3.3.2024 | Svátek má Kamil


EVROPA: Léčba Kolínem nad Rýnem

12.1.2016

Událost je již dnes chronicky známá: o Silvestru v okolí Dómu a hlavního nádraží v Kolíně nad Rýnem skupina čítající více než tisíc imigrantů arabského a afrického vzezření střílela dělbuchy a rachejtle do lidí na náměstí, házela na ně láhve, obklopovala ženy a dívky ať již bez doprovodu nebo s doprovodem, urážela je, plivala na ně, osahávala je na intimních místech, mnohým stáhla punčocháče či kalhotky, okrádala je o mobily a peněženky či jiné cennosti. Nakonec napadala policii lahvemi a došlo k nejméně jednomu znásilnění přímo na nádraží. Policie se ukázala v počtu cirka 200 osob proti této mase mužů z jiného světa jako zcela bezmocná. To je tedy dnes nesporný fakt. Je to drsné procitnutí pro vítací politiky a občany SRN, ale i jiných zemí včetně těch našich domácích. Je to krutá realita a s určitostí lze říci, že to není poslední případ. To však není to nejhorší a není to důvodem pro tento můj příspěvek. Píši jej kvůli okolnostem, které tento případ doprovázely. Tak pěkně popořadě:

- Ve večerním zpravodajství veřejnoprávních televizí v SRN se objevily jen vteřinové šoty s létajícími rachejtlemi v Kolíně kolem dómu a u hlavního nádraží se stručným komentářem o kraválech o silvestrovské noci.

- Jinak nic, jen policie v Kolíně čelí vlně trestních oznámení žen, dívek a dalších.

- 5. ledna se konečně osmělí televize n-tv a uveřejní interview s mladou dívčinou, která byla jednou z obětí, a nastává mela; na jedné straně zděšení Němců, hlavně těch, kteří dosud byli naladěni k vítání imigrantů a cítili potřebu pomáhat zbídačeným.

- 6. a 7. ledna už se objevují první reakce vysokých německých politiků, avšak jak Merkelová, tak i spolkový ministr vnitra de Maiziére či policejní ředitel v Kolíně Albers relativizují událost s naléhavou výzvou nepodléhat hysterii a neházet věc na imigranty. Výslovně uvádějí, že není prokázáno, že jde o imigranty, že šlo o skupiny bujaře oslavujících lidí. Později uvádějí, když už bylo zřejmé, že jde o Afričany a Araby a že jde většinou o ty, kteří jsou již Němci, protože se již většinou v Německu narodili (jako by v tom byl nějaký rozdíl!). Celý tento cirkus je funkcionáři státu a spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko (dále jen „SPV“) organizovaným nechutným a hanebným pokusem o ututlání celého skandálního případu. To vše jen proto, že by se to politikům nehodilo do krámu.

- 6. ledna primátorka Kolína a radní magisgrátu přiznávají, že vedení města a policie není schopna zajistit bezpečnost občanů všech části města, a uveřejňují tzv. „no go zóny“, do kterých se nedoporučuje v noci chodit, a ženám se dostává výživné bezpečnostní rady, kterou lze stručně shrnout takto: nechoďte do blízkosti arabských a černošských mužů a držte si je na vzdálenost ruky. To je rada k nezaplacení a na internetu vyvolala bouři nevole a posměchu.

- 7. ledna už musí všichni s pravdou ven a přiznat skutečnost, že to byli čerství imigranti ve velkém množství, většinou silných mladých mužů ve sportovním oblečením, drzých, arogantních a především organizovaných ve skupinách

- 8. ledna již je ministrem vnitra SPV dočasně postaven mimo službu policejní ředitel v Kolíně Albers; důvodem je nezvládnutí situace a neúplné informování o celém incidentu a zamlčování jeho rozsahu.

- 8. ledna Angela Merkelová a Sigmar Gabriel (šéf SPD a místopředseda vlády SRN) plamenně hovoří o nutnosti vyšetřit celý případ, tvrdě potrestat viníky, a to bez ohledu na jejich rasu, původ a důvod příchodu do SRN. Prohlašují shodně, že bezpečnost občanů je třeba zajistit stůj co stůj.

Tak to je stručná geneze tohoto incidentu a nyní k tomu, jak to vypadalo v Kolíně a jaká je praxe v SRN u policie, pokud jde o incidenty imigrantů.

