23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
O. Buda 23.4.2024 19:47

Obávám se, že pro situaci v Izraeli nemá v současné době přijatelné řešení nikdo. Jestli se nějaké východisko kdy objeví, musí vzejít od Židů. Všechny hraběcí rady ze zahraničí nebyly dosud k ničemu. Rozdělit Izrael mezi dvě etnicky různé skupiny je pro obě nemožné. Za jakých podmínek a okolností dokázali vybudovat dnešní Izrael, navzdory agresím, terorismu, válkám, podvratným aktivitám mezinárodních organizací v čele s OSN aMezinárodním výborem Červeného kříže, je obdivuhodné.

P. Diviš 23.4.2024 15:42

To "přeuspořádání" si nějak nedovedu představit, mimo to, "Palestincům" omezené území nestačí, chtějí vše.

A. Teplý 23.4.2024 15:24

Článek poměrně obsáhle rozebírá, proč by doustátní řešení nefungovalo.

Už ale nesděluje, co by dle názoru autora fungovalo.

Na jednom území žijí 2 etnika, která se hluboce nesnášejí - jejich oddělení do 2 území mi z principu nepřipadá jako nesmysl.

Pokud Izrael může fungovat vedle Jordánska, Sýrie a Libanonu (i když ne bez problémů) - proč by nemohl fungovat vedle dalšího státu - Palestina ? Samozřejmě území by se muselo nějak "přeuspořádat" - současná podoba Západní břeh + Gaza vs současný Izrael by nemohla být funkční.

A nejsem si jist, jak moc je autor - jako bývalý právní zástupce Izraele - nestranný.

J. Kočvar 23.4.2024 14:52

Bodejť by Albánci nespolupracovali s Rakousko-Uherskem, když Vídeň byla tradičním patronem katolických albánských kmenů a Srbové od balkánských válek Albánce vyvražďovali.

Srbsko ukradlo Maďarům Vojvodinu a Bulharům Makedonii včetně Ochridu, který měl pro bulharské církevní dějiny obrovský význam.

J. Kočvar 23.4.2024 14:45

To je jako když papež rozdělil mimoevropskou část planety mezi Španělsko a Portugalsko. Když Španělé připluli do Ameriky, řekli indiánům, že jejich území dal španělskému králi papež, a indiáni odpověděli, že papež se musel zbláznit, když dal španělskému králi něco, co mu nepatřilo.

Území Palestiny bylo obydlené, naprosto tam převládali Arabové, Židů tam bylo sotva deset procent. Zajordánsko už před vytvořením mandátní Palestiny bylo součástí Syrského arabského království, záhy zničeného Francouzi. Naprosto nemělo být co připojováno k nějaké mandátní Palestině.

J. Kočvar 23.4.2024 14:38

Už článek XXII Paktu Společnosti národů "provizorně uznával" nezávislost komunit žijících do té doby pod vládou Osmanské říše. Společnost národů tuto zásadu v případu Palestiny ignorovala.

Palestina měla zhruba tisíc let zjevně arabský charakter a palestinští Arabové jsou z velké části arabizovaní potomci předislámského obyvatelstva. Dokazuje to už existence křesťanských arabských komunit, které tam kontinuálně existují.

Domorodí palestinští židé představovali nejstarší kontinuálně existující skupinu obyvatelstva Palestiny, ale bylo jich jen pár tisíc a sionismus nebyl jejich nápad.

J. Kočvar 23.4.2024 14:29

Už v první větě si protiřečíte - dvojstátí byl nesmysl, ale Arabové jsou špatní, protože tento nesmyl odmítli?

Arabové v roce 1947 pořád i přes masivní židovské přistěhovalectví tvořili dvě třetiny obyvatelstva mandátní Palestiny. Samozřejmě že odmítli rozdělení svojí země.

J. Kočvar 23.4.2024 14:26

Albánci představovali většinu obyvatelstva v Kosovu už v devatenáctém století - spousta Srbů se za válek s Turkem přestěhovala na Vojenskou hranici.

Srbové za balkánských válek zabíjeli albánské civilisty po desetitisících.

F. Navrátil 23.4.2024 13:37

Pane Kindle, jak jste přišel na to, že Kosovo se stalo součástí Jugoslávie až po 2. světové válce? Moc by mne zajímaly vaše duševní pochody, které vás vedou k vytváření alternativní historie ve vaší hlavě a posléze k jejímu vkladu do diskuze. Současná historie na rozdíl od vás dává přednost skutečnosti, že po 1. balkánské válce proti Turecku získalo Srbsko Londýnskou dohodou ze dne 30. dubna 1913 Kosovo, Sandžak a Makedonii.

V. Petr 23.4.2024 12:43

"Příslušníci divize Skanderbeg spáchali zvěrstva v Kosovu, kde vraždili srbské civilisty a více než 10 000 srbských rodin donutili uprchnout z domovů. Při nasazení v Makedonii vojáci soustavně pronásledovali Židy, Srby a Romy."

Tak Srbové Kosovo "opustili..."

V. Petr 23.4.2024 12:38

Přesně tak. Mimochodem, předválečná Společnost národů přiřkla Židům celé územé dnešného Izraele, včetně "Západního břehu."

V. Petr 23.4.2024 12:32

"Do poloviny 16. století Osmanská říše obsadila celé území dnešního Srbska; osmanskou vládu občas přerušila Habsburská říše, která se od konce 17. století začala rozšiřovat směrem do středního Srbska a zároveň si udržela oporu ve Vojvodině. Na počátku 19. století byl srbskou revolucí založen národní stát jako první konstituční monarchie v regionu, která následně zvětšila své území." (Wikipedie).

