29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


EVROPA: Naše OZE mytologie!

16.9.2013

Senát schválil zákon o omezení veřejné podpory pro obnovitelné zdroje energie připravený ještě Nečasovou vládou. Zákon čeká ještě na podpis prezidenta a pokud se jej dočká a vstoupí v platnost, dočká se česká veřejnost toho, že už nebude muset v tak nehorázné míře jako dosud povinně ve svých fakturách za elektřinu doplácet na elektřinu z OZE elektráren. Dnes jsem sledoval, jak o tom referují média a jako obvykle jsem se to podstatné nedozvěděl. Proto bych pár poznámek rád připojil.

Poznámka první: Naše média a zvláště ta veřejnoprávní, ve svém zpravodajství i v komentářích, zcela opomíjejí skutečnost, že politika veřejné finanční podpory pro obnovitelné zdroje energie (OZE) z peněz za elektřinu každé domácnosti, je politikou evropskou. Média zcela zamlčují skutečnost, že tato podpora je povinná, protože byla evropským státům a domácnostem v EU (nejen u nás) nařízena z Bruselu. Státy se nemohou rozhodnout, že tuto politiku nebudou uplatňovat. Uplatňovat ji musí, protože se k ní zavázaly. Tato skutečnost je pro pochopení toho, kdo za tyto dodatečné náklady pro domácnosti a firmy nese odpovědnost, zcela zásadní. Odpovědnost za tyto náklady nenesou žádní solární baroni, ale evropští politikové, kteří tuto politiku schválili. Pro pořádek uvádím, že já jsem pro to nikdy nehlasoval.

Poznámka druhá: Naše média rovněž zcela zamlčují důvody, proč byla tato politika přijata a schválena. Důvodem je evropský boj s globálním oteplováním. Tento boj není nic imaginárního, jak si bohužel řada lidí stále ještě myslí, ale ideový základ pro celoevropsky závaznou legislativu, která všem státům nařizuje, že musí podporovat tzv. obnovitelné zdroje energie. Všechny státy EU mají dnes nařízeno, kolik OZE energie se má spotřebovat. Je to ten v západní Evropě známý, ale u nás zcela neznámý, závazek, že EU bude mít v roce 2020 o 20% nižší emise a 20% podíl OZE energie na celkové spotřebě. Proč o těchto závazcích a z nich plynoucích důsledcích česká média mlčí? Nerozumí tomu nebo mlčí záměrně.

Poznámka třetí: Naše republika se v EU zavázala, že do roku 2020 bude mít pokrytou svou spotřebu energie OZE zdroji z 13%. To je mnohem méně, než ke EU průměr ve výši zmiňovaných 20%. Tento realistický závazek dojednal premiér Topolánek. Otázkou je, proč jsme tohoto podílu dosáhli již o 7 let dříve. Proč jsme evropskou solární velmocí, když slunce u nás svítí daleko méně než třeba v Itálii nebo ve Španělsku. A zde se dostáváme k domácí politice a domácí regulaci, která se očividně v posledních letech zcela vymkla jakékoliv kontrole. Poslední zprávy o tom, že šéfka ERU, je v ohrožení života, jsou toho jasným důkazem. 44 mld. Kč, které my všichni za jediný rok zaplatíme na OZE zdroje, jsou prostě lákavým soustem pro řadu firem. Není to ale jejich chyba, chyba je v nesmyslně nastavené politice EU a ve špatné národní regulaci. Nakonec to ale zaplatíme všichni. O tom, ale česká média opět mlčí.

Poznámka čtvrtá: Evropská politika boje s globálním oteplováním a podpory OZE je zcela chybnou cestou, která přináší obrovské škody a žádný užitek. Evropská klimatická politika není schopna ovlivnit globální emise, protože ostatní státy světa emise nesnižují a to, co EU draze ušetří, oni snadno nahradí. Evropská klimatická politika proto žádný dopad na klima mít nebude. Na druhé straně tato klimatická politika má a bude mít i v následujících letech naprosto devastační efekt na hospodářství v evropských státech. Domácnosti a firmy budou pod tíhou stále se zvyšujících účtů za elektřinu krachovat. Ostatně vidíme to již na Ostravsku a jinde po celé EU. Firmy se schopným managementem včas odejdou mimo dosah evropského klimatického šílenství a ty, které v EU zůstanou, dříve nebo později zkrachují.

Před několika dny eurokomisař Tajani ozmámil, že podpora OZE ničí konkurenceschopnost EU. Sláva. Tak už to došlo i tomuto pánovi, který pro to před několika málo lety hlasoval. Nyní by ale měly následovat rychlé činy a zrušení celé té nesmyslné politiky. Voliči by si měli ve vlastním zájmu dobře rozmyslet, koho budou volit. Pokud chtějí ušetřit za elektřinu a zachránit své pracovní místo nebo firmu, neměli by volit zelené socialisty.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autora