V Sächsische Zeitung byl uveřejněn pokyn, který obdržely služebny policie, upravující, jak mají zprávy pro veřejnost v těchto případech. Stručně uvádím:

a) V případech, kde dochází k ničení vybavení dočasných ubytoven imigrantů, k bojům a zraněním mezi imigranty, k napadení německého personálu a k jiným incidentům, které se odehrají uvnitř těchto zařízení bez vlivu na veřejnost, zprávy veřejnosti v žádném případě nepodávejte.

b) V případech, kde jde o požáry, zvnějšku viditelné ničení a dále o shora uvedené incidenty na veřejností viditelných místech či na veřejnosti, podávejte zprávy veřejnosti.

Avšak v žádné případě se nesmí uvádět, jaký je původ pachatelů. Jediná spolková země, Sasko, zavedla od 1. ledna 2016 statistiky, ve kterých se již smí uvádět i přesný původ pachatelů z řad imigrantů, aby byla veřejnost a média dobře informována.

Celkově se pak shora tlačí na podřízené policejní útvary, aby zkreslovaly tzv denní hlášení („svodky“ po našem), bagatelizovaly jednotlivé incidenty a zbytečně „nekazily“ bohulibou humánní, ve skutečnosti však spíše sebevražednou činnost spolkových a zemských politiků a úřadů. Snahou je německým politikům a zástupcům exekutivy na nejvyšších úrovních nekazit náladu a pocit z dobře konané práce.

Nyní můžete nahlédnout do zveřejněného (mnou zkráceného) písemného hlášení zasahujícího policejního důstojníka z Kolína nad Rýnem ke shora uvedenému incidentu:

- Již večer při příjezdu ke služebně policie u hlavního nábřeží jsme se setkali s rozčilenými občany, s plačícími a šokovanými dětmi, kteří nás informovali o tom, co se děje před nádražím a na něm.

- Na ploše před schody Dómu a v prostoru před hlavním nádražím se nacházelo několik tisíc většinou mužských osob migračního původu, vrhajících zábavnou pyrotechnikou všeho druhu a lahve na mezi oslavující veřejnost.

- Občané nás překotně informovali o obtěžování, mlácení, krádežích a sexu a přepadení žen; tato činnost neustala ani po našem příjezdu a příjezdu dalších policistů.

- Po 22.45 hod. musely na místech před nádražím procházet ženy samotné nebo i s doprovodem potupně „těsnou uličkou“ skrz silně alkoholizovaný a drogami ovlivněný mužský dav nepopsatelným způsobem.

- Dospěli jsme k závěru, že nastává chaos a díky shora uvedenému může dojít i k úmrtím, a po rozhovoru s vedením Zemské policie jsme se rozhodli vyklidit prostor před Dómem a nádražím, což začalo ve 23.30 od schodů do Dómu.

- Během vyklízení docházelo ke stálému napadání jednotek nasazení rachejtlemi, lahvemi, fyzickým napadáním a bylo nutno nasadit fyzické násilím vůči uvedeným mužům.

- Hlavní vyklízení bylo ukončeno v 00.15 hod.

- I během vyklízení docházelo stále k masivnímu opakovanému fyzického napadání občanů, byli okrádání a olupováni a objevovaly se stále další a další plačící ženy a dívky a žádaly policii o ochranu

– Kvůli mase útočníků byly zásahy a identifikace během vyklízení prakticky nemožné.

- Naše jednotky se omezily kvůli této situaci především na vyklizení prostoru a rozehnání davu a protože jsme nemohli každému jednotlivci pomoci či je ochránit, začali jsme podléhat všichni pocitu absolutní frustrace, zvláště když navíc docházelo k tomu, že imigranti ničili trháním a pálením doklady a šklebili se nám do tváří tvrdíce: „Vy nám nemůžete udělat nic, zítra si půjdu vyzvednout nový doklad“ nebo „Já jsem Syřan a vy se mnou musíte zacházet přátelsky! Paní Merkelová mně pozvala.“

- Vyhnané osoby se stále jinudy vracely a dobře se bavily celou situací a mnoho dalších osob si bez úmyslu cestovat svůj rauš užívalo násilnými delikty v prostoru nádraží na osobách, které se zde chtěly ukrýt, anebo těch, které přijely vlakem, avšak nakonec se s vysokým úsilím podařilo zabránit nejhorším případům znásilnění.

- Snaha policejních sil se setkala s absolutním nerespektováním, s jakým jsem se za 29 let své služby dosud nesetkal. Naše nepočetné jednotky se velmi brzy při mnohačetných zásazích dostaly na hranici vlastních možností, a to i přes těžké ochranné vybavení a helmy; zásah byl ukončen v 07.30 hod.

Navíc již bylo prokázáno a uveřejněno deníkem Köllner – Anzeiger, že tamnímu policejnímu vedení již o časné silvestrovské noci bylo jasné, že před nádražím a Dómem se nachází seskupení více než jednoho tisíce mužů ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu, kteří jsou v Německu teprve krátce, což bylo postupně prokázáno při legitimování více než stovky osob, které se vykázaly doklady uchazečů o azyl, avšak k zatčení nedošlo! Policejní ředitel nepřijal žádná dodatečná účinná opatření. Ještě první policejní svodky na zemské ředitelství SPV úmyslně zamlčovaly původ těchto osob, jelikož je to politicky citlivé, jak vyplývá z interního policejního dokumentu. Ze zpráv mimochodem rovněž vyplývá, že sportovně vypadající skupina zhruba 180 mužů ve vchodu do nádraží vytvořila těsnou „uličku“, kterou musel každý projít. Zde pak docházelo k nejrůznějším deliktům od plivání do tváří, fyzického napadání, okrádání až po osahávání, strhávání spodního prádla a hrubé urážení. Stejným způsobem byly napadány i policistky zasahující v místě. Ostatní imigranti přitom jistili tento prostor vytvářením sevřeného davu a všichni spolupracovali jako velká skupina pachatelů. A konečně, řada postižených si stěžovala, že policisté při podávání trestního oznámení na služebnách jevila tendenci zlehčovat incident a chlácholit osoby, které oznámení podavaly.

Myslím, že to by snad stačilo - je to dost drsné. Co z toho plyne:

a) Policejní složky v Německu jsou vedeny systematicky k zamlčování, retušování svodek a zlehčování,

b) Policejní svodky a statistiky za rok 2015 tedy neobsahují pravděpodobně žádné incidenty čerstvých imigrantů, které se udály uvnitř ubytoven, takže jsou krajně nespolehlivé.

c) Politici silně ovlivňují činnost spolkových a zemských policejních útvarů a svým postojem je odrazuji od důsledného, případně zaslouženě tvrdého postupu proti imigrantům tam, kde je to na místě kvůli páchání kriminálních deliktů; slovo imigranta je pak mnohdy bráno jako pravda.

d) Německá policie nemá ani kapacity, ani pravomoci k tvrdému zásahu a oficiálně přiznala, že není schopna ochránit bezpečnost a životy svých občanů.

e) Němcům se začíná vtloukat do hlavy, že je lépe nechodit do určitých částí velkých měst (ostatně, v tom již Kolín předstihl např. Bochum či jiná průmyslová města v SRN), respektovat no go zóny, kde se čile páchají zločiny, kšeftuje s drogami, protože tak nebudou dráždit imigranty s jejich posvátnými zvyklostmi a jinakostmi a hlavně proto, že se tam policie bojí zasáhnout.

f) Merkelové se hroutí její plán dokázat světu, že „to zvládne“ – i jí musí být zřejmé, že tento incident není excesem, je jen díky okolnostem (silvestrovská noc) velmi markantním případem. Je naopak jisté, že tak, jak poběží čas a bude se zvyšovat frustrace imigrantů z jejich neútěšné situace ve vysněném ráji, budou stále tyto případy nabývat jak na četnosti, tak mnohdy i na intenzitě. Tomu bude odpovídat i vzrůstající frustrace a odpor veřejnosti.

g) Potvrzují se katastrofické scénáře Pegidy či strany AfD, které tyto případy předvídaly, ať je to komu milé nebo ne. Bohužel, budou se zintenzivňovat pokusy napadat ubytovny i tam, kde imigranti nic nespáchali, a nelze vyloučit i pokusy o lynčování; tento hrozící stav je neblahým důsledkem děsivě arogantního postupu chytrých politiků neberoucích v potaz obavy hloupých, zabedněných, xenofobních a rasistických občanů. Lze si snadno domyslet, že řada z obětí se nejspíš rasisty stane – komu by šlo na rozum, že je zde vítají, dělají pro ně první poslední a ta holota se chová jako dobytek ve svém pašalíku.