V. Petr 23.4.2024 12:28

Kosovo bylo původně obýváno SRBY. Albánce tam začal jako první lifrovat Mussolini v rámci svého projektu "Velké Albánie." Příliv Albánců pokračoval i za Tita, který přijímal uprchlíky před režimem Envera Hodži. No a spolu s vysokou porodností se Albánci stali v Kosovu většinou!

J. Kindl 23.4.2024 10:41

Je úplně šumafuk co dělali za války Srbové anebo Albánci. Nemají si co navzájem vyčítat. Srbové Kosovo opustili a obsadili jej Albánci. To bychom mohli chtít po Rakousku Korutany a Štýrsko, které bylo součástí Čech. stejně tak Lužici, Slezko. Divize SS Skanderbeg byla albánská a sloužilo v ní 4944 etnických Albánců, a nikdy neměla sílu divize a byla založena v dubnu 1944

F. Navrátil 23.4.2024 9:39

Kosovo nikdy nebylo samostatným státem. Bylo centrem srbského státu a sídlem srbské církve. Albánci se za osmanské říše, kdy přijali islám, nalezli jako vši do kožichu. Albánci za 1. světové války spolupracovali s Rakouskem-Uderskem prpti Srbsku a v 2. světové válce prováděli etnickou čistku jako spojenci fašistické Itálie a hitlerovského Německa. Kosovskoalbánská dicize SS Skanderbeg se při vraždění srbského civilního obyvatelstva dopouštěla takových ukrutností, že se jí štítili i vojáci Wehrmachtu. Po 2. světové válce dostalo Kosovo statut autonomie v rámci Srbska, protože internacionalista Tito chtěl oslabit vliv Srbska ve federaci.

J. Kindl 23.4.2024 9:39

Kosovo 600 let patřilo Osmanské říši. Až po druhé světové válce patřilo Srbsku, jako součást Jugoslávie. Mělo status republiky a žilo zde 79% Albánců. Území Palestiny mezi křižáckými válkami a mongolskými válkami se vylidnilo. Od roku 1517 do roku 1918 patřilo Osmanské říši. Arabové jsou přistěhovalci, kteří na území Palestiny přicházejí na konci 19 století a po roce 1920. Arabové nevlastnili území Palestiny kontinuálně a nepřerušovaně a nejsou to potomci původního domorodého lidu. Židé jsou skutečnými, původním obyvatelstvem země . Z důvodu, že území nepatřilo žádnému státu, žádnému společenství stalo se Mandátním územím Palestina pod správou V. Británie do doby než se rozhodne co s Palestinou. Původní název Jordánska bylo Hašimovské království, pak se přejmenovalo na Transjordánsko a po vojenské anexi Samary a Judey se přejmenovalo na Jordánsko. Z té vystěhovalo původní obyvatele Židy a přejmenovalo ji na Západní břeh.

P. Diviš 23.4.2024 9:37

Nejsou proto, že kozomrdným státům vyhovují "Palestinci" v táborech a doma je nechtějí.

J. Pokoutný 23.4.2024 9:17

Jak to myslíte? Kosovo bylo jádrem Srbska, tj. stav jeho současné "státnosti" by odpovídal situaci, kdyby byly Češi v Čechách přečísleni nějakým jiným etnikem (Pragastán?) a idea Česka se udržela jen na Moravě a ve Slezaku. A Jordánci existují teprve od vzniku (Trans)Jordánska - do té doby to byly různé arabské beduínské kmeny + smíšené obyvatelstvo těch pár měst. I vládnoucí dynastie tam byla implantována z Hidžázu.

J. Kindl 23.4.2024 9:05

Společnost národů hlasy 60 států světa rozhodla v roce 1922, že se území Palestina o rozloze 118 000 km/2 . se stane domovinou Židů. V. Británie se rozhodla v roce 1923, že z území Palestiny bez souhlasu mezinárodního společenství vyčlení území o rozloze 97 230 km/2. k založení Palestinského státu dnešního Jordánska . Zde žije 79% Arabský palestinců. K dnešnímu dni je rozloha Izraele 20 770 Km/2., z čehož největší část zabírá Negevská poušť, která se rozkládá na ploše 12 000 km². Z Mandátní území Palestina o rozloze 97 230 km/2 mají Arabové- Jordánsko. Takže na území Palestiny vznikly dva státy. Jordánsko a Izrael.

J. Kindl 23.4.2024 9:02

Kosovo bylo vždy státem. Palestina je geografický pojem, území na které žijí Židé, Arabové, Jordánci. Stát Palestina byl jednostranně vyhlášen dne 11. ledna 1988 J, Arafatem z Káhiry. Do té doby historie takový stát neznala.

F. Navrátil 23.4.2024 8:33

Uznání Palestiny by bylo stejně absurdní jako uznání Kosova. Obě území jsou ekonomicky nefunkční, ovládané náboženskými a mafiózními klany, v obou se nedodržují základní civilizační normy. Jedno mají společné. Podporu islámského světa a USA.

M. Krátký 23.4.2024 6:06

Dvoustátí na tomto malém území je holý nesmysl - to za prvé a za druhé : proč ho arabové v roce 1947 odmítli ? Zdá se mi spíš, že současné generace "mudrců" nemají ponětí o historickém vývoji v této oblasti světa !!!!!!

V. Mokrý 23.4.2024 4:31

Jak víme z historie, tak 2státy v tom regionu mohly být už od r.1947, že.

Otázka proto zní - proč nejsou a komu to vyhovuje ? !

I. Klepáček 23.4.2024 2:42

Excelentní popis situace na podkladě skutečností