3.3.2024 | Svátek má Kamil


NĚMECKO: Bestia triumphans

2.7.2016

V záplavě komentářů a začasté blábolů týkajících se brexitu by nemělo zapadnout, že v EU řádí nejen šílenci junckerovského typu, ale i další zapálení Evropané, navíc stižení těžkou snětí enviromentalismu.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung dne 30. 6. 2016 uveřejnil komentář, v kterém se zabývá návrhem Plánu ochrany klimatu 2050 z pera Barbary Hendricks z SPD, tímto spolkové ministryně životního prostředí. Tento geniální plán je předběžně odsouhlasen ministrem hospodářství, vícepremiérem Sigmarem Gabrielem z SPD, který je zároveň předsedou této povedené, politicky pomalu umírající strany. Tento návrh je důkazem toho, že sněť enviromentalismu a sociálního inženýrství ve výbušné směsi s absolutní stupiditou se šíří brexit nebrexit. A je také důkazem, že SPD je sbor duševních nudistů a povedená partaj.

Tak tedy ve stručnosti co je podstatou tohoto plánu, který má celých 67 stran (nikdo, kdo se nechce zbláznit, by to neměl číst podrobně). Takže například některé z cílů spolkové vlády v oblasti ochrany klimatu:

Výroba energie musí nejpozději do 2050 být téměř zcela CO2 neutrální
Míní se tím nejen elektřina a její výroba, nýbrž také energie pro průmyslové procesy, výrobu tepla a chladu pro byty, dopravu a silnice, jakož i kolejnice; v tomto ohledu budou osloveny veškeré průmyslové obory - energie, průmysl, obchod a služby, stavebnictví, doprava a zemědělství. Přinese to rostoucí sebevědomí ochrany klimatu k bodu „Cíle ochrany klimatu budou mít stejnou hodnotu s cíli ekologického a sociálního rozvoje“ - rozumíte tomu všichni, předpokládám.

Energetické hospodářství
musí s ohledem na to, že energetické spalování uhlí má nejvyšší emise, přejít na obnovitelné energie, zejména z větru a slunce. Do r. 2050 musí tato výroba být 3-4krát vyšší a stoupnout na 600 až 800 TWh. Soudružka míní, že přestavba je technicky proveditelná a zaplatitelná. Předpokládám, že hodlá urychlovat větry a rozhánět mraky, pěstování polních plodin z polí zaplavených panely přesunout do centrální Sahary a Dagestánu.

Moderní plynové a uhelné elektrárny
studie považuje za přechodné technologie, spalování uhlí postupně ztratí na významu. Ztracená pracovní místa z uhelných revírů v Porýní a Lužici budou postupně nahrazována pomocí nových regionálních fondů ruku v ruce s novými dotacemi. Patrně budou zaměstnanci sledovat vlčí smečky, klást fotopasti na vlčích tazích, zametat cyklostezky a ve Spreewaldu krájet okurky a mazat chléb sádlem. Ruku v ruce s tím bude nutno rozvíjet technologie baterií a dalších technologií skladování energie na úsporné bázi a za tím účelem do 10 let zdvojnásobit výdaje na tento vývoj. Za tím účelem bude zřízena komise. Ta poslední věta je velmi důležitá, bez komise to nejde.

Auta
Zde se navrhuje, aby od roku 2030 a dále jezdila již jen auta, která nejsou poháněna naftovými či benzínovými motory. A to nejen auta osobní, ale také malá nákladní vozidla. Výslovně se poukazuje na pohon vodíkový. Jak tohoto ambiciozního cíle dosáhnout, bude „nutno stanovit v příštích jednom nebo dvou letech“.

Vše pro zdraví
K tomu náleží koncept používání neutrálních prostředků dopravy, které jsou příznivé životnímu prostředí, zejména jízdních kol a nasazení ekoelektřiny v dopravě.

Zemědělství
musí do r. 2050 snížit emise na polovinu, takže zemědělci budou muset méně hnojit, a důležitým cílem je snížit stavy přežvýkavců, jejichž plyny jsou pro ochranu klimatu rozhodující. Prdění sudokopytníků tedy není pro klima nic moc. Občané se budou muset uskrovnit ve své spotřebě a orientovat se na jiné druhy potravin. Stáje budou povolovány především pro chov masného skotu na export. A nyní pozor: také občané budou muset přispět svým dílem a budou muset snížit spotřebu masa na 1/2. To tam opravdu takto stojí! Německá společnost pro výživu to doporučuje a návrh plánu na toto doporučení odkazuje. Žrát biftečky by se vám chtělo, holoto, zdraví si kazit.

Už jsou první reakce, především kritické (to je divné!). Především Zelení a enviromentální svazy tvrdí, že v návrhu chybí datum ukončení těžby uhlí, a dokumentu vyčítají vnitřní rozpornost, jak potvrdil i Svaz německého průmyslu (DIV). Myslím, že Zelení a ekologové by zakázali uhlí už včera a nařídili občanům jezdit na kolech a žrát lebedu a jetel už pozítří. Bestia triumphans.

Základní premisa však zůstává: blázni se v politice neztratí. Nespraví to ani mokrý hadr na hlavu, ani omývat si přirození vlažnó vodó. Návrh plánu má ještě jeden háček - není tam ani čárka, jak moc to bude finančně náročné a kdo ty náklady ponese. Zkuste si tipnout, kdo asi. Jenže chce to zachovat klid. Až totiž kvalitní imigrační vlna, která se jedna za druhou ještě přiřítí do Německa a bude kvalitativně stále horší než ta současná, bude mít tato země, která má historicky opravdu smůlu na vůdce, zcela jiné starosti než naplňovat tuto ambiciozní pitomost. A nebude to dlouho trvat. To jediné je jisté.