28.5.2024 | Svátek má Vilém


GLOSA: Nečekané souvislosti s novými tarify za elektřinu

6.2.2016

Je to opravdu nepořádek. Lidi si nastavěli solární panely, větrníky, malé vodní elektrárny. Zmatek nad zmatek, kdo to má furt hlídat. Navíc když v dobách temného útlaku rostla distribuční síť, tak ty pacholci bolševický s ničím takovým nepočítali.

Takže je jedině správné, když teď každy spotřebitel nejdřív zaplatí jistič - pak si sviť, top, per každý dle libosti. Jaképak šetření. V malém se stejně šetřit nedá, že. Musíme ale ve společnosti pokračovat stejným trendem ve všech oborech. Cenově jsme vyřešili pokles spotřeby vody, teď vyřešíme elekřinu. A co dál?

Je zde jedno odvětví, které trpí velikou rozkolísaností spotřeby, liší se letní a zimní měsíce, někteří se vrhli na samozásobování, ohrožují tím tvorbu HDP a dokonce i výběr DPH. Najdou se i tací, kteří se těmto zařízením a spotřebě vyhýbají, což působí značné disproporce mezi jednotlivými odběrateli a z toho plynou někdy nepříjemné následky. Přitom tohle odvětví je přímo závislé ma spotřebě, jelikož je třeba udržovat rozsáhlé investice do zařízení. Narážím tím na rozsáhlou síť hospod a restaurací, jejichž majitelé jsou kriticky závislí na odběru. A do toho vstupují různí anarchisté, vaří si pivo doma, jiní zase amatérsky pálí kořalku. Jak k tomu přijde poctivý podnikatel, majitel třeba jediné hospody na vesnici? Jak z toho ven?

Navrhuji využít dlouhodobých zkušeností našich předků a zavést povinný odběr určeného množství piva a kořalky každým občanem starším 18 let. Každý se přhlásí k oběru své kvóty, kterou samozřejmě nemusí konzumovat, stačí jen zaplatit (zde analogie s jističem).

Tato politika povede ke zvýšení HDP i k výběru DPH - navíc by bylo možno využít návrhu ministra financí na snížení DPH u točeného piva.

V dobách feudalismu měly tyto praktiky kladný dopad na rozvoj pivovarnictví a lihovarnictví, navíc někteří autoři tvrdí, že za poklesem bojovnosti Valachů v druhé polovině 17. a v 18. století byl právě odběr piva a kořalek z panských pivovarů a palíren.

A kromě toho bychom zavedením tohoto opatření snížili potencionciál vyhledávání naší země ze strany muslimských emigrantů.