2.3.2024 | Svátek má Anežka


NĚMECKO: Problémy FDP

14.12.2009

Němečtí svobodní demokraté FDP se svým šéfem Guido Westerwelle získali letos v zářijových volbách rekordních 14,6 procent hlasů a kvůli tomuto výsledku mohli uzavřít koalici s vítěznými křesťanskými demokraty CDU/CSU jako za doby Helmuta Kohla.

Jak bývá v Německu zvykem, koaliční vůdce kromě toho, že je vicekancléřem, se stal i ministrem zahraničí, což byla funkce, o které dlouho snil a té se skutečně taky intenzivně věnuje. Má to ale jeden háček: silně začíná zanedbávat vedení své politické strany. To by možná ani tak nevadilo, kdyby byly ve straně obsazeny všechny klíčové posty, ale to se po odchodu klíčových hráčů na různá ministerstva doposud v FDP nestalo, pan Westerwelle je stále na cestách a kvůli tomu ve straně panuje vakuum.

Tato situace se ale hned od samého počátku poněkud nešťastně odrazila i v koaliční spolupráci, která podle některých stranických kritiků klopýtá, což je zásadní chyba, protože jak se spolupráce nastaví, tak bude fungovat po celé čtyři roky. Některé skutečnosti to potvrzují: Zásadní změny pracovního trhu, s kterými šla FDP do voleb, velmi brzy po volbách křesťanští demokraté zavrhli.

Podobně to bohužel vypadá i se změnami daňového systému a zdravotnictví a někteří členové FDP nejsou spokojení ani s tím, jak jejich strana obsadila různé politické funkce. Jiní dokonce říkají, že FDP toho nemůže dnes po vítězném tažení ovlivnit o moc víc než dříve, kdy byla v opozici a o některých závažných rozhodnutích různých grémií se FDP dozvídá dokonce až z novin.

Straně se nepodařilo uspět ani s prosazováním širších občanských práv a ochrany dat, a tím si vylepšit obraz malé klientelistické strany. Totéž platí o slibech zvýšit práva nájemníků a snížit daň z přidané hodnoty pro hoteliéry.

Možná že ale za to skutečně může do jisté míry neobsazení klíčových postů ve straně: Straně svobodných demokratů chybí v prvé řadě generální sekretář, tedy výkonný šéf strany, který není zatížen jinou politickou funkcí. Klikneme-li si na jejich webovou stránku, najdeme tam ještě starého sekretáře Dirka Nebela a jeho poslední vstup má datum 14. října. Od té doby s členskou základnou nikdo nekomunikuje.

O tuto internetovou stránku by se měl také starat spolkový šéf strany, který má řídit stranickou centrálu v Berlíně, ale bohužel ani ten nyní neexistuje, protože bývalý šéf Hans Jürgen Beerfeltz odešel jako státní sekretář na ministerstvo pro rozvojovou pomoc.

Tato situace vyvolává velkou nervozitu hlavně ve stranické frakci v Bundestagu, tedy německého parlamentu, a poslanci se ptají, proč pan Westerwelle tyto tak důležité funkce neobsazuje. Za této situace je nejsilněji slyšet z FDP hlas šéfové parlamentní frakce paní Brigitte Homburger, která se do funkce přestěhovala z Baden-Würtenberska, ale i tato rázná žena do dnešního dne nemá nikoho, kdo by ji zástupoval, protože bývalý zástupce frakce se přestěhoval do vlády jako druhý mluvčí. Za této situace se zdají být oprávněné obavy, aby nedošlo k marginalizaci strany, jako se to stalo za vlády Helmuta Kohla, kdy pak v roce 1998 dosáhla FDP velmi nízkého výsledku ve volbách.

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6

Autor je novinář a spisovatel