3.3.2024 | Svátek má Kamil


EVROPA: Je dobré mít malé jaderné zbraně

8.11.2010

Taktické jaderné hlavice jsou pro bezpečnost a stabilitu v Evropě podstatné. Jak to? Kvůli realistickému odstrašení.

V NATO se diskutuje, zda Spojené státy mají z Evropy stáhnout svých asi 200 taktických jaderných hlavic. Američané rozhodnutí vesměs nechávají na Evropanech. A Evropané by měli jasně říci: žádné stahování!

Taktické jaderné hlavice jsou pro bezpečnost a stabilitu v Evropě podstatné. Jak to? Kvůli realistickému odstrašení.

Ohledně zbraní, včetně jaderných, panuje rozšířený mýtus: „…zbraně jsou nebezpečné, vyvolávají válku.“

Spíše pravý opak je pravdou: válka začne, když si potenciální agresor myslí, že cena za agresi bude pro něj přijatelná; rozpoutáním války získá více, než ztratí. Naopak, válka nevypukne a mír zůstane, když potenciální agresor ví, že cena, již by zaplatil, bude pro něj strašná; tedy když potenciální oběť má dostatečný arzenál.

Ještě žádná země v dějinách nebyla napadena proto, že měla příliš dokonalou obranu. Každá země v dějinách byla napadena proto, že buď měla nedostatečnou obranu, anebo si to o ní agresor aspoň myslel.

Aby odstrašení války v atomovém věku bylo účinné, musí být založeno na kombinaci vojenské kapacity a kredibility jejího použití. Megatunový jaderný arzenál Spojených států i Ruska je samozřejmě úžasnou vojenskou kapacitou, ale odstrašení konvenční války hrozbou jeho použití není věrohodné: kvůli omezenému konvenčnímu konfliktu nikdo nerozpoutá globální jadernou válku, jež by se stala celkovou apokalypsou.

Strategické jaderné hlavice – právě proto, že jsou tak ničivé a jejich použití by vedlo k zaručenému zničení obou stran – jsou nepoužitelné. A tedy odstrašování „malé“ konvenční agrese hrozbou jejich použití je nevěrohodné, tudíž neodstraší vůbec nic.

Naopak, kredibilní je použití malých taktických jaderných hlavic proti konvenčním silám ve válce omezené teritoriálně, rozsahem i intenzitou. Malé taktické jaderné zbraně mají dostatečnou kapacitu zmařit úspěch jakékoli konvenční agrese, a zároveň jejich použití nevede ke globální katastrofě. Proto hrozba jejich použití v případě agrese tuto agresi odstrašuje, a celkově tak způsobuje, že odstrašení funguje.

Malé taktické jaderné zbraně v Evropě jsou právě tím, co odstrašuje jakoukoli agresi proti zemím NATO, a udržuje tudíž mír. Jejich stažení z Evropy by poskytlo úžasnou výhodu zemi s nejpočetnější konvenční armádou. Bez taktických jaderných zbraní NATO je například ruský konvenční útok proti Pobaltí myslitelný. A kdyby nastal, byl by i úspěšný, neboť následné použití apokalyptických jaderných bomb by bylo nemyslitelné. Tedy celkově absence taktických jaderných zbraní v Evropě by nebezpečí války zvýšila.

Tu míru odstrašení, kterou nyní v Evropě zajišťují taktické jaderné zbraně, bychom po jejich odstranění mohli dosáhnout konvenčně jedině za cenu opětovného zavedení povinné vojenské služby ve všech zemích NATO a zdvoj- až ztrojnásobení výdajů na zbrojení. K tomu však není vůle; a je to i zbytečné, pokud ovšem existují taktické jaderné zbraně.

Víc než půlstoletí garantovaly v Evropě mír. Ponechme je. Pro každý případ. A pro to, aby ten případ ani nenastal.

Publikováno v Hospodářských novinách dne 3.5.2010

Autor je ředitel Občanského institutu
Převzato z blogu autora s jeho svolením