1.3.2024 | Svátek má Bedřich


USA: Neobčan, to zní hrdě

8.10.2021

Zdá se, že ještě nikdy pokrok lidské společnosti neprobíhal tak střemhlavě rychle jako nyní. Zvlášť je to vidět na vývoji ve Spojených státech amerických od chvíle, kdy se revoluční ideje spojily s politickou mocí. Ukazuje se, že kráčet dopředu sedmimílovými kroky vůbec není tak složité, jak se dříve zdálo. Stačí vyprázdnit staré hodnotící pojmy a naplnit je novými obsahy s opačným znaménkem.

Co bylo dříve vnímáno jako špatné, bude napříště vnímáno jako vysloveně dobré, korektní a pokrokové. Všeobecné zchudnutí bude potom povinně vnímáno jako nová, moderní forma bohatnutí. Krizové jevy zmizí, když se o nich nebude psát nebo mluvit.

Ve filozofii existuje pojem „neudálost“, to je něco, co se v realitě odehrálo, ale bylo v informační sféře úspěšně zamlčeno. Koho z vás trápí humanitární krize na jižních hranicích Spojených států, kde se na uzoučkém břehu pohraniční řeky Rio Grande nyní tísní desetitisíce utečenců ze zemí Střední Ameriky, z Haiti, z konfliktních regionů Blízkého východu?

Jak se nyní říká v Americe, čím méně víš, tím lépe spíš. Občas na místě propukají nehezké potyčky, kdy se lokální domobrana nebo rangers snaží vytlačit nelegální migranty na mexické území. Zpátečnický postoj hraničářů je odsuzován pokrokovým veřejným míněním. Zhrozen nešetrnými způsoby texaských jezdců prezident Biden oficiálně převzal osobní odpovědnost za události. Převzetí odpovědnosti ovšem neznamená, že by prezident vyvodil nějaké nepříjemné důsledky pro sebe – rezignoval nebo třeba si zrušil své čtvrtletní prémie. Ba naopak – převzetí odpovědnosti znamená, že o to přísněji budou potrestáni hraničáři.

Je to logické, protože pojem hranice je beznadějně zastaralý. Ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas na místě vysvětlil logiku úřadů: pojem nelegální migrace je v Americe nadobro zrušen, jelikož tam, kde neplatí zákony, nemůže existovat ani cokoli nezákonného. Proto, vysvětlil ministr, jeho úřad se rozhodl více už nepoužívat termín „nelegální“, tudíž nezákonná migrace. Od teď a napříště bude používán pojem „neobčan“ (non-citizen).

Staronový guvernér státu Kalifornie Gavin Newsom, který jen taktak přežil hlasování o svém odvolání, v těchto dnech podepsal zákon, který se týká právě postavení cizinců. Doteď se v angličtině používal pojem „alien“ – to znamená právě cizí občan. Cizinci se tak dělili na legálně a nelegálně pobývající na americkém území.

Někteří z vás možná znají slavnou písničku zpěváka Stinga: „Oh, I’m an alien, I’m a legal alien, I’m an Englishman in New York.“ Hrdina písničky říká o sobě, že je Brit, tudíž cizinec, ale legální, s právem pobytu v Americe. Guvernér ve svém návrhu nového zákona zdůraznil, že v rámci boje za diverzitu, za rozmanitost, rozdíly ve statusu cizinců je třeba zrušit, protože dělení na cizince s právem pobytu a bez něj je diskriminující a vyznívá urážlivě.

Od této chvíle se všichni cizinci budou jmenovat stejně – neobčané. Je to novotvar stejného druhu jako neudálost. A tím byl tíživý problém zdárně vyřešen. Domnívám se, že tento novátorský přístup má velkou budoucnost. Na obzoru je spousta dalších zlověstných krizí, a pokud budou včas přejmenovány na nekrize, neřku již na další krok na cestě k zářným zítřkům, život Američanů bude stále záviděníhodnější. Zbydou jenom nevraždění, nedeficit, netotalita.

Autor je publicista

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus