1.3.2024 | Svátek má Bedřich


UKRAJINA: Obrovská změna vedení ofenzivních operací

11.10.2022

Určitě jste zaznamenali na jaře tohoto roku v době vrcholící dělostřelecké ofenzívy ruské armády na Donbasu zmínky některých expertů, že boje připomínají statické zákopové boje 1.světové války, kdy mělo navrch dělostřelectvo. Víceméně předpokládali klasickou opotřebovávací válku. Ale naštěstí se mýlili. Úspěšná ukrajinská protiofenziva na severovýchodě Ukrajiny ukázala velkou změnu v taktice a používání nových bojových prostředků, které umožňují útočníkovi realizovat rychlé obkličovací operace, jak to ukázal blitzkrieg na začátku září v Charkovské oblasti.

Bezpilotní prostředky a zpravodajské informace v reálném čase
Bezpilotní prostředky a zpravodajské informace v reálném čase mění způsob vedení bojových operací. Jednou z velkých novinek bylo využití bezpilotních prostředků (dronů) nejen pro potřeby uceleného obrazu na bojišti, ale hlavně při provádění útočných operací, např. tankovými jednotkami, kdy velitel squadrony (neplést s velitelem tanku) nesedí v jednom z tanků, ale u kompu, kde sbírá informace z dronů (kvadroptér) a následně vydává povely jednotlivým velitelům tanků. Konečně se objevila reportáž na Free Europe, kde tento nový způsob boje popisují-video ZDE.

Nejen, že je tak zajištěno řízení bojových operací v reálném čase spolu s dokonalým přehledem situace, ale navíc můžete takto řídit i obrněná vozidla a pěchotu. A co je vůbec nejcennější, že zároveň dochází k součinnosti jednotlivých bojových složek (pěchoty, motorizovaných jednotek, dělostřelectva) tolik potřebných pro rychlý průnik za obranné linie protivníka, jak to ukázala protiofenzíva na severovýchodě nebo rychlý postup na jihu v Chersonské oblasti koncem září.

Malá odbočka, vzpomínáte na dodávku nano dronů ze Západu přijatých na konci srpna před spuštěním ukrajinské protiofenzívy? To jsou přesně ty zbraně, které pro řízení ofenzivních operací potřebujete. Jsou bezhlučné, těžko detekovatelné a vydrží 25minut, kdy je postupně střídáte.

A co z výše uvedeného vyplývá?

1) Úspěšný blitzkrieg ukrajinské armády u Charkova nemůžeme srovnávat se statickými operacemi 1.světové války. Šlo o mistrně zvládnutou koordinaci jednotlivých bojových složek při využití bezpilotních prostředků

2) Ukrajinská protiofenziva prokázala efektivitu tankových vojsk (možná přesněji - obrněných motorizovaných, poněvadž ty jely na čele bojových formací). Úspěch nebyl jen výsledkem překvapení nebo výrazného přečíslení nad ruskou armádou, ale hlavně mistrným použití vhodné taktiky, využití bezpilotních prostředků spolu s uplatněním rychlosti a maximální součinnosti jednotlivých bojových složek ukrajinské armády.

3) Války v daleké budoucnosti se budou odbývat nejspíš bezpilotními prostředky a kyborgy ovládané z IT centrál armádních uskupení. Budou tak hlavními lidskými bojovníky ajťáci s myší?

Uvidíme v blízké budoucnosti.

Obří ztráty ruské armády
A ještě poznámka k celkovým ztrátám ruské armády uváděných Ozbrojenými silami Ukrajiny. Jsou sice deklarované jako odhadované, ale do těchto ztrát se počítají jen padlí ruští vojáci s ostatky. Výjimkou mají být pouze rozmetaná bojová vozidla nebo tanky, kde se automaticky započte osádka. Zajatci nebo nezvěstní se do tohoto seznamu nezapočítávají! Stejně přísný způsob započítávání ztrát se týká tanků nebo bojových vozidel pěchoty. Započteny jsou pouze zničené, nikoliv odtažená vozidla získaná ukrajinskou nebo zpětně ruskou armádou.

Pokud jsou tyto informace pravdivé, pak z posledních dat vyplývá, že ztráty padlých přes 60 tisíc na ruské straně (níže tabulka ztrát) jsou ve skutečnosti ještě vyšší a pokud budeme počítat jen střízlivý poměr 1:2 padlí/ranění (udává se i poměr 1:3 nebo 1:4), dostáváme se na počet 180 tisíc ruských vojáků vyřazených z boje, což je velikost Putinovy armády v počátku únorové invaze!

V případě poškozené nebo zabavené techniky, která se do ztrát nezapočítává, se dostáváme k vyšším ztrátám než udávají Ozbrojené síly Ukrajiny a pro ruskou armádu mohou být v budoucnu fatální. Proto se nedivme, že již nyní slyšíme o dodávkách ruských tanků T-62 ze skladů ruské armády patřící svým vybavením spíše do historie než na moderní bojiště.

los

Atraktivní knižní thriller Mračna nad Evropou nyní v prodeji se slevou.

mrac