16.6.2024 | Svátek má Zbyněk


FEJETON: Vláda postkatastrofální obrody

11.2.2022

Fiala

Nový styl vlády postkatastrofální obrody je jako životadárný vánek, místo donášení a poníženého doprošování bruselské vrchnosti se vyjednala vzájemná dohoda, místo tahání souseda a zároveň zásadní regionální mocnosti spolku V4 po evropských velkosoudech došlo ke stažení žaloby. Úžasný premiér vlády postkatastrofální obrody Petr Fiala, naděje naší republiky, po politice spálené rozpočtové země a největší finanční katastrofě v historii naší státnosti způsobené vládou předešlou, svou moudrostí a diplomatickým umem zachránil křehkou kohezi regionálního spolku V4, jenž i v budoucnu může hrát významnou roli v našem geopolitickém prostoru a jenž je tak drahý všem našim národovcům a ztepilým bijcům nebohé Matičky národů EU dobrotivé.

Sláva mu!

Jestli bude pokračovat v nasazeném tempu, není vyloučené, že se mu v blízké budoucnosti podaří urovnat nemilou třenici mezi Ukrajinou a Ruskem, nebo dokonce dát dohromady dva bratrské národy semitsko-biblické z otce Abraháma a jeho dvou synů Izáka a Izmaela pocházející. Naplněn údivem si kladu otázku, kdy a kde se zastaví a pevně doufám, že to bude někde hodně daleko za široširým obzorem. Neobyčejně stoupající úspěšnost a obdivuhodně přesný tah na branku, řekl bych. Na Nobelovu cenu za mír bych ho ale zatím nejmenoval, aby mu to nestouplo do hlavy a nerozpoutal pak desatero válečných konfliktů jako Obama tenhle ten prezident svého času americký.

Doufám také, že není poklopec-katolického vyznání a neskončí nešťastně jako pan premiér Nečas, jenž byl svého času ze Strakovky vynesen komandem policejních těžkooděnců s černými kuklami na hlavách a jehož vláda pak díky tomu, že ho potopila i jeho vlastní strana, padla a skončila, přičemž dodnes nikdo tak nějak přesně neví, proč se to tak událo a kdo za tím opravdu stál. Než se začnu věnovat něčemu jinému, rád bych v tomto takovém jakémsi čaulidi zdůraznil, že skvělý premiér Fiala zatím vynikající vlády postkatastrofální pobabišovské obrody by neměl zapomenout na svou zářivou panevropskou minulost a pilně přiložit svou evropskou integrační „cihlu“ do pevné zdi federativní přeměny Matičky národů EU dobrotivé Amen na věky věkův a nikdy jinak, nebo co, tak pravil Umwurf.

EU First!

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem