20.6.2024 | Svátek má Květa


EVROPA: Povinně pochvalné pořady

4.9.2010

Nedávno jsem dostal tento neskutečný e-mail z pražské kanceláře Evropského parlamentu:

"...dovolujeme si Vás upozornit na nedávno vyhlášené grantové řízení pro rok 2011 Generálního ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu, které podobně jako v předchozích letech, umožňuje rozdělit celkovou sumu 5 000 000 EUR (tedy slovy pět milionů !!!)

Letošní téma souvisí s komunikační prioritou EU institucí pro rok 2011 - "Řízení ekonomického oživení a mobilizování nových zdrojů růstu"...Dalšími prioritami je boj s nezaměstnaností a globální výzvy jako klimatické změny a demografický vývoj.

Návrhy projektů by se měly týkat výše zmíněného kontextu a poskytovat informace a vysvětlení související problematiky diskutované na evropské úrovni, avšak se zvláštním důrazem na úlohu Evropského parlamentu.

Spolufinancovány budou projekty nekomerční povahy ve třech základních oblastech: televize (až 60% nákladů: 150 - 400 tisíc eur), rádio (až 70% nákladů: 30 - 80 tisíc eur) a internet (až 75% nákladů: 30 - 150 tisíc eur). Realizace projektů může být zahájena nejdříve 1. 2. 2011 a ukončena nejpozději 31. 3. 2012."

Ten jazyk sám o sobě je geniální ukázkou aparátčického stylu nové doby. Ale obsah také - a především - stojí za to. Jinými slovy - Evropský parlament vyhodí na vlastní reklamu a sebepropagaci v roce 2011 pět milionů euro. Těmito penězi si de facto zaplatí tuto reklamu a propagaci zřejmě a zejména v tzv. veřejnoprávních médiích. Novináři za ty peníze natočí a vyrobí politicky korektní reportáže o zmíněných tématech, samozřejmě v patřičně ideologicky zaměřeném tónu, kterým je levicově liberální, aktivistický a prointegrační evropský politický mainstream (na nic jiného ty peníze nedostanou). Také v reportážích zdůrazní, jak nezbytné a nepostradatelné těleso je Evropský parlament, který v těch všech globálních problémech, co se na nás valí, přece hraje zásadní roli.

Představme si na chvilku, že by existovalo něco jako "Generální ředitelství pro komunikaci Parlamentu České republiky", které by každý rok vypisovalo granty na informační projekty o tom či onom aktuálním tématu se zvláštním zřetelem na úlohu českého Parlamentu. Připadá Vám to jako naprostá bláznivina? V případě Evropského parlamentu to zřejmě nikomu bláznivé nepřijde. Novináři by za podobnou aktivitu rozcupovali český Parlament na kousíčky s tím, že jde o pokus politicky ovlivňovat nezávislá média. Ale titíž novináři budou teď pěkně posílat žádosti o granty do parlamentu Evropského, jde přece o "evropská" témata, o tu naši společnou věc.

To nejlepší nakonec: kdybych přišel do Evropského parlamentu s návrhem tuto částku v rámci šetření veřejnými prostředky škrtnout, nebo snad dokonce zrušit celé slavné Generální ředitelství pro komunikaci, nejen že to neprojde. Ale 90 procent mých kolegů (o úřednících EP ani nemluvě) se na mě bude dívat jako na úplného magora, postiženého antievropskou vzteklinou, kterého jeho zaslepenost zavedla na scestí. Jim to totiž připadá jako něco naprosto normálního.

Poslanec Evropského parlamentu za ODS