28.2.2024 | Svátek má Lumír


ZDEPOKOJENÍ: Maďarsko, teď i Řecko

12.2.2024

Tento týden v EU (83)

Komise doporučuje nastavit průběžný cíl snižování emisí k roku 2040 na 90 %. Evropský parlament už je znepokojen nad stavem právního státu i v Řecku. Chystá se další legislativní smršť.

Další legislativní smršť

Před Vánoci jsme mluvili o legislativní smršti, když vyjednavači Rady a Evropského parlamentu uzavřeli diskusi o velkém množství legislativních návrhů. Tento týden došlo k podobné situaci.

Z nejdůležitějších položek jmenujme tyto:

  • návrh úpravy Nástroje pro Ukrajinu – podpůrného mechanismu s rozpočtem 50 miliard eur, z něhož půjdou v následujícím (další) finance na obnovu Ukrajiny;
  • návrh tzv. Aktu o průmyslu pro nulové čisté emise – ten by měl vytvořit právní rámec pro podporu rozvoje výrobních kapacit EU v oblasti technologií pro nulové čisté emise, tedy technologií, které jsou potřebné pro zelenou transformaci, respektive pro dekarbonizaci energetického systému;
  • návrh směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která stanoví minimální pravidla pro vymezení konkrétních trestných činů a trestů v této oblasti; bohužel jde o ideologicky podmíněný předpis, který vychází z Istanbulské úmluvy a jejím určitým odvarem (pracuje mimo jiné s pojmem gender a genderově podmíněné násilí);
  • návrh novelizace schengenského hraničního kodexu;
  • návrh nařízení o činnostech v oblasti ESG ratingu (mimochodem ekonom Lukáš Kovanda tento týden poznamenal: „Úpadek Západu a vzestup Číny nese kódové označení ESG.“);
  • návrh úpravy evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením a evropského parkovacího průkazu pro tyto osoby.

Jednotlivé předběžné dohody o uvedených návrzích ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušné předpisy přijmout.

Úterý 6. února

Komise představila svoje doporučení ohledně stanovení průběžného cíle snižování emisí skleníkových plynů k roku 2040. Navrhuje jej na úrovni snížení čistých emisí (tj. emisí po odečtení pohlcení) o 90 % oproti roku 1990. – EU má zatím stanoven cíl nulových čistých emisí k roku 2050 a průběžný cíl snížení čistých emisí o 55 % k roku 2030. Cíl k roku 2040 má být teprve určen. Vlastní legislativní návrh by měl být předložen až po volbách do Evropského parlamentu příští Komisí.

Komise také předložila návrh novely trestněprávní úpravy v oblasti pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí.

Středa 7. února

Evropský parlament už je znepokojen nad stavem právního státu dokonce i v Řecku. (Trvale má obavy o Maďarsko a Polsko, nyní nově o Slovensko. Dříve třeba také o Maltu, Slovinsko nebo Rumunsko.)