21.2.2024 | Svátek má Lenka


CHTIP: Nervózní farář

9.12.2023

Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro ani nemohl mluvit. Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil : „Kápněte si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete klidnější.“

Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit i ve vichřici.

Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od arcibiskupa :

Vážený Otče,
příště si kápněte vodku do vody, ne vodu do vodky. Zde je pár poznámek, aby se příště neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši :

- na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu
- ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety
- snažte se neopírat o sochu Panny Marie a už vůbec ji nemusíte osahávat a líbat
- máme 10 přikázání, ne 12
- apoštolů bylo 12 ne 7 a žádný z nich nebyl trpaslík
- našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme „Big J ´n´ fellas“
- Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný
- Svatému Kříži neříkáme „Velký Téčko“
- David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho „dojebal“ ani mu nedal „lekci, na kterou do smrti nezapomněl“
- Jidáše neoznačujeme za „zkurveného zmrda“
- Svatého Otce se nesluší nazývat „Papa Ratzi“
- Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti
- svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku
- hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme věřícím
- věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně, nápis: „Vaše spropitné je můj plat“ je tedy na pokladničce zcela nevhodný
- hříšníci půjdou do pekla, ne do piči
- při Otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do vlny
- Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím kladně, ale dělat vláček po celém kostele není nutné

DŮLEŽITÉ: Ten, co seděl v koutě u oltáře a o kterém jste tvrdil, že to je „buzík v sukni“ a „transvestita bez mejkapu“, to jsem byl já.

Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak, na teprve druhé kázání to bylo celkem dobré.

S pozdravem Arcibiskup