21.4.2024 | Svátek má Alexandra


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Lukavsky 2.3.2024 7:40

"takové množství baterií prostě není k dispozici." ale vždyť je to tak prosté: Elektřinu budeme skladovat v pytlích doma na půdě.... ale pytle musí být zelené! J.L. end

L. Král 1.3.2024 8:28

https://cs.gatestoneinstitute.org/18499/financovalo-rusko-zapadni-environmentalismus

L. Novák 1.3.2024 7:15

Autor napsal: "...

Existuje jedna technologie, která může zajistit levné a spolehlivé dodávky elektřiny s nízkými emisemi: jaderná energie. Zájem o jadernou energii roste, protože si stále více lidí uvědomuje, že je bezpečná a spolehlivá. Pokud by se podařilo přesvědčit regulační orgány a veřejnost, že moderní elektrárny jsou ze své podstaty bezpečné a že nízká úroveň jaderného záření není nebezpečná, mohla by jaderná energie poskytovat veškerou levnou elektřinu s nízkými emisemi, kterou svět potřebuje, po stovky nebo tisíce let.

Kdybychom však měli stoprocentní jadernou zálohu pro solární a větrné elektrárny, větrné a solární elektrárny bychom vůbec nepotřebovali.

Větrné a solární elektrárny jsou ve skutečnosti zcela zbytečné."

Taková je pravda. Výjimkou jsou oblasti bez elektrifikace, kde má ekonomický smysl využívat OZE v ostrovním (na rozvodné síti s JE nezávislém) provozu, protože připojení na centrální systém dodávek el. energie by byl extrémně drahý. Takových míst je ale v ČR velmi málo, naopak v rozlehlých USA nebo Číně tomůže být významná část území státu. To však není žádný racionální důvod k hlásání ;-O nesmyslů o totálním přechodu na OZE, jak vidíme u zmagořených technicky negramotných politiků EU např. v Německu a v ČR...

M. Kocián 1.3.2024 8:11

R^

L. Novák 2.3.2024 9:48

Kolapsem uhlí ve volebním roce 2025 hrozí dokonalá bouře v energetice i ekonomice Česka Milan Smutný (1.3.2024)

https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-kolapsem-uhli-ve-volebnim-roce-2025-hrozi-dokonala-boure-v-energetice-i-ekonomice-ceska-49442

J. Kostelanský 29.2.2024 21:55

Diskuse se může uzavřít: psi (na Neviditelném psu) štěkají, ale karavána OZE jede dál. Zejména v Číně.

L. Novák 1.3.2024 6:39

Technicky a ekonomicky NEGRAMOTNÝ ZELENÝ ;-O VYTRUBOVAČ J. Kostelanský bude vytrubovat nesmysly až do strhání těla... !!Rv

M. Kocián 1.3.2024 8:12

To jste si spletl dobu - Velký pochod byl v Číně za ministerského předsedy Maa. Teď se na něj vydává Evropa.

L. Kuča 1.3.2024 16:44

Ono to asi začne čím dál tím víc připomínat pochod smrti. Pokud to nebudeme řešit rázně a racionálně. Tedy přesně naopak, než se stalo v posledních letech zvykem.

L. Jendřejas 3.3.2024 20:30

Velký pochod institucemi byl i v Evropě a nyní jsou výsledky Green deal a podobné nesmysly včetně hloupých absolventů nesmyslných vysokoškolských oborů kteří tvoří nezaměstnatelné pro výrobní podniky tak se upichnou v politických neziskovkách, jako asistenti v EU Bruselskych institucích a politických krajně liberálních stranách jako jsou piráti, TOP09, a na Slovensku např Progresivní Slovensko.

J. Majzlík 29.2.2024 17:48

Hlavní problém připravované energetické koncepce, kde se předpokládá dominance tzv. OZE je obtížnost vykrytí jejich hluchých časů. Ještě v sedmdesátých letech "díky" tehdejšímu stavu veškerých sdělovacích služeb, technologií, zavedených v informacích, sdělovacích a dopravních a podobných komunikačních odvětvích i menších dílnách bylo možno přežít i několik desítek minut výpadku elektrického proudu. V dnešní době je však již nutno počítat s tím, že i krátkodobé a velkoplošné výpadky silové elektřiny mohou napáchat značné škody majetkové i jiné povahy. Jednak se na sídlištích vystavěly výškové budovy, dále rozptýlená i koncentrovaná sídliště jsou prostoupena podniky rozličného zaměření, avšak s vysokou závislostí na přesném chodu elektrické soustavy. Aniž bychom si to připouštěli, i běžný provoz domácnosti je svázán s životem "tam venku" miliony neviditelných nitek.

Podobně prošla revoluční závislostí na stabilitě sítě i vesnice.

Je možno se proto obávat, že všechna rizika, která se sebou přináší nadměrný rozvoj náhodných zdrojů typů OZE budou v našich speciálních podmínkách doprovázena nejen zdražením vlastního produktu, ale i druhotnými škodami, zapříčiněnými dnes hypotetickými, zítra možná reálnými hrozbami výpadků sítě.

P. Rada 29.2.2024 18:36

Příznačné pro Vaši úvahu je, že píšete o hlavním problému jako o "hluchých časech" a pomíjíte proč vůbec se o OZE uvažuje jako o možném východisku.

Připomínám, že po dlouhá před-technická tisíciletí, byla pro celosvětovou obyvatelnost životně nejpodstatnější obnovitelnost polní produkce alespon jednou ročně.

Dnes už víme, že v konci století může při celosvětovém pokračování v dnešním trendu klimaticky o obyvatelnost území přijít 3 až 6 miliard lidí. Hlavně ti nejaktivnější budou usilovat všemi dostupnými prostředky o přežití v méně postižených /" hluchých"/ oblastech.

Předně by tedy mělo jít o to, aby se takovému vývoji podařilo co možná zabránit a to už proto, že prakticky žádná země dnes už není alespon v něčem surovinově a tedy i ekonomicky zcela nezávislá.

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zivot-na-zemi-je-ohrozen-varuji-klimaticti-vedci-40448564

L. Novák 29.2.2024 18:39

Už zase MELEŠ DEMENTNÍ KRAVINY? ?!Rv 8-o

P. Diviš 29.2.2024 20:50

Asi musí ...

J. Majzlík 29.2.2024 21:08

Ten problém vykrývání hluchých časů dodávek energie náhodnými zdroji je však natolik předvídatelný, že se k jeho rozšíření do oblastí, které jsou si svým stupněm industrializace podobné ČR mělo přistupovat z patřičným respektem a nikoliv s chatrným předpokladem, že problém úložišť jako problém kardinální bude řešen za pochodu.

My dnes nemůžeme vzhledem ke zrychlování běhu pozemských událostí předjímat natalitu a mentalitu člověka konce století. To nebezpečí přesunu velkých skupin obyvatel kupodivu i z docela hostinných míst z jihu na sever hrozí i nyní.

K radikálnímu a současně spravedlivému moderování a řešení naléhavých globálních problémů prozatím lidstvo 21. století nedospělo. Pro začátek by stačilo, kdybychom se všichni, a zejména ti bohatší počali ve svých nárocích uskrovňovat.

P. Rada 29.2.2024 22:26

S uskrovňováním víceméně souhlas. Při dostatku racionality by mohlo být v některých oblastech relativně snadné. Např. více jak polovina bytového fondu ČR je doposud teplo-technicky na předsametové úrovni. Teprve výstava podle nových norem dosahuje až několikanásobných úspor a růstu komfortu zároven.

Považte, že ono uskrovnění aby přineslo efekt by ale mělo takto nabýt několikanásobného snížené spotřeby ve více oblastech najednou. Zjevně tomu v ČR zatím brání zejména konzervativní pohodlnost vedocí konkrétně k tomu že ČR vykazuje dvojnásobnou energetickou náročnost tvorby HDP oproti průměru EU.

Podobně pokud by se např. s omezením uhlíkové stopy začalo u nás už před několika desetiletími - nemuselo by se dnes spekulovat o "zázračné" krajnosti nulových imisí po roce 2050.

R. Tichý 29.2.2024 21:48

Meles blbosti. Nebyt bile humanitarni pomoci, ktera udrzela pri zivote premnozence, zadne 3mld hladovych krku nezivime.

Az skoncime, protoze zchudneme, vymrou. A Gaia bude zase v rovnovaze.

P. Rada 29.2.2024 22:10

Naopak spíše Vy "melete blbosti" o rovnováze Gaii.

Klimatická situace s malými ale celoročními polárními čepičkami, která dala vzniknut civilizacím totiž byla jak METASTABILNÍ tak zároven životu optimálně příznivá. S tím je žel zřejmě konec ale snad ještě záleží na tom do jaké míry.

V celé geo-historii stamilionů let se vyskytovala relativně velmi řídce a když, tak kratší dobu než donedávných ojedinělých 10tis let stability glob teploty 15+-0.5C.

Fosily které dnes uvolnujeme s podzemních ložisek, kde byly uloženy právě až stamiliony let mimo uhlíkový cyklus, už pravděpodobně nikdy nevzniknou ani je nikdo nedokáže zpět uložit. V tom tkví záludnost problematiky životních podmínek. Právě proto, že takovéto pro život stěžejní aspekty pomíjíte lze oprávněněji nadnést příměr "melete blbosti".

M. Pokorný 1.3.2024 19:54

Státy EU způsobují asi 10 nebo 8 % celosvětových emisí CO2. Přinese nám to prakticky zánik průmyslu a razantní zchudnutí. Bez průmyslu nebudeme schopni vyrábět zbraně, nezbytné pro obranu v případě nějakého útoku na EU. I paní Leynová chce být znovu zvolená a dělá drobné ústupky zemědělcům a netlačí Green deal tak dopředu - "Méně zelené politiky, víc ekonomiky a obrany. "

J. Kostelanský 29.2.2024 16:44

Bez ohledu na to, co si kdo myslí, trend je jasný. Náklady na fotovoltaiku pořád a relativně rychle klesají. Což neznamená nic jiného, než že se zkracuje doba návratnosti.

Když majitel rodinného domu nebo menší firmy zjistí, že se mu náklady na fotovoltaiku vrátí nejpozději do 5 let, nebude dlouho váhat. Aby bylo jasno, nemyslím tím 100 %-ní pokrytí spotřeby elektřiny, ale vše nad 20 % roční spotřeby bude jistě zajímavé. Někdo v souhrnu za celý rok ušetří 25 %, někdo 50 % někdo možná i 70 %. Ze sítě pak dokoupí jen to, co mu bude scházet.

Nejspíš to dopadne tak, že v teplejších měsících bude schopen pokrýt svou spotřebu elektřiny ze 100 %, v zimě to pak bude do 20 %.

Že bude technologie FVE z Číny a (možná bezúroční) půjčky na ní budou poskytovat čínské banky, to majitele nemovitostí bude pramálo zajímat. Podstatně důležitější pro ně bude budou peníze, které jim přinese ve formě úspor. Nemyslím, že bude třeba stavět nějaké velké množství klasických elektráren. Takový majitel nemovitosti s FVE na střeše bude totiž přirozeně mít i svou vlastní baterii s kapacitou od několika desítek kilowatthodin po stovku, a pomocí ní si bude vyrovnávat nerovnováhu mezi svou produkci elektřiny a její spotřebou. Takový člověk se možná v létě nebude muset k elektrické síti připojit celé měsíce.

Když takových majitelů nemovitostí bude hodně (a hodně jich zcela jistě bude, protože peníze jsou vždy až na prvním místě :-)), tak budou vytvářet obří virtuální úložiště elektrické energie. Zkusme počítat: milion baterií s průměrnou kapacitou 30 kWh je spolu 30 GWh elektrické energie. To na vyrovnávaní špiček ráno a večer bude bohatě stačit. Navíc ty špičky nebudou tak vysoké jako teď, protože velká část domácností si svou ranní a večernou špičku vykryje pomocí vlastní baterie.

J. Kostelanský 29.2.2024 16:44

Proč by se měli majitelé FVE s baterií zapájet do provozu takové virtuální baterie? Bude to např. podmínka, aby se do sítě mohli připájet podle své potřeby. Vy pomůžete stabilizovat síť, a síť vám na oplátku pomůže s nedostatkem elektřiny v zimním období. Druhým důvodem budou peníze. Špičková energie je drahá, a proto ti, kteří budou ochotni ji do sítě dodávat, budou na tom vydělávat.

Problémem lidí jako jsou autor článku je ten, že o budoucnosti dokáží přemýšlet jen v intencích současnosti. Tedy že elektřinu budou dodávat hlavně velcí výrobci elektřiny a že domácnosti tu elektřinu budou ze 100 % od nich nakupovat, jako je tomu teď. Do Excelu nahAle to je hluboké nedorozumění.

Dovolím si kapánek věštění: dopadne to stejně jako s elektromobily. Zatímco odpovědné subjekty budou přemýšlet, zda to je nebo není schůdná cesta, Číňané zaplaví trh svou technologii FVE a lidé ji budou v ohromných množstvích nakupovat.

R. Tichý 29.2.2024 17:16

Ne. Bez dotaci a umeleho zdrazovani energie se OZE absolutne nevyplatí. Hranice splaceni=hranice zivotnosti. Jediny duvod k porizeni FVE je ziskat aspon trochu energie, kdyz ekofasiste zrusi stabilni verejnou energetiku.

V soucasnosti se vedci chlubi zvysenim ucinnosti FVE panelu z 23 na 25%, coz je snesna statistická chyba.

P. Diviš 29.2.2024 17:36

Ano. Elektroagitátoři to vše počítají s dotacemi, zato bez výdajů na zálohování.

L. Novák 29.2.2024 18:41

KOSTELANSKÝ je technicky i ekonomicky negramotný IDIOT. Zbytečné s ním diskutovat, jenom to tady zasere nesmysly... Rv :-/

J. Kostelanský 29.2.2024 21:50

Marně čekám, kdy už konečně napíšete něco k věci. Ale zdá se, že argumentačně jste zcela impotentní.

L. Novák 1.3.2024 6:43

Článek obsahuje pro fyzikálně a ekonomicky gramotného čtenáře vyčerpávající přehled nesmyslností hlásaných ;-O ZELENÝMI IDIOTY jako J. Kostelanský. Proto žádných dalších argumentů netřeba. :-)

J. Kostelanský 29.2.2024 17:37

Má teta má ovčí farmu. Bez dotací si pořídila na střechu fotovoltaiku. Protože si spočítala, za kolik let se jí peníze vrátí...

P. Brich 29.2.2024 18:05

Když může na beton počítat, že jí to budeme platit (zákon na podporu OZE) ...!!;-€

R. Tichý 29.2.2024 18:40

Neverim.

A uz vubec ne ve chvili, kdyby elektrina mela normalni cenu, tj. predvalecnou vysi.

J. Kostelanský 29.2.2024 21:34

Můžete si to jít zkontrolovat osobně. Zde je web stránka farmy i s adresou. Informaci o solárech na ní ale nenajdete. Pro zákazníky je to nepodstatná věc:

https://www.salaspruzina.sk/#reloaded=true