29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


EVROPA: Tabáková eurodiktatura?

2.9.2013

Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Toto přísloví hezky vystihuje lidskou zkušenost s tím, že ne vždy dobře míněná opatření přinesou očekávané výsledky. V historii jsme toho ostatně byli již svědky mnohokrát. Dnes po této stezce kráčí Evropská unie. I ona má spoustu "dobrých úmyslů" viz například "boj s globálním oteplováním" nebo aktuálně "boj s tabakismem". Jaké má tento "boj" ale skutečné důsledky? Jsou přijatá opatření rozumná a pomáhají k nalezení řešení? Bohužel nikoliv. Podívejme se na aktuální případ evropského boje s "tabakismem".

Evropská komise se rozhodla podle vzoru Austrálie zatočit s tabákovými výrobky. Dosavadní značně restriktivní model prodeje a zdanění tabákových výrobků je dle Evropské komise nutné značně přitvrdit a zpřísnit. Do legislativního procesu proto předložila návrh směrnice, který má zavést nová, přísnější a celoevropská pravidla. Komise již návrh schválila a prošel také Radou. Nyní se chystá jeho projednávání v Parlamentu. Parlamentní výbory již návrh projednaly a v září se má dostat k definitivnímu hlasování na plénum do Štrasburku.

O co v návrhu jde? Komise hodlá radikálně zpřísnit pravidla a to prostřednictvím následujících opatření:

1. Úplný zákaz cigaret s příchutěmi.

2. Úplný zákaz cigaret typu slim.

3. Zpřísnění pravidel pro nabízení tabákových výrobků - zákaz přímého vystavování.

4. Další radikální zvětšení zdravotního varování na krabičkách.

Návrh obsahuje ještě některá další opatření, ale tato jsou nejzásadnější. Vše je zdůvodněno snahou eliminovat zdravotní rizika kouření. Ta jsou ale veřejnosti dostatečně známa. Pokud jsou tato rizika tak velká, jak tvrdí Komise, mělo by být kouření úplně zakázáno. To ale zatím nikdo nenavrhnul.

Položme si otázku, co taková opatření v případě přijetí přinesou? Zákaz cigaret slim a cigaret s příchutěmi přinese ztrátu pracovních míst v řádu tisíců osob mimochodem i v Kutné Hoře. Česká republika totiž patří k největším výrobcům právě tohoto sortimentu. Zpřísnění pravidel pro nabízení tabákových výrobků ohrozí tisíce pracovních míst v trafikách, kde se tradičně po celé Evropě prodávají. Tyto trafiky přitom jsou významným zdrojem pracovních míst pro lidi s nízkou kvalifikací nebo pro důchodce a pro invalidy.

Nejvýraznějším negativním dopadem navrhované regulace ale bude skutečnost, že již nyní zadluženým státům výrazně klesnou příjmy ze spotřební daně a z DPH za tabákové výrobky. V případě České republiky tvoří výnos těchto daní cca 7% příjmů státního rozpočtu. Pokud se Evropské komisi podaří protlačit zpřísnění tabákové směrnice, pocítí to na snížení příjmů všechny státní pokladny. Čím tento výpadek státy nahradí? Budou muset zvýšit nějaké jiné daně, což je v době hospodářské recese naprosto nevhodný krok, který bude mít další negativní dopady.

Zastánci zpřísnění regulace budou tvrdit, že zpřísnění přinese úspory ve zdravotních systémech. Tyto úspory ale nejsou vubec reálně kalkulovatelné a přijdou teprve ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Naopak negativní dopady přijdou ihned a budou hodně bolestné. Z těchto důvodů budu hlasovat PROTI tabákové směrnici. Mám ale obavy, že nás bude málo a že směrnice projde.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autora