23.4.2024 | Svátek má Vojtěch


LÁDIN: Trest za zločiny Američanů

2.1.2024

Dnes mladí Američané hltají stará a zdiskreditovaná slova Usámy bin Ládina, který zosnoval vraždu 3 000 Američanů – díky TikToku a jeho vlastníkovi Komunistické straně Číny. Na snímku: Fotografie z videa natočeného katarskou televizní stanicí Al-Džazíra 10. června 1999 ukazuje Usámu bin Ládina v Afghánistánu. (Foto: Al-Džazíra / AFP prostřednictvím Getty Images)

Teď, když mezi Izraelem a Palestinci zuří válka, vyplaval na TikToku znovu na povrch a stal se virálním starý „Dopis americkému lidu“ (Letter to the American People) napsaný teroristou Usámou bin Ládinem. Usáma Bin Ládin v USA mimo jiné zosnoval pumový útok na Světové obchodní centrum (World Trade Center, WTC) v roce 1993 a teroristické útoky 11. září 2001, při nichž zahynulo přibližně 3 000 lidí. Soudě podle různých reakcí toto video zjevně řadě lidí „otevřelo oči“. Zde je několik reakcí:

  • „Je to fakt šílené, ale měli by si to všichni přečíst. Pokud jste to ještě nečetli, tak si to přečtěte.“
  • „Už se nikdy nebudu dívat na život a na tuto zemi stejnýma očima.“
  • „Garantuji vám, že z toho budete na větvi.“
  • „Z toho dopisu se podle mě zblázníte. Terorismus je lež, která byla prodána americkému lidu.“

Jaká velká odhalení učinil šéf al-Káidy ve svém dopise z roku 2002? Ospravedlňoval v něm útoky z 11. září 2001 jako trest za americké zločiny – hlavně za podporu Izraele, údajně na úkor Palestinců.

Problém bin Ládinových litanií proti Americe – a v jiných dopisech proti celému Západu – spočívá v tom, že žádné z jeho obvinění nebylo hlavním důvodem nenávisti al-Káidy vůči USA a Evropě.

Pozadí: Usáma bin Ládin pocházel z prominentní saúdskoarabské rodiny, obvinil saúdskou královskou rodinu z nedostatečné náboženské horlivosti, založil teroristickou skupinu al-Káida (Základna) a nakonec musel odejít do vyhnanství. Odešel nejdříve do Súdánu a poté do Pákistánu – odtamtud se mu na druhý pokus podařilo zničit Světové obchodní centrum. V roce 2011 byl zastřelen příslušníky SEAL Team 6 ve svém úkrytu v pákistánském Abbottabádu.

Brzy po teroristických útocích z 11. září, někdy v únoru 2002, publikovalo šedesát Američanů dopis nazvaný „Za co bojujeme: Dopis z Ameriky“ (What We’re Fighting For: A Letter from America), ve kterém deklarovali odhodlání Ameriky bojovat proti islámskému terorismu.

V reakci na to 153 prominentních saúdskoarabských učenců publikovalo v květnu 2002 v Rijádu „Dopis americkým učencům a intelektuálům: Jak můžeme koexistovat.“ (A Letter to American Scholars and Intellectuals: How We Can Coexist) Jejich odpověď podepsaná mnoha významnými osobnostmi saúdského establishmentu rozzuřila al-Káidu a přiměla bin Ládina k napsání „Prohlášení al-Káidy reagující na saúdskoarabské ulamy: Nejlepší bude, když budete poklonkovat v ústraní“ (Al-Qaeda’s Declaration in Response to the Saudi Ulema: It’s Best You Prostrate Yourselves in Secret).

Skutečným smyslem bin Ládinova prohlášení (přeloženého a anotovaného v mé knize The Al Qaeda Reader na str. 17-62) bylo vyčinit Saúdům za to, co Usáma bin Ládin považoval za teologicky neplatnou a zbabělou reakci vůči Západu – „poklonkování“. „Bin Ládin chtěl, aby Saúdská Arábie zaujala jiný postoj, a opakovaně zdůrazňoval jediný „správný“ postoj islámu vůči nemuslimům (viz níže).

Bin Ládinova esej byla napsána Saúdům – tedy pouze pro oči muslimů – a proto je osvěživě upřímná a přímočará jako spisy ISIS.

Saúdové například Američanům napsali, že „jádrem vztahu mezi muslimy a nemuslimy je spravedlnost, laskavost a charita.“ Bin Ládina to pobouřilo a Saúdy pokáral:

„Pokud jde o vztah mezi muslimy a nevěřícími... tak ‚nepřátelství a nenávist budou mezi námi vládnout tak dlouho – dokud nevěřící neuvěří v Alláha‘ [Korán 60:4]. ‚Nepřátelství mezi námi tedy existuje, z našich srdcí prýští zuřivá nenávist. Toto zuřivé nepřátelství – tato bitva – ustane, pouze pokud se nevěřící podřídí autoritě islámu, nebo pokud bude zakázáno prolévat jejich krev, nebo pokud jsou muslimové slabí a neschopní vést džihád. Pokud však nenávist v srdci vyhasne, tak je to velká apostáze (odpadlictví od víry)! Skutečný vztah je vyjádřen tím, co řekl Všemohoucí Alláh Prorokovi: ‚Ó Proroku! Bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim nemilosrdný. Jejich útočištěm bude peklo – čeká je zlý osud! [Korán 9:73].‘ Takové jsou tedy základy vztahu mezi nevěřícími a muslimy. Základem našeho náboženství jsou boj, nepřátelství a nenávist muslimů k nevěřícím. My toto vůči nim považujeme za spravedlivé a laskavé. Západ vnímá boj, nepřátelství a nenávist kvůli náboženství [islámu] jako nespravedlivé, nepřátelské a zlé. Ale čí chápání je správné – jsou správné naše představy o spravedlnosti, nebo jejich?“

Bin Ládin se ale nespokojil jen s pokáráním Saúdů a rozhodl se – a tady to začíná být zajímavé – osobně odpovědět na americký dopis (“Za co bojujeme“) napsáním dopisu „Proč s vámi bojujeme“ (Why We Are Fighting You). Právě tento dopis zveřejnil koncem roku 2002 deník The Guardian pod názvem „Úplný text: bin Ládinův dopis Americe“ (Full text: bin Laden’s ‚letter to America) a právě tento dopis se nedávno stal virálním. (Deník The Guardian tento článek nedávno odstranil.)

Je zvláštní, že se bin Ládin o žádných islámských doktrínách vyžadujících, aby muslimové nenáviděli nemuslimy a bojovali proti nim, nezmínil. Přitom právě na základě těchto doktrín Saúdy za jejich dopis Američanům káral.

Saúdům bin Ládin napsal:

„V islámu jsou pouze tři možnosti: 1) dobrovolné podřízení se, 2) zaplacení džizji – tedy fyzické, i když ne duchovní, podrobení se autoritě islámu, 3) meč – protože není správné nechat nevěřícího žít. Platí to pro všechny lidi: buď se podvolí, nebo budou žít pod vládou islámu, nebo zemřou. Proto je na [saúdských] signatářích, aby tuto záležitost Západu objasnili – jinak budou patřit k těm, kteří věří jen v část Koránu a jeho zbytek odmítají.“

Ve svém „Dopisu americkému lidu“ (Letter to the American People) však bin Ládin vykresluje islám jako „náboženství prokazující laskavost druhým, nastolující mezi nimi spravedlnost, uznávající jejich práva a bránící utlačované a pronásledované.“ Je zvláštní, že opomenul tři výše zmíněné možnosti – konverzi, podrobení se nebo smrt – přitom Saúdy sám pokáral za to, že je nedokázali „objasnit“ nevěřícím. Bin Ládin Američany pouze vyzývá, aby přijali islám.

Stejně jako dopis Američanům podepsaný 153 prominentními saúdskoarabskými učenci se bin Ládinův „Dopis americkému lidu“ také opírá o politické, humanitární a dokonce i emocionální argumenty. Například válku al-Káidy proti Spojeným státům americkým v něm bin Ládin zdůvodňuje sebeobranou, podporou USA Izraeli na úkor Palestinců, podporou USA utlačovatelským a diktátorským režimům, nespravedlivou válkou v Afghánistánu a Iráku atd.

Dokonce i první verš citovaný v dopisu dává vše do obranného kontextu: „Povolení k boji je dáno těm, kteří jsou napadeni a bylo jim ublíženo a Alláh je jistě schopen jim dát vítězství.“ [Korán 22:39] Když však Saúdům objasňuje, co má islám skutečně připraveno pro nevěřící, bin Ládin cituje mnoho nejbojovnějších veršů, včetně verše 9:29:

„Bojujte s těmi lidmi Knihy [židy a křesťany], kteří nevěří v Alláha, ani v Soudný den, a ani nezakazují to, co Alláh a jeho posel zakázali a ani neuctívají náboženství pravdy, dokud nezaplatí džizju a neuznají tím ochotně své podrobení a podmanění.“

Klasická trojí volba nabízená islámem – konverze, podrobení se nebo smrt – je hlavním zdrojem problémů, a to i pro jiné teroristické skupiny, jako je Hamás. V Encyklopedii islámu od Emile Tyana je u hesla „džihád“ napsáno:

„Džihád mečem je všeobecnou náboženskou povinností muslimů.... Džihád musí pokračovat, dokud nebude celý svět pod vládou islámu....“

Bohužel my „nevěřící“ – Američané, Izraelci, křesťané, židé, hinduisté a všichni nemuslimové – jsme lidem tohoto smýšlení de facto nepřáteli. V tomto kontextu by měla být nahlížena i otázka podpory Izraele ze strany USA. Být nenáviděn a považován za nepřítele kvůli rozdílným politickým názorům je jen pouhá drobnost proti tomu, když jsme nenáviděni za svou pouhou existenci – a takto bohužel islám pohlíží na židy – Izraelci a židé ale na muslimy takto nepohlížejí.

Místo, aby se mladí Američané tuto složitou realitu snažili pochopit, tak hltají stará a zdiskreditovaná slova Usámy bin Ládina, který zosnoval vraždu 3 000 Američanů – díky TikToku a jeho vlastníkovi Komunistické straně Číny, která je otevřeně odhodlána vytlačit USA z pozice vedoucí světové supervelmoci. Komunistická strana Číny a její spojenci v Íránu jsou tomuto cíli plně oddáni. Jak na to USA zareagují?

Poznámka: Další články, které podrobně zkoumají a ukazují rozpor mezi slovy al-Káidy určenými lidem na Západě a muslimským spoluobčanům, najdete zde, zde, zde, zde, zde a zde.

Raymond Ibrahim je autor knih Defenders of the West, Sword and Scimitar, Crucified Again, and The Al Qaeda Reader, významný spolupracovník Gatestone Institute sponzorovaný nadací Shillman Foundation a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Middle East Forum.

Překlad původního textu: What Is Really Behind Bin Laden’s ‚Letter to the American People‘?
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Poskytl server Gatestone Institute