19.4.2024 | Svátek má Rostislav


ZÁBAVA: Křížením národů vzniknou bastardi

25.4.2007

Společnost odsuzuje některé naše veřejné činitele za jejich úmyslné či neúmyslné xenofobní výroky. Nemohou za to, xenofobie je nejen v nich, ale v každém z nás. Zakódovala ji do našich mozků vyšší moc, kterou je pro jednoho příroda, pro druhého Bůh, pro třetího Alláh či Manitou.

A vyšší moc dobře věděla, proč to dělá! Aby různé národy a různá náboženství držela od sebe. Tvůrci všech těch spojených států, unií a mezinárodních společenství nikdy nepřiznají, že promíchávání obyvatel na zeměkouli je proti přírodě, proti vyšší moci.

Jsem pro rovnost všech národů, ras a náboženství, ale nesmí se spolu mísit. Přísně se tají různí bastardi a zrůdy, které například vznikají v mnohonárodnostních Spojených státech.

Můj kamarád z restaurace byl v americké Louisianě a v nějakém izolovaném zdravotnickém zařízení viděl na vlastní oči černocha, který měl bílou hlavu a žluté nohy! A také bělocha, který měl přes oko velký černý flek jak gramofonový psík! A jiný můj kamarád viděl v Austrálii vyšisovaného albína, který měl šikmé oči a nohy s černými fleky jako dalmatinec!

Křížením různých etnik vznikají také podivní jedinci, kteří na pohled vypadají normálně, ale zmatená a rozpolcená je jejich duše. Taková individua s rozporuplnými a nesourodými vlastnostmi jsou nepředvídatelná a nevypočitatelná. Znám například jednoho profesora kandidáta věd – nebudu prozrazovat jaké národnosti je jeho otec a jaké matka –, který sice vyučuje na několika vysokých školách a je čestným doktorem asi na deseti věhlasných světových univerzitách – ale krade slepice.

A nebo co si máme myslit o jednom z amerických prezidentů, který měl východoevropskou krev a který usnul jedině v díře vyhrabané v zemi! Pohyboval se jen v honosné společnosti, jedl na stříbře, chodil jen po kobercích, ale na noc si musel jít lehnout do zemljanky vykopané za Bílým domem.

A můj kamarád biskup mi vyprávěl o jednom míšenci, který působil jako katolický misionář v Jihoafrické republice. Celý život pomáhal lidem, založil desítky charitativních organizací a nadací, dá se říci, že zasvětil život boji proti hladu na africkém kontinentu, ale měl nejradši lidské maso! Nemohl za to on, ale geny nějakého pradědečka.

A rozpolcená individua s totálním zmatkem v duši plodí také křížení lidí různého náboženství! Mám kamaráda mohamedána, který skoro nonstop klečí na koberečku a modlí se k Alláhovi, a přitom je fanatický husita!

Když se zamyslím nad vznikající Evropskou unií s bojovnými Turky, mírumilovnými Švýcary, velkorysými Slováky, lakomými Holanďany, poctivými Němci a kleptomanskými Čechy, dovedu si představit, jak bude za dvě stě let vypadat typický Evropan! Dovedu si živě představit, co to bude za pako!

Deník, 6.4.2007