h) Obětí těchto incidentů se budou bohužel stávat i ti z imigrantů, kteří jsou skutečnými uprchlíky před válkou a chtějí začít jinde znovu bez války a beze strachu o život. Jak říkal Werich, „masa má vkus“.

i) Tento incident je drsným procitnutím pro vítače tam i tady, zvláště když trestní oznámení o stejném chování padají v Hamburku, Salzburku, ale i ve Švýcarsku a dokonce v Helsinkách!

j) Tento incident je třeba dobře i u nás vyhodnotit a definitivně by měl vést k tomu, že Česká republika musí odmítnout jakékoli snění Junkerse, Merkelové a jiných o přerozdělování hord imigrantů. A to definitivně, ať již to bude mít jakékoli následky ze strany EU. Azylové procedury musí pak být naopak trvale dodržovány důsledně, v souladu se zákonem, a důsledně je třeba dodržovat i Dublinská pravidla

k) Ukazuje se, že porušení zákonů EU v oblasti imigrace je pro Merkelovou větrem, kterým zasela bouři, která však teprve přijde. Toto je první předvoj. Lepší to opravdu nebude a je jisté, že Německo „to nezvládne“. Dovede si vůbec někdo představit, jak by to vypadalo v Česku...ani snad nemyslet. Memento na očekávanou vlnu samozvaných turistů z Blízkého východu a severní Afriky tento rok.

Zatímco toto proběhlo v Německu a očekávali byste, že kromě obvyklých dutých frází Hollanda, Merkelové a především šéfa EK Junckera o nutnosti ochránit vnější hranice schengenského prostoru, hodlá posledně jmenovaný spolu s komisařem Ottingerem zahájit procedury proti Polsku ohledně protiústavnosti mediálního zákona a neústavnosti obnovy Ústavního soudu Polska. Z toho plyne, že jen tak neuvidíme vojenské loďstvo členských zemí EU hlídkovat na hraně vod Schengenského prostoru a vracet čluny tam, odkud přijely, ani účinnou činnost Frontexu v součinnosti. Je nutno řešit Polsko – tam je možno žvanit dlouhé hodiny a popsat tuny papíru.

Nepíše se to dobře a lehce, ale myslím, že zatímco zločinný optimista Juncker se obává o ústavnost v Polsku, probíhá zprudka demontáž Schengenu (viz kroky nejprve Maďarska, později Slovinska, Rakouska, bavorské policie a vposledku i Dánska a Švédska. Slovenskó již dalo vědět, že nevpustí muslimy do země. Ten proces je zcela jistě nezvratný a až padne Schengen, nevídáno – i před ním zboží z Čech cestovalo do zemí EU. Hranice prostě budou obnoveny bohužel i ve fyzické podobě a že budou i dráty, na to bychom si v Čechách měli vsadit. Kdybych byl šéfem Policie ČR, už bych pracoval pilně na logistice stavění – zkušenosti z Maďarska již máme. Bezpečnost vlastních občanů, jakož i osob, které se na území ČR zdržují v souladu se zákonem, ať jsou odkudkoli, musí mít přednost. Že vedle toho přijdou do Čech řádní arabští či jiní řádní azylanti v omezených množstvích, to bude úplně v pořádku a žádný problém z toho vznikat nebude – tak jako dosud.

Na samotný závěr taková paličská neradostná myšlenka: asi slyším trávu růst (jako Petr Pithart kdysi), ale Evropská unie v této podobě a rozsahu se postupně začíná otřásat v základech a tento proces je rovněž nevratný. Bude nutno začít znovu, v klidu a poučeně z chyb předchozích. Ale ať to půjde, jak to půjde, imigranty nadivoko do této země vpustit nelze. Jen vůl by mohl myslet, že tady by to vypadalo jinak. Snad by se měl zatím Jiří Dienstbier a jeho myšlenkoví souputníci jít projít v noci do parku před Hlavním nádražím v Praze, aby viděli, která bije. A taky by se měl zkusit položit (jako ten nezbytečnější ministr) na otázku: jak jsme to dosud zvládli od konce padesátých let s cikány, když nějaký idiot inicioval vydání vyhlášky o zákazu kočování.

To jsou paradoxy, to jsou paradoxy.