30.5.2024 | Svátek má Ferdinand


GLOSA: Manning a Snowden

3.8.2013

O tom, co vypadá podobně, ale ve skutečnosti není

Tak jsme se dozvěděli, že vojín Bradley Manning, jenž předal skupině, která provozuje server Wikileaks, množství informací podléhajících utajení, je sice vinen špionáží, ale nikoli napomáháním nepříteli. Z právního hlediska to v zásadě znamená, že mu nebylo prokázáno, že by jeho úmyslem bylo předat informace nepříteli Spojených států, i když třeba mohl vědět, že by se tak mohlo stát.

Manning je vcelku pochopitelně velkým množství lidí, a podle reakcí na síti Facebook i Čechů, považován za hrdinu a bojovníka za svobodu informací. Potíž je ale v tom, že obsahem vynesených informací byly detaily o mnoha akcích americké vlády v zahraničí. Pokud by se takové informace dostaly do rukou nepřátel Spojených států (a tedy i našich), a dá se spoléhat na to, že po zveřejnění na internetu se tam skutečně dostaly, mohly třeba ohrozit i životy těch, kteří tam byli jmenováni. Je tohle hrdinství a boj za svobodu slova? Nezdá se mi.

Pokud jde o argumentaci politickým procesem a umlčením nepohodlného potížisty, pak si dovolím upozornit, že Manningův proces byl v zásadě veřejný, celosvětová veřejnost je v přímém přenosu informována o tom, co se tam děje. A byť samozřejmě z historie víme, že politické procesy nemusejí být tajné, nevypadá to, že by Manning opakoval naučené přiznání o podvracení republiky a spolupráci s ideodiverzními centrálami. V nejzávažnějším bodě obžaloby byl zproštěn viny, takže se zdá, že se mu alespoň dostalo spravedlivého procesu. Jen tak pro představu, co by se asi stalo, kdyby někdo takové údaje zveřejnil v Rusku nebo v Číně? Počítám, že by seděl v kriminále do skonání světa nebo ležel dva metry pod zemí a dost možná bychom se nikdy nedozvěděli, jak se jmenuje.

Do stejné kategorie whistleblowerů je řazen i Edward Snowden. Ano, i on porušil zákon a zveřejnil něco, co zveřejnit neměl. Ale zveřejnil něco, co všichni stejně více či méně tušili, každý, kdo používá internet si je přece vědom, že existuje určitá pravděpodobnost, že jeho komunikaci někdo sleduje. Ublížil ale Snowden někomu? Podle toho, co víme, neublížil. Nezveřejnil žádné konkrétní informace, které by mohly vést k něčí újmě, to je oproti Manningovi obrovský rozdíl, když už ne právní, tak rozhodně morální. Ano, Snowden není rozhodně hrdinou a morálně problematická je už volba země, kam uprchl, neboť Rusko rozhodně není oázou svobody, navíc není zcela jisté, zda něco detailnějšího nevyzradil neveřejně, tajným službám ať už Ruska nebo Číny.

Oba dost možná konali z podobných nebo stejných pohnutek. Morální rozhořčení nad tím, co jejich zaměstnavatel dělá, snaha udělat svět transparentnějším místem. Trocha naivity, trocha egoismu, spasitelského komplexu. Ale to, co Manning a Snowden udělali, je velmi výrazně odlišné.