Slunce a vítr jsou nepoužitelné, protož takováto chemická fabrika musí „jet“ 8000 hodin ročně, zatímco se sluncem a větrem je to jako jízda na splašené krávě. Endotermická reakce asi potřebuje vysokou teplotu, asi tedy zemní plyn. Co se s tím zázračným obnovitelným neobčasným zdrojem energie děje dnes? Bude-li použit v kolečku oktan-oktan, potom nebude použit jinde a bude tam nahrazen fosilním palivem, takže si výrobu oktanu musíme spojit s fosilním palivem.

Syntetické palivo (velmi drahé a velmi zvyšující emise skleníkových plynů) je použitelné leda tak pro osmiválec v kůži s vodotryskem jedoucí na festival osmiválců v kůži s vodotryskem. Dnes slouží jako šidítko pro lidi, aby nepochopili, že syntetické palivo je k ničemu, že to není záchrana před ekologickou elektromobilní blbostí, že tady jde o strongovskou destrukci průmyslové civilizace.

Bruselští íkváčové se mohou jen stydět za to, že odhlasovali perpetuum mobile a vysmáli se tak zákonu o zachování energie. Mašíblové!

Závěrem

Hlavními politickými zdroji klimatického alarmismu jsou

  1. Zlosynové Strongova typu, kteří chtějí destruovat průmyslovou civilizaci
  2. Podnikatelé a další participanti klimatického byznysu, včetně grantových vědců, kteří na alarmismu vydělávají
  3. Manipulující Volejníčkové, kteří prožívají rozkoš z velení
  4. Idealističtí Ludvíkové, kteří se vznášejí nad smrtelnictvem díky domnělé blízkosti volantu dějin, který si domněle propachtovali

Hesla o klajmatu působí jako bejkovec na peníze a levný žetón k pocitu vyššího svěcení.