19.6.2024 | Svátek má Leoš


USA: Volby jako kovbojka

23.11.2022

Volební procesy v USA jsou poměrně odlišné od běžné evropské praxe. V prvé řadě si každý stát Unie stanovuje vlastní pravidla pro konání voleb, která se tak liší stát od státu. V reakci na pandemii řada států volební procesy rozvolnila. Nejpodstatnější změnou je daleko rozšířenější hlasování poštou.

Tady je pět základních rysů amerického volebního systému, které ohrožují jeho důvěryhodnost. Zdroj informace na konci článku.

(1) Lidé mohou volit bez dokladu totožnosti

V 15 státech USA není nutné se u voleb prokazovat nějakým dokladem totožnosti. Ve státech, kde není požadován doklad totožnosti, se volič může prokázat podpisem nebo čestným prohlášením. Nejvolnější pravidla jsou v Kalifornii, kde volič pouze řekne svoje jméno.

(2) Neexistuje centrální evidence obyvatel

V každém státě a okrsku existují voličské seznamy. Nicméně bez centrální evidence obyvatel podobné systému v České republice je obtížné udržovat je v aktuálním stavu. Na platných voličských seznamech jsou k nalezení zesnulí obyvatelé nebo lidé, kteří se již odstěhovali a mohou být registrovaní k volbám jinde.

Kongresová komise vedená zástupci demokratů i republikánů, která se v roce 2005 zabývala analýzou volebních pravidel v USA, zjistila, že na volebních seznamech na Floridě bylo uvedeno 65 tisíc zesnulých osob.

Aktualizace voličských seznamů je předmětem soudních sporů. Některé neziskové organizace, mezi jinými Judicial Watch, žalují volební komise v různých okrscích, aby vyčistily své volební seznamy. Například mimosoudní dohoda, kterou uzavřeli zástupci Judicial Watch a volebního okrsku Los Angeles, uvádí, že na volebních seznamech okrsku Los Angeles je uvedeno více než 1,5 milionu potenciálně neplatných voličů.

(3) Hlasování poštou

Ta samá kongresová komise, ve které byli zástupci obou stran, uvedla, že „občané, kteří volí doma, mohou být pod tlakem volit určité kandidáty“, že „hlasování poštou bylo v minulosti jedním z největších zdrojů volebních podvodů“ a že „tento způsob hlasování riziko podvodů zvyšuje.“

V minulosti bylo hlasování poštou spíše výjimkou, neboť hlasovací lístek zasílala volební komise pouze občanům, kteří o něj výslovně požádali a zároveň splnili zákonem dané podmínky pro hlasování poštou, například tím, že pobývali v zahraničí.

Pandemie vše změnila. Řada států umožnila hlasovat poštou bez udání důvodu a volební komise rozesílaly hlasovací lístky všem občanům, kteří se nacházeli na volebních seznamech bez toho, aniž by o ně požádali.

Kontroverzní je způsob kontroly, že hlasovací lístek doručený poštou vyplnila oprávněná osoba. Způsoby se liší stát od státu, ale nejčastější metodou je elektronická kontrola, že podpis na hlasovacím lístku je shodný s podpisovým vzorem na volebním seznamu.

Spory v průběhu prezidentských voleb v roce 2020 vyvolávalo procento odmítnutých hlasovacích lístků po elektronické kontrole shody podpisu, které bylo v některých volebních okrscích výrazně nižší než historicky. Kritici upozorňovali, že procento odmítnutých lístků je možné lehce ovlivnit nastavením citlivosti, s jakou software vyhodnocuje, zda je podpis shodný.

Devět států včetně například důležité Pensylvánie pouze kontroluje, zda je hlasovací lístek podepsán. Kontrola oproti podpisovému vzoru se neprovádí.

(4) Doručit hlasovací lístky může kdokoli

Více než dvě desítky států umožňují, aby v podstatě kdokoli mohl doručit do volební místnosti hlasovací lístky svých spoluobčanů. Sbírání hlasovacích lístků od občanů politickými dobrovolníky jednotlivých kandidátů bylo v minulosti zdrojem řady volebních skandálů. Například v roce 2018 se z tohoto důvodu musely opakovat volby do místních orgánů v Severní Karolíně.

Volební komise v Pensylvánii vedená demokraty odhlasovala minulý týden, že hlasovací lístky, které doručili dobrovolníci z pečovatelských domů, mohou být započítány až do počtu 100 hlasovacích lístků na jednoho dobrovolníka.

(5) Volební software

Některé státy sčítají hlasy na přístrojích, které hlasovací lístky skenují. Software je software.

Například při volbách tento měsíc oznámila volební komise v Idaho, že vítězem voleb do místního kongresu není demokratický kandidát, jak bylo původně oznámeno, ale republikán. Komise zjistila, že softwarový problém způsobil, že se hlasy správně nesčítaly.

V srpnu tohoto roku oznámila volební komise v okrsku Cherokee v Kansasu, že „použité flash disky nesprávně přehodily hlasy od jednoho kandidáta ke druhému“. Zpráva nevysvětluje, jak mohou flash disky něco přehazovat.

NBCNews odvysílala v lednu roku 2020 reportáž, ve které kybernetičtí odborníci uvedli, že řada volebních přístrojů je „napojena na internet“, přestože by to tak být nemělo, a že „znepokojující počet přístrojů je náchylný k hacknutí“.

Posktnuto serverem Sýr zdarma