16.6.2024 | Svátek má Zbyněk


SVĚT: Probuzená péče

15.2.2012

Českému internetu je dvacet let - že to ale uteklo. A co za dvacet let? Bude ještě internet, a když, tak jaký? Má mocné nepřátele, ale zrodil se jaksi mimo jejich pozornost. Především je to stát ve smyslu množiny činovníků volených i nevolených a pak to jsou velké výrobní a distribuční korporace. Každá z nich má charakter totalitního socialistického uskupení. Internet jim proklouzl skrz prsty.

Jednou se o tom budou psát ekonomické studie, jak se to mohlo stát. Když se naposledy rodilo něco tak epochálního, bylo to koncem třicátých let patnáctého století, k žádné chybě nedošlo. Johannes Gutenberg pracoval na svém systému tisku ze sazby složené z pohyblivých liter jako soukromník s finanční podporou Johanna Fusta. Byl to čistě komerční podnik se všemi důsledky, soudní při nevyjímaje. Státní dohled byl samozřejmý a technicky proveditelný. Se všemi důsledky pro občanskou svobodu, proto se to s prosazováním svobod tak dlouho vleklo.

S internetem to bylo jiné. Vzniklo tu komunikační prostředí, které se vymyká vlivu států a nenechá se shrábnout korporacemi. A to je výchozí bod k úvahám o jeho budoucnosti. Státy a korporace, to jsou vládci planety. Je to neuvěřitelné a zároveň úchvatné, že se internet nenechal zatím chytit. Je to dáno jeho podstatou, jeho, abych tak řekl, rozptýleností, roztroušeností. Nenechme se však mýlit, neznamená to, že vládci světa to hodlají tak nechat na věčné časy.

Žádné zotročení nebylo inzerováno dopředu. Princip je jednoduchý. Nejdřív je označen nepřítel: jinověrec, kapitalista, Žid. Toho je třeba potřít a nastane věk blaženosti. Potření se pak s podporou zpitomělé veřejnosti podaří, blaženost se nedostavuje. Chvilku vydrží ujišťování, že nepřítel byl potřen málo a je třeba přitvrdit. Pak se kolo dějin otočí a nastanou jiné zájmy.

Momentálně je útok na svobodu internetu veden pod heslem ochrany duševního vlastnictví. Souběžně s tím jde péče o ochranu osobních údajů. Ta je tak intenzivní, že to vyvolává až dojetí nad snahou státu ochránit osobní zájmy. Pak přijde ochrana osobní integrity, také velice ušlechtilá věc. Politická korektnost. Kvalita výrobků, především potravin. To vše si vezme stát pod svoji laskavou ochranu. Budeme v bezpečí před všemi škodlivými vlivy, a jakmile se nějaký nový objeví, stát po něm chňapne.

Co se stane z internetu? Hrozí to, co tak pěkně popsal George Orwell, výročí jeho románu budeme připomínat za dva roky. Technicky jeho vize člověka sledovaného přes televizi kulhala, protože princip televize je jednosměrný. Vizi naplní až internet se svou dvousměrností. Ta probuzená péče státu musí budit podezření, musí alarmovat. Slabé místo svobody internetu je samozřejmě v jeho uzlových bodech, tedy v provozovatelích. Jakmile se státu podaří jim nasadit chomout, pak už to bude jen otázka času, kdy se utáhnou opratě. Proto jsou ty demonstrace, v Praze byla naposledy v sobotu.

Buďte rádi, že demonstrace jsou. O nějakou ukradenou muziku a filmy v nich nejde. Jde v nich hlavně o vaši svobodu.

LN, 13.2.2012