14.4.2024 | Svátek má Vincenc


BANKY: Beztrestná diskriminace zákazníků

22.2.2024

Sabotování obchodu a výroby zbrojního materiál v Česku jde vnímat různě. Může jít o snahu dostat české výrobce z trhu v zájmu konkurentů. Horší variantu představuje plnění úkolu Kremlu poškozovat českou zbrojní výrobu.

Od poloviny roku 2021, kdy Rusko začalo dávat Západu ultimáta, ale hlavně po jeho útoku na Ukrajinu, je zřejmé, že skončila jistota „věčného míru“. Evropské země začaly s různou intenzitou posilovat svoji obranyschopnost. K tomu je ale potřeba vyrábět a nakupovat zbraně. Asociace obranného průmyslu ústy svého prezidenta Jiřího Hynka dlouhodobě upozorňuje na podivné chování bank, které odmítají zbrojařům nejen poskytovat úvěry, ale i otevírat účty a provádět platební transakce. Pro srovnání. Nedávno čínská banka Chouzhou Commercial Bank, která je klíčovým partnerem pro ruské importéry z Číny, oznámila, že přestane vypořádávat platby s Ruskem. Ruská média konstatovala, že nastane logistický kolaps. Takže české banky uvalují na výrobce a obchodníky se zbraněmi sankce obdobné těm, kterými Západ škrtí ruské firmy. Ještě jedna věc je zajímavá. Čínská banka vycouvá ze služeb poskytovaných Rusku a banky ze Západu tam vesele pokračují v podnikání.

Banky se chovají stejně pošetile jako ultraortodoxní Židé, kteří odmítají sloužit v ozbrojených silách Izraele. Pomíjí, že bez silné armády by byli všichni občané tohoto státu, od Jordánu až ke Středozemnímu moři, povražděni. Obdobně, při vojenském střetu Evropy s Ruskem, by banky byly vyrabovány, zaměstnanci mrtví nebo uprchlí a jejich byznys v troskách. Jenže tento postoj k národní obraně je něco více než pošetilost a zaslouží si řešení z pozice vlády i bankovního regulátora. Když hostinský odmítne v hospodě natočit pivo, zakáže vstup dětem nebo nedej bože odpírá služby zákazníkům na základě jejich národnosti, víry, sexuální či politické orientaci, skončí s citelnou pokutou a možná i ve vězení. Dohledové údy centrální banky však neudělaly nic. Opět se ukazuje, že český bankovní sektor je stát ve státě. Komerční banky se vyhnuly zdanění svých mimořádných zisků, centrální banka v důsledku svých měnových machinacím z let 2013-2017 místo profitu vytváří pouze obří ztráty (a bude v tom ještě dlouho pokračovat). Současně mějme na paměti, že v oboru neplatí pravidla kapitalismu. Při problémech bychom tzv. systémové banky, zachraňovali našimi penězi. Třeba v případě jejich zhroucení v důsledku současného hypošílenství, opět v důsledku nezvládnutí regulační funkce ČNB. Bytová krize neexistuje.

Sabotování obchodu a výroby zbrojního materiál v Česku jde vnímat různě. V první poloze může jít o snahu dostat české výrobce z trhu v zájmu konkurentů spojených majetkově nebo úvěrově se zahraničními akcionáři tuzemských bank nebo jejich klienty. Horší variantu představuje plnění úkolu Kremlu poškozovat českou zbrojní výrobu. Některé matky českých bank totiž stále podnikají v Rusku a pro udržení tamních vysokých zisků umožňovaných Putinovým režimem mohou cíleně brzdit tuzemskou zbrojní výrobu. V zájmu prošetření těchto obstrukcí, stejně jako v roce 2000 při uvalování nucené správy na Investiční a poštovní banku, měla vyrážet v bankovních centrálách policejní zásahovka dveře kanceláří.

Na místě je také odebírání bankovních licencí. Pokud k tomu ČNB necítí důvod nebo kompetence, ať je dostane novelou zákona, která současně také ukončí funkčního období všech dnešních členů bankovní rady a těm budoucím dovysvětlí ústavní článek č. 98, že úkol péče o cenovou stabilita se rovná cílení k nulové inflaci. Určitě z něj nelze vyfabulovat zmocnění ke znehodnocování úspor inflací 2 procenta ročně v „klidných“ dobách a k pasivnímu přihlížení ČNB na inflační smršť, která od roku 2021 snížila kupní sílu peněz o 33 procent.

Ne nejde o nějaký výkřik jednoho blogera, tohle prosazuje Prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (profesor ekonomie na Univerzitě Karlově, výzkumník v Centru analýz hospodářské politiky (Londýn) a Centru inovací meta-výzkumu (Stanford). Exporadce bankovní rady, tehdejšího viceguvernéra i nynějšího guvernéra České národní banky, kde pracoval 10 let. Zahraniční vědci a mezinárodní instituce jeho výzkum používají nejčastěji z českých ekonomů. V roce 2020 působil jako historicky první zástupce ČR za ekonomii a finance v hodnocení Evropské výzkumné rady). Ne, zde není prostor pro „názory“ z VŠŽ nebo nějaké mudrování.

Za sebe ještě dodávám, že teď je třeba držet deflaci tak dlouho, aby se těch 33 procent lidem vrátilo.

Po pravdě, objevují se mediální zprávy o vstřícnějším přístupu bank ke zbrojařům. Jenže bez objektivních informací od státních orgánů nelze tyto zprávy potvrdit. Spíše se jedná reklamní akci bankovní lobby, která jde nazvat „weaponwasching“.