15.4.2024 | Svátek má Anastázie


CHTIPY: Pár židovských plus jeden aktuální

16.3.2024

Uhodila vedra, přes měsíc už nekáplo, je ohrožena úroda. Lidé přicházejí za rabínem, aby vyprosil na Ha šem déšť.
Rabi se modlí…. a skutečně, druhý den začne pršet. A prší tak dlouho, až je té vody zase moc. Teď zase vesničané chtějí, aby rabi déšť zarazil.
Rabi se modlí, ale tentokrát se jeho prosby míjejí účinkem, prší dál.
Rozladěné prosebníky uklidňuje rabínův sluha. „Musíte mít pochopení. Rabín je dosud velmi mladý, přivolat déšť už umí, ale zastavit jej, to je mnohem těžší.“

V Tel Avivu na ulici stojí žebrák s cedulí: „Jsem úplně slepý a mám osm dětí.“
Přistoupí Karpeles, vhodí mu do klobouku pět liber a ptá se:„Jak můžou v jejich situaci připustit, aby měli tolik dětí?“
"Jsem úplně slepý, copak vidím, co dělám?“

Když jsme konečně svoji, měl by ses mi víc věnovat, například přestat s golfem. Přemýšlej o tom. Když prodáš hole, budeme si moci dovolit koupit nový nábytek.
Mluvíš jako moje bývalá manželka.
Bývalá manželka?! To jsi mi neřekl, že jsi byl ženatý přede mnou!
Nebyl…

Amšel je snad nejzbožněnším Židem v celé obci. Horlivě se modlí, každý šabat kráčí první do synagogy, jeho mezuzy u dveří nikdo nepřehlédne, poctivě se postí…..A přece se mu jaksi nedaří. Tu mu chcípne koza, tu mu chytnou saze v komíně, žena se roznemůže, spořitelní knížku ohlodají myši. Když už to nejde dál, ukryje se v synagoze, celou noc vzývá Hospodina a dožaduje se, aby mu sdělil, co mu na něm vadí.“Cožpak neplním všechna tvá přikázání? Nemodlím se k tobě třikrát denně? Proč mne tedy pronásleduješ? Vždyť každý amhorec se má lépe než já?“
Tu se synagoga otřese v základech a ozve se hromová hlas: „Protože mě ve dne v noci otravuješ. Nemám od tebe ani chvilku pokoj!“

Oděsa… Šestiletý židovský chlapec se jde přihlásit do školy. Při pohovoru se ho zeptají, kolik ročních období zná… Dítě chvíli přemýšlí – a pak sebevědomě řekne: Šest!…
Ředitel taktně naznačí: Zkus se zamyslet ještě jednou…
Chlapec opět chvíli přemýšlí a nakonec řekne: Upřímně řečeno, na víc si nevzpomínám… Šest!.
Ředitel se významně podívá na jeho matku, odkašle si a pošle je na chvíli na chodbu… Tam se matka chlapce rozhořčeně zeptá:
No, Moše, co to mělo znamenat?!
Mami, mami… – chlapec se slzami v očích odpoví: – Kromě Vivaldiho, Haydna, Piazzolly, Lussiera, Čajkovského a Glazunova si už na žádné další roční období nevzpomínám!!!

Jednou se Rus, Američan a Žid ostře pohádali o geopolitických otázkách.Náhle se jim zjevil anděl a řekl:
Bůh vám posílá své požehnání. Vyslovte jedno přání pro celý svět a Všemohoucí přání splní.
Američan:–Ať už nikdy neexistuje komunismus!
Rus:– Ať už nikdy neexistuje fašismus!
Žid:– Opravdu dokážete obě přání splnit?
Bůh:– Rozhodně! Já jsem Bůh!
Žid:– Pak si dám šálek kávy, prosím.

A nakonec ten moderní, vysoce aktuální…..

Synagoga…vstupují do ní Židé a navzájem se zdraví.
„Šalom, šalom, šalom…“
Náhle se ozve: „Šanon.“
Židé hromadně: „Andreji, vypadni….“