24.5.2024 | Svátek má Jana


TEROR: Šílené „dvoustátní řešení“ amerických senátorů

13.10.2023

Odsoudí američtí demokratičtí senátoři prosazující zřízení palestinského teroristického státu nejnovější masakr Židů? Na snímku: Teroristé z hnutí Hamás, kteří byli zastřeleni poblíž izraelského města Sderot. 8. října 2023. (Foto: Jack Guez / AFP prostřednictvím Getty Images)

Méně než 48 hodin poté, co 20 amerických demokratických senátorů vyzvalo prezidenta Joea Bidena, aby se zasadil o to, aby součástí normalizační dohody mezi Izraelem a Saúdskou Arábií bylo i zřízení Palestinského státu, zahájili palestinští proxy spojenci Íránu masivní útok na Izrael, při kterém zahynulo více než 1 200 izraelských mužů, žen a dětí a tisíce dalších byly zraněny. Neznámý počet Izraelců (odhaduje se více než 100) – včetně kojenců, batolat a jednoho přeživšího pamětníka holocaustu na invalidním vozíku – byl také unesen a převezen do Pásma Gazy.

Tato válka, jak informoval 8. října 2023 deník Wall Street Journal, byla způsobena přímo Íránem a appeasementem Bidenovy administrativy a jejích spojenců vůči íránskému režimu. Írán se nijak netají svou touhou „vymazat z mapy“ Izrael i Ameriku. Írán financuje a řídí Hamás i Palestinský islámský džihád (PIJ).

Rozsáhlý palestinský útok na Izrael 7. října možná Izrael překvapil, ale nepřekvapil ty, kteří bedlivě sledovali opakující se výhrůžky Hamásu a PIJ o vraždění Židů a zničení Izraele.

4. října 2023 američtí demokratičtí senátoři napsali dopis prezidentovi Joe Bidenovi, v němž ho požádali, aby podpořil myšlenku zřízení Palestinského státu. Shodou okolností tentýž den představitelé Hamásu a PIJ potvrdili svůj závazek pokračovat v džihádu (svaté válce) proti Izraeli.

V dopise Bidenovi senátoři napsali, že dohoda mezi Izraelem a Saúdskou Arábií „by měla obsahovat smysluplná, jasně definovaná a vymahatelná ustanovení k dosažení vámi stanoveného cíle, kterým je zachování možnosti dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.“

Datace dopisu se shodovala s 36. výročím založení Íránem podporované organizace Palestinský islámský džihád (PIJ), která je po Hamásu druhou největší teroristickou skupinou v Pásmu Gazy. Vedení PIJ využilo výročí založení k zopakování svých výhrůžek o zabíjení Židů a zničení Izraele. Představitelé PIJ při této příležitosti také varovali Saúdskou Arábii a ostatní arabské státy před normalizací jejich vztahů s Izraelem.

Poslední palestinský teroristický útok na Izrael je také součástí snahy Íránu a jeho palestinských proxy spojenců zmařit možnou normalizační dohodu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií.

5. října 2023 jeden z vedoucích představitelů PIJ Mohammed al-Hindi v rozhovoru věnovaném 36. výročí založení PIJ řekl, že „boj“ proti Izraeli bude pokračovat. Varoval také arabské státy před normalizací jejich vztahů s Izraelem.

„Palestinci říkají, že jedinou cestou je boj, bez ohledu na oběti,“ řekl al-Hindi. „Palestinský islámský džihád bude i nadále vzdorovat sionistickému nepříteli, dokud nepředstoupíme před Alláha a On s námi bude spokojen.“

S odkazem na možnou normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií Mohammed al-Hindi řekl, že Palestinci proti tomuto „spiknutí“ povstanou.

Další vedoucí představitel PIJ Khaled al-Batsh řekl, že jeho skupina bude v teroristických útocích proti Izraeli pokračovat. Poděkoval také Íránu za jeho podporu palestinským teroristickým skupinám. „Neochvějně pokračujeme v boji i džihádu,“ poznamenal al-Batsh.

Hamás i PIJ věří v ideu „osvobození Palestiny od řeky Jordánu po Středozemní moře“ a pokračují v ozbrojeném džihádu proti Izraeli.

