14.4.2024 | Svátek má Vincenc


HISTORIE: Je západní sebemrskačství oprávněné?

2.1.2023

Každoročně dne 12. října si západní křesťanský svět připomíná památku Kryštofa Kolumba. Mexiko při té příležitosti roku 2019 žádalo papeže a Španělsko, aby se omluvili za Kolumbovo dobytí a podmanění Střední a Jižní Ameriky z roku 1492, což bylo krátce poté, co Osmané dobyli Konstantinopol (1453) a tamější křesťanský chrám Hagia Sophia přeměnili na mešitu. Avšak roku 1935 turecký prezident Mustafa Kemal Atatürk v rámci usmíření se západními státy z něj vytvořil muzeum.

Zatímco v současné době ve Spojených státech amerických a v celé západní Evropě dominuje ve všech sférách života ideologie „cancel culture“- „kultura rušení“, kvůli které jsou ničeny sochy a pomníky, oslavující Kryštofa Kolumba, Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla a jiné západní velikány, tak na druhé straně muslimové jsou hrdí na svou minulost a dodnes oslavují své násilné výboje, během kterých uchvátili a později zabrali mnohé kdysi křesťanské a židovské památky, např. Chrám Boží Moudrosti (Hagia Sophia) v Konstantinopoli (dnešním Istanbulu) a Chrámovou horu v Jeruzalémě, přesto však nikdo nevyžaduje po muslimech, aby vyjádřili lítost za tyto a mnohé další brutální nájezdy proti nemuslimským národům na celém světě, ani nikde nepropukly žádné protesty a demonstrace, které by odsuzovaly zločiny islámského kolonialismu a imperialismu.

Pravdou je, že muslimové mají srovnatelný nárok na Hagiu Sophiu a Jeruzalém jako Španělsko na mayské pyramidy. Pokud někteří lidé trvají na tom, aby se křesťané omluvili za Kolumba, pak by také křesťané a Židé měli neprodleně požadovat od muslimů omluvu za zvěrstva islámského kolonialismu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebyl nikdy pohnán před spravedlnost za nelegální osmanské zmocnění Hagii Sophii a její pozdější přebudování na mešitu. Erdogan místo toho, aby se pokorně kál za četné osmanské útoky vůči evropským zemím a vrátil Hagii Sophii křesťanům, tak znovu přetvořil tuto, původně křesťanskou, monumentální svatyni na mešitu.

Mnohé radikální islámské skupiny po celém světě vyzývají všechny muslimy k „osvobození“ Chrámové hory v Jeruzalémě od Židů. Ačkoliv Izrael umožňuje muslimům modlit se v mešitě Al Aksa, obviňují palestinští džihádisté Židy z pokusu o „judaizaci“ Chrámové hory a likvidace tamějších mešit, to je však vylhané obvinění. Morální převahu Izraele nad celým islámským světem potvrzují dějiny. Po válce za nezávislost z roku 1948, kdy okolní arabské země napadly znovuzrozený židovský Stát Izrael, Jordánci nejenže nedovolili Židům se modlit během své okupace Jeruzaléma u Západní zdi, ale později zničili téměř celou původní židovskou čtvrť, tak naproti tomu Izraelci zajišťují všem muslimům právo modlit se na Chrámové hoře.

Stejným způsobem, jakým muslimové přestavěli křesťanský svatostánek Hagia Sophia na mešitu, postavili také mešity na jeruzalémské Chrámové hoře jako symbol islámské nadvlády nad tímto, pro judaismus, nejposvátnějším městem. Tak jak muslimové přejmenovali Konstantinopol na Istanbul, chtěli a dodnes chtějí změnit původní hebrejské jméno „Jeruzalém“ na arabské „Al- Quds“. Jeruzalém je pro judaismus to co Mekka pro islám. Židé na celém světě se modlí směrem k Jeruzalému, ovšem muslimové směrem k Mekce. Tudíž islámský nárok na Jeruzalém je naprosto neopodstatněný, ahistorický a nesmyslný.