Tyto dvě skupiny neuznávají dohody z Osla, které byly podepsány mezi Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) a Izraelem v letech 1993–1995, a jsou proti zřízení Palestinského státu pouze na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě. Jediné řešení, které jsou ochotni přijmout, je nahrazení Izraele Islámským státem.

Od roku 2007 vládne Hamás v Pásmu Gazy, kde žijí asi dva miliony Palestinců. Palestinské teroristické skupiny od té doby proměnily Pásmo Gazy na nástupní prostor pro nesčetné formy teroristických útoků proti Izraeli, včetně sebevražedných pumových útoků a odpalování desítek tisíc raket na izraelská města a obce.

Pokud američtí demokratičtí senátoři dosáhnou svého, tak bude Hamásem a PIJ řízen také budoucí Palestinský stát.

Místo odsouzení Palestinců za přeměnu Pásma Gazy na základnu pro vedení džihádu proti Izraeli, žádají senátoři podepsaní pod dopisem Bidenovu administrativu, aby Palestincům poskytla ještě jeden stát na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě. Stejně jako Pásmo Gazy se však i nový palestinský stát rychle promění v teroristickou entitu podporovanou Íránem a základnu pro vedení džihádu proti Izraeli.

Scény vraždění izraelských civilistů, včetně žen a dětí, zmasakrovaných v jejich domovech v izraelských komunitách ležících poblíž hranic s Pásmem Gazy, se budou pravděpodobně opakovat také v Palestinském státu, který chtějí tito američtí demokratičtí senátoři vytvořit na Západním břehu Jordánu.

V posledních dvou letech Hamás a PIJ zintenzivnily své teroristické aktivity na Západním břehu Jordánu. Palestinská samospráva v čele s prezidentem Mahmúdem Abbásem neudělala pro zastavení teroristických útoků proti Izraelcům vůbec nic. Abbás ví, že v den, kdy svým bezpečnostním silám nařídí, aby proti teroristům zasáhly, tak ho jeho lidé odsoudí jako zrádce a kolaboranta s Izraelem. Proto neodsoudil ani současný palestinský teroristický útok na izraelská města poblíž hranic s Pásmem Gazy.

Místo toho, aby teroristy odsuzoval, jim Abbás nadále měsíčně vyplácí peníze prostřednictvím programu známého jako „Pay for Slay“ (Peníze za zabití). V roce 2021 Abbásova Palestinská samospráva vyplatila teroristům minimálně 841 milionů šekelů (271 milionů dolarů). Dalších 600 milionů šekelů (193 milionů dolarů) bylo vyplaceno uvězněným teroristům a propuštěným teroristům a 241 milionů šekelů (78 milionů dolarů) bylo vyplaceno zraněným teroristům a rodinám mrtvých teroristů. Za pouhý rok tedy Palestinská samospráva vyplatila teroristům a jejich rodinám téměř 1,7 miliardy šekelů (542 milionů dolarů).

5. října 2023 Abbás poctil teroristy zadržované v izraelských věznicích tím, že jim nabídl granty umožňující jim zapsat se do programů doktorandského studia na palestinských univerzitách. Místo toho, aby se Abbás od teroristů distancoval, tak investuje peníze, které z nich udělají držitele titulů PhD a profesory. Abbás posílá palestinským teroristům zprávu, že pokud zabijí nebo zraní Izraelce, bude jim nejen vyplácet měsíční plat, ale také bude financovat jejich dálkové studium na palestinských univerzitách, které jim umožní budoucí kariéru v akademické sféře.

Signatáři dopisu přitom zcela ignorují to, že Palestinci již mají nezávislý a suverénní Íránem podporovaný teroristický stát v Pásmu Gazy, kde Izrael nemá žádnou vojenskou ani civilní přítomnost. Ve svém dopise se nezmiňují o desítkách tisíc raket vypálených za posledních dvacet let z Pásma Gazy na Izrael – na zemi přibližně stejně velkou jako je americký stát New Jersey (22 591 km2), ani o tisících raket, které dopadly na Izrael od 7. října. Představte si tisíce raket odpálených na stát New Jersey....

Senátoři nezmínili ani vlnu palestinského terorismu, které Izrael v posledních dvou letech čelil na Západním břehu Jordánu. Sotva uplyne den, kdy by na Izraelce někdo nestřílel, neútočil na ně nožem a nenajížděl do nich autem.

Senátoři také ignorují Abbásův program „Pay for Slay“, který odměňuje teroristy a jejich rodiny, stejně jako pokračující kampaň podněcování k násilí a antisemitské propagandě proti Izraeli a Židům. Senátoři chtějí dát stát palestinskému prezidentovi, který vyplácí platy teroristům a vyzývá je pravidelně k vraždění.

Nedávno se Abbás v projevu předneseném členům Revoluční rady svého vládnoucího hnutí Fatah pokusil tvrdit, že holocaust nebyl způsoben antisemitismem, ale frustrací z finančních aktivit evropských Židů. „Židé, kteří se přestěhovali do východní a západní Evropy, tam čelili masakrům každých 10 až 15 let,“ prohlásil Abbás. „Nenávist vůči Židům neměla nic společného s jejich vírou, ale byla důsledkem jejich ekonomické role ve společnosti související s daněmi a bankami.“

Abbás také znovu zopakoval zdiskreditovanou teorii, že aškenázští Židé pocházejí z Chazarské říše – středověké říše, která se rozkládala na území dnešního Kazachstánu, západního Ruska a Krymu – a nikoliv z biblické Svaté země. „Chazarové nejdříve nevyznávali žádné náboženství, pak se stali židy, opustili své království a rozšířili se po celé Evropě,“ prohlásil Abbás. „A teď jsou to aškenázští Židé, což znamená, že nejsou Semité a nemají nic společného s proroky Abrahámem a Jákobem, a tudíž v jejich případě nemůže být řeč o antisemitismu.“ Historici a akademici tyto tzv. chazarské mýty již dávno vyvrátili.

Senátoři vyzývající k vytvoření Palestinského státu také ignorují skutečnost, že Palestinci nikdy neopustili „Desetibodový plán“ (také známý jako „postupný plán“) Organizace pro osvobození Palestiny z roku 1974, jehož cílem je „úplné osvobození“ celé země táhnoucí se „od řeky Jordánu až po Středozemní moře“, což je eufemismus pro zničení Izraele.

Desetibodový plán ve zkratce:

  • Prostřednictvím „ozbrojeného boje“ (to je terorismu) ustavit „nezávislou bojovou národní autoritu“ nad každým územím, které je „osvobozeno“ od izraelské nadvlády. (Bod 2)
  • Pokračovat v boji proti Izraeli s využitím tohoto území pod vládou národní autority jako základny pro bojové operace. (Bod 4)
  • Vyvolat totální válku, ve které sousední arabské státy Izrael zcela zničí (“osvobození celého palestinského území“). (Bod 8)

Palestinci mohli mít svůj vlastní stát už před mnoha lety. V posledních dvaceti letech však odmítli všechny mírové nabídky, které jim kdy byly učiněny, aniž by sami cokoliv navrhli. Místo mírových jednání s Izraelem zvolili Palestinci terorismus. V roce 2000 byla Palestincům nabídnuta většina Západního břehu Jordánu, Pásma Gazy a východního Jeruzaléma. Odpověděli masivní vlnou sebevražedných atentátů a dalších forem terorismu. O pět let později, poté, co se Izrael stáhl z Pásma Gazy, dostali Palestinci bez podmínek celou Gazu.

Palestinci odpověděli odpálením desítek tisíc raket na Izrael. Toto jsou nepohodlná fakta, která 20 amerických demokratických senátorů, kteří jsou šokujícím způsobem neinformovaní, nechce uznat.

Odsoudí tito senátoři prosazující zřízení palestinského teroristického státu nejnovější masakr Židů?

Bassam Tawil je arabský muslim žijící na Blízkém východě.

Překlad původního textu: Palestinians’ War on Israel and US Senators’ Delusional ‚Two-State Solution‘
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Poskytl Gatestone